Ostrava, República Checa

Ostravská univerzita v Ostravě

Tipo de universidad: university type
Estatus: públicas

Contacto:

Dvořákova 7
701 03 Ostrava 1
Phone: 596 160 151
fax: 596 118 230

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiofísicaEstudios en idioma checo
BiologíaEstudios en idioma checo
ComadronaEstudios en idioma checo
FilosofíaEstudios en idioma checo
FísicaEstudios en idioma checo
FisioterapiaEstudios en idioma checo
GeografíaEstudios en idioma checo
HistoriaEstudios en idioma checo
InformáticaEstudios en idioma checo
Informática AplicadaEstudios en idioma checoestudios virtuales
MatemáticasEstudios en idioma checo
PedagogíaEