Olomouc, República Checa

Univerzita Palackého v Olomouci

Tipo de universidad: university type
Estatus: públicas

Contacto:

Křížkovského 8
771 47 Olomouc
tel.: +420 585 631 111
+420 587 441 111

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
ArqueologíaEstudios en idioma checo
BiofísicaEstudios en idioma checo
BioinformáticaEstudios en idioma checo
BiologíaEstudios en idioma checo
BioquímicaEstudios en idioma checo
ComadronaEstudios en idioma checo
Educación FísicaEstudios en idioma checo
EnfermeríaEstudios en idioma checo
FilosofíaEstudios en idioma checo
FísicaEstudios en idioma checo
FisioterapiaEstudios en idioma checo
GeografíaEstudios en idioma checo
Geografía RegionalEstudios en idioma checo
HistoriaEstudios en idioma checo
InformáticaEstudios en idioma checo
Informática AplicadaEstudios en idioma checo
MatemáticasEstudios en idioma checo
MusicologíaEstudios en idioma checo
NanotecnologíaEstudios en idioma checo
OptometríaEstudios en idioma checo
PeriodismoEstudios en idioma checo
PsicologíaEstudios en idioma checo
QuímicaEstudios en idioma checo
SociologíaEstudios en idioma checo
Trabajo SocialEstudios en idioma checo
AndragogikaEstudios en idioma checo
Andragogika v profilaci na personální managementEstudios en idioma checo
Anglická filologieEstudios en idioma checo
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiEstudios en idioma checo
Aplikovaná chemieEstudios en idioma checo
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorEstudios en idioma checo
Aplikovaná ekonomická studiaEstudios en idioma checo
Aplikovaná fyzikaEstudios en idioma checo
Aplikovaná statistikaEstudios en idioma checo
Aplikovaná tělesná výchovaEstudios en idioma checo
Aplikované pohybové aktivityEstudios en idioma checo
ArchivnictvíEstudios en idioma checo
Bioanorganická chemieEstudios en idioma checo
Biologie a ekologieEstudios en idioma checo
Biologie a environmentální výchovaEstudios en idioma checo
Biologie v ochraně životního prostředíEstudios en idioma checo
Bioorganická chemieEstudios en idioma checo
Bioorganická chemie a chemická biologieEstudios en idioma checo
Biotechnologie a genové inženýrstvíEstudios en idioma checo
Česká filologieEstudios en idioma checo
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchEstudios en idioma checo
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Charitativní a sociální práceEstudios en idioma checo
Chemie pro víceoborové studiumEstudios en idioma checo
Čínská filologieEstudios en idioma checo
Dějiny výtvarných uměníEstudios en idioma checo
Deskriptivní geometrieEstudios en idioma checo
Digitální a přístrojová optikaEstudios en idioma checo
Diskrétní matematikaEstudios en idioma checo
Divadelní vědaEstudios en idioma checo
EkochemieEstudios en idioma checo
Ekologie a ochrana životního prostředíEstudios en idioma checo
Environmentální geologieEstudios en idioma checo
Environmentální studia a udržitelný rozvojEstudios en idioma checo
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Experimentální biologieEstudios en idioma checo
Filmová vědaEstudios en idioma checo
Francouzská filologieEstudios en idioma checo
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiEstudios en idioma checo
Geoinformatika a geografieEstudios en idioma checo
Geologie a ochrana životního prostředíEstudios en idioma checo
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníEstudios en idioma checo
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Humanitní studiaEstudios en idioma checo
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchEstudios en idioma checo
Informatika pro vzděláváníEstudios en idioma checo
Italská filologieEstudios en idioma checo
Japonská filologieEstudios en idioma checo
Japonština pro hospodářskou praxiEstudios en idioma checo
Judaistika. Židovská a izraelská studiaEstudios en idioma checo
Korejština pro hospodářskou praxiEstudios en idioma checo
Kulturní antropologieEstudios en idioma checo
Latinská filologieEstudios en idioma checo
Management v chemiiEstudios en idioma checo
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíEstudios en idioma checo
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíEstudios en idioma checo
Matematika a její aplikaceEstudios en idioma checo
Matematika se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíEstudios en idioma checo
Mezinárodní rozvojová studiaEstudios en idioma checo
Mezinárodní sociální a humanitární práceEstudios en idioma checo
Molekulární a buněčná biologieEstudios en idioma checo
Molekulární biofyzikaEstudios en idioma checo
Náboženství se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaEstudios en idioma checo
Nanomateriálová chemieEstudios en idioma checo
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladEstudios en idioma checo
Německá filologieEstudios en idioma checo
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Nizozemská filologieEstudios en idioma checo
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuEstudios en idioma checo
Nizozemština pro hospodářskou praxiEstudios en idioma checo
Obecná fyzika a matematická fyzikaEstudios en idioma checo
Obecná lingvistika a teorie komunikaceEstudios en idioma checo
Ochrana a tvorba životního prostředíEstudios en idioma checo
Ochrana obyvatelstvaEstudios en idioma checo
Optika a optoelektronikaEstudios en idioma checo
Počítačová fyzikaEstudios en idioma checo
Politologie a evropská studiaEstudios en idioma checo
Polská filologieEstudios en idioma checo
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyEstudios en idioma checo
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudios en idioma checo
Portugalská filologieEstudios en idioma checo
Praktická nizozemská filologieEstudios en idioma checo
Právo ve veřejné správěEstudios en idioma checo
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Přístrojová fyzikaEstudios en idioma checo
Přístrojová optikaEstudios en idioma checo
Radiologický asistentEstudios en idioma checo
RekreologieEstudios en idioma checo
ReligionistikaEstudios en idioma checo
Ruská filologieEstudios en idioma checo
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyEstudios en idioma checo
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudios en idioma checo
Školský managementEstudios en idioma checo
Sociální a humanitární práceEstudios en idioma checo
Sociální pedagogikaEstudios en idioma checo
Španělská filologieEstudios en idioma checo
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaEstudios en idioma checo
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaEstudios en idioma checo
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaEstudios en idioma checo
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaEstudios en idioma checo
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika - andragogikaEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika - dramaterapieEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika - intervenceEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika - vychovatelstvíEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyEstudios en idioma checo
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Systematická biologie a ekologieEstudios en idioma checo
Tělesná výchova a sportEstudios en idioma checo
Teologická studiaEstudios en idioma checo
Teologické naukyEstudios en idioma checo
Teologie a spiritualita zasvěceného životaEstudios en idioma checo
Teorie a dějiny dramatických uměníEstudios en idioma checo
Trenérství a sportEstudios en idioma checo
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuEstudios en idioma checo
Učitelství pro mateřské školyEstudios en idioma checo
Ukrajinská filologieEstudios en idioma checo
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudios en idioma checo
Uměnovědná studiaEstudios en idioma checo
Všeobecná sestraEstudios en idioma checo
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
VychovatelstvíEstudios en idioma checo
Výpočetní technikaEstudios en idioma checo
Vyšší justiční úředníkEstudios en idioma checo
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníEstudios en idioma checo
Educación SanitariaEstudios en idioma inglés
Chinese PhilologyEstudios en idioma inglés
Deutsche PhilologieEstudios en idioma inglés
English Language in EducationEstudios en idioma inglés
English PhilologyEstudios en idioma inglés
Humanities and Social StudiesEstudios en idioma inglés
Jewish and Israeli StudiesEstudios en idioma inglés
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudios en idioma inglés
Mathematics in EducationEstudios en idioma inglés
Music Culture in EducationEstudios en idioma inglés
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher TrainingEstudios en idioma inglés
Special Needs Education - After-school EducationEstudios en idioma inglés
Special Needs Education - AndragogyEstudios en idioma inglés
Special Needs Education - Drama TherapyEstudios en idioma inglés
Special Needs Education - InterventionEstudios en idioma inglés

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma checo
Medicina GeneralEstudios en idioma checo
OdontologíaEstudios en idioma checo
PsicologíaEstudios en idioma checo
Katolická teologieEstudios en idioma checo
Křesťanská výchovaEstudios en idioma checo
LogopedieEstudios en idioma checo
Matematika a její aplikaceEstudios en idioma checo
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyEstudios en idioma checo
Učitelství hudební výchovy pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství pro 1. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školEstudios en idioma checo
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaEstudios en idioma checo
Medicina GeneralEstudios en idioma inglés
DentistryEstudios en idioma inglés
Primary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudios en idioma inglés
Speech and Language TherapyEstudios en idioma inglés

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
ArqueologíaEstudios en idioma checo
BiofísicaEstudios en idioma checo
BioinformáticaEstudios en idioma checo
BioquímicaEstudios en idioma checo
BotánicaEstudios en idioma checo
Ciencia PolíticaEstudios en idioma checo
Educación FísicaEstudios en idioma checo
FilosofíaEstudios en idioma checo
FisioterapiaEstudios en idioma checo
Geografía RegionalEstudios en idioma checo
HidrobiologíaEstudios en idioma checo
HistoriaEstudios en idioma checo
InformáticaEstudios en idioma checo
Informática AplicadaEstudios en idioma checo
MusicologíaEstudios en idioma checo
NanotecnologíaEstudios en idioma checo
OptometríaEstudios en idioma checo
PsicologíaEstudios en idioma checo
Química AnalíticaEstudios en idioma checo
Química FísicaEstudios en idioma checo
Química InorgánicaEstudios en idioma checo
Química OrgánicaEstudios en idioma checo
SociologíaEstudios en idioma checo
ZoologíaEstudios en idioma checo
AndragogikaEstudios en idioma checo
Anglická filologieEstudios en idioma checo
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladEstudios en idioma checo
Aplikace matematiky v ekonomiiEstudios en idioma checo
Aplikovaná ekonomická studiaEstudios en idioma checo
Aplikovaná fyzikaEstudios en idioma checo
Aplikovaná tělesná výchovaEstudios en idioma checo
Aplikované pohybové aktivityEstudios en idioma checo
Bioanorganická chemieEstudios en idioma checo
BiochemistryEstudios en idioma checo
Bioorganická chemieEstudios en idioma checo
Bioorganická chemie a chemická biologieEstudios en idioma checo
Biotechnologie a genové inženýrstvíEstudios en idioma checo
Biotechnology and Genetic EngineeringEstudios en idioma checo
Česká filologieEstudios en idioma checo
Charitativní a sociální práceEstudios en idioma checo
Chemie životního prostředíEstudios en idioma checo
Čínská filologieEstudios en idioma checo
Dějiny výtvarných uměníEstudios en idioma checo
Digitální a přístrojová optikaEstudios en idioma checo
Diskrétní matematikaEstudios en idioma checo
Divadelní vědaEstudios en idioma checo
Ekologie a ochrana životního prostředíEstudios en idioma checo
Environmentální geologieEstudios en idioma checo
Evropská studia a mezinárodní vztahyEstudios en idioma checo
Evropská studia se zaměřením na evropské právoEstudios en idioma checo
Experimentální biologieEstudios en idioma checo
Filmová vědaEstudios en idioma checo
Francouzská filologieEstudios en idioma checo
Fyziologie rostlinEstudios en idioma checo
GeoinformatikaEstudios en idioma checo
Historie - Starší dějinyEstudios en idioma checo
Italská filologieEstudios en idioma checo
Japonská filologieEstudios en idioma checo
Judaistika. Dějiny a kultura ŽidůEstudios en idioma checo
KatechetikaEstudios en idioma checo
Kombinace dvouoborových akreditovaných studijních oborůEstudios en idioma checo
Komunikační studiaEstudios en idioma checo
Kulturální studiaEstudios en idioma checo
Kulturní antropologieEstudios en idioma checo
Latinská filologieEstudios en idioma checo
Management zdravotnictvíEstudios en idioma checo
Matematické a počítačové modelováníEstudios en idioma checo
Matematika a její aplikaceEstudios en idioma checo
Materiálová chemieEstudios en idioma checo
Mediální studiaEstudios en idioma checo
Mezinárodní humanitární a sociální práceEstudios en idioma checo
Mezinárodní rozvojová studiaEstudios en idioma checo
Molekulární a buněčná biologieEstudios en idioma checo
Molekulární biofyzikaEstudios en idioma checo
Muzejní a galerijní pedagogikaEstudios en idioma checo
Německá filologieEstudios en idioma checo
Nizozemská filologieEstudios en idioma checo
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykEstudios en idioma checo
Obecná fyzika a matematická fyzikaEstudios en idioma checo
Obecná lingvistikaEstudios en idioma checo
Obecná lingvistika a teorie komunikaceEstudios en idioma checo
Ochrana a tvorba krajinyEstudios en idioma checo
Ochrana a tvorba životního prostředíEstudios en idioma checo
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiEstudios en idioma checo
Odborná ruština pro hospodářskou praxiEstudios en idioma checo
Optika a optoelektronikaEstudios en idioma checo
Ošetřovatelská péče v interních oborechEstudios en idioma checo
Pedagogika - vzdělávací politikaEstudios en idioma checo
Politologie a evropská studiaEstudios en idioma checo
Polská filologieEstudios en idioma checo
Portugalská filologieEstudios en idioma checo
Předškolní pedagogikaEstudios en idioma checo
RekreologieEstudios en idioma checo
Řízení volnočasových aktivitEstudios en idioma checo
Ruská filologieEstudios en idioma checo
Ruština pro překladateleEstudios en idioma checo
Sociální pedagogikaEstudios en idioma checo
Španělská filologieEstudios en idioma checo
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaEstudios en idioma checo
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika - dramaterapieEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika - poradenstvíEstudios en idioma checo
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyEstudios en idioma checo
Spirituální a křesťanská formace dospělýchEstudios en idioma checo
Tělesná výchova a sportEstudios en idioma checo
Teologická studiaEstudios en idioma checo
Teologické naukyEstudios en idioma checo
Teorie a dějiny dramatických uměníEstudios en idioma checo
Trenérství a management sportuEstudios en idioma checo
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství biologie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství chemie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství fyziky pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství geografie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školEstudios en idioma checo
Učitelství informatiky pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství matematiky pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství náboženství pro základní školyEstudios en idioma checo
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyEstudios en idioma checo
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyEstudios en idioma checo
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Ukrajinská filologieEstudios en idioma checo
BioquímicaEstudios en idioma inglés
NanotecnologíaEstudios en idioma inglés
Adapted Physical ActivityEstudios en idioma inglés
Applied MathematicsEstudios en idioma inglés
Biotechnology and Genetic EngineeringEstudios en idioma inglés
Deutsche PhilologieEstudios en idioma inglés
English PhilologyEstudios en idioma inglés
EurocultureEstudios en idioma inglés
European Studies and International RelationsEstudios en idioma inglés
International and European LawEstudios en idioma inglés
International Development StudiesEstudios en idioma inglés
Jewish StudiesEstudios en idioma inglés
Leisure Time Activities Counselling and ManagementEstudios en idioma inglés
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental EducationEstudios en idioma inglés
Lower Secondary School Teacher Training in English LanguageEstudios en idioma inglés
Lower Secondary School Teacher Training in Health EducationEstudios en idioma inglés
Lower Secondary School Teacher Training in MathematicsEstudios en idioma inglés
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudios en idioma inglés
Material ChemistryEstudios en idioma inglés
Physical Activity and Active LivingEstudios en idioma inglés
Pre-primary EducationEstudios en idioma inglés
Special Needs CounsellingEstudios en idioma inglés
Special Needs Education - CounsellingEstudios en idioma inglés
Special Needs Education - Drama TherapyEstudios en idioma inglés
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music EducationEstudios en idioma inglés
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational EducationEstudios en idioma inglés
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual ArtsEstudios en idioma inglés

Doctoradomás »
Biología Estudios en idioma checo
Bioquímica Estudios en idioma checo
Ciencia Política Estudios en idioma checo
Cirugía Estudios en idioma checo
Enfermería Estudios en idioma checo
Estomatología Estudios en idioma checo
Filología Estudios en idioma checo
Filosofía Estudios en idioma checo
Física Estudios en idioma checo
Geografía Estudios en idioma checo
Geología Estudios en idioma checo
Informática Estudios en idioma checo
Matemáticas Estudios en idioma checo
Medicina Social Estudios en idioma checo
Neurociencias Estudios en idioma checo
Neurología Estudios en idioma checo
Oncología Estudios en idioma checo
Pedagogía Estudios en idioma checo
Pediatría Estudios en idioma checo
Psicología Estudios en idioma checo
Psiquiatría Estudios en idioma checo
Química Estudios en idioma checo
Sociología Estudios en idioma checo
Teología Estudios en idioma checo
Urología Estudios en idioma checo
Anatomie, histologie a embryologie Estudios en idioma checo
Andragogika Estudios en idioma checo
Aplikovaná matematika Estudios en idioma checo
Biochemistry Estudios en idioma checo
Ekologie a ochrana prostředí Estudios en idioma checo
Fyziologie a patologická fyziologie Estudios en idioma checo
Geology Estudios en idioma checo
Gynekologie a porodnictví Estudios en idioma checo
Historické vědy Estudios en idioma checo
Humanitní studia Estudios en idioma checo
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Estudios en idioma checo
Kinantropologie Estudios en idioma checo
Lékařská biofyzika Estudios en idioma checo
Lékařská biologie Estudios en idioma checo
Lékařská chemie a biochemie Estudios en idioma checo
Lékařská chemie a klinická biochemie Estudios en idioma checo
Lékařská farmakologie Estudios en idioma checo
Lékařská genetika Estudios en idioma checo
Lékařská imunologie Estudios en idioma checo
Lékařská mikrobiologie Estudios en idioma checo
Mediální a komunikační studia Estudios en idioma checo
Otorinolaryngologie Estudios en idioma checo
Patologická anatomie a soudní lékařství Estudios en idioma checo
Specializace v pedagogice Estudios en idioma checo
Speciálnaja pedagogika Estudios en idioma checo
Speciální pedagogika Estudios en idioma checo
Teologia Estudios en idioma checo
Teoretické právní vědy Estudios en idioma checo
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Estudios en idioma checo
Teorie a dějiny hudebního umění Estudios en idioma checo
Teorie a dějiny literatury Estudios en idioma checo
Teorie a dějiny výtvarných umění Estudios en idioma checo
Vnitřní nemoci Estudios en idioma checo
Zobrazovací metody Estudios en idioma checo
Biología Estudios en idioma inglés
Ciencia Política Estudios en idioma inglés
Cirugía Estudios en idioma inglés
Educación Estudios en idioma inglés
Estomatología Estudios en idioma inglés
Filosofía Estudios en idioma inglés
Física Estudios en idioma inglés
Geografía Estudios en idioma inglés
Matemáticas Estudios en idioma inglés
Medicina Interna Estudios en idioma inglés
Neurociencias Estudios en idioma inglés
Neurología Estudios en idioma inglés
Oncología Estudios en idioma inglés
Pediatría Estudios en idioma inglés
Pediatría Estudios en idioma inglés
Psicología Estudios en idioma inglés
Psiquiatría Estudios en idioma inglés
Química Estudios en idioma inglés
Sociología Estudios en idioma inglés
Urología Estudios en idioma inglés
Anatomy, Histology and Embryology Estudios en idioma inglés
Applied Mathematics Estudios en idioma inglés
Computer Science Estudios en idioma inglés
Ecology and Environmental Protection Estudios en idioma inglés
Gynaecology and Obstetrics Estudios en idioma inglés
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Estudios en idioma inglés
Imaging Methods Estudios en idioma inglés
Kinanthropology Estudios en idioma inglés
Medical Biology Estudios en idioma inglés
Medical Biophysics Estudios en idioma inglés
Medical Chemistry and Biochemistry Estudios en idioma inglés
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry Estudios en idioma inglés
Medical Genetics Estudios en idioma inglés
Medical Immunology Estudios en idioma inglés
Medical Microbiology Estudios en idioma inglés
Medical Pharmacology Estudios en idioma inglés
Otorhinolaryngology Estudios en idioma inglés
Pathological Anatomy and Forensic Medicine Estudios en idioma inglés
Physiology and Pathological Physiology Estudios en idioma inglés
Special Education Estudios en idioma inglés
Specialisation in Education Estudios en idioma inglés
Theoretical Legal Science Estudios en idioma inglés

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina
Cyrilometodějská teologická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Página web de la universidad:
www.upol.cz

Mapa

Privacy Policy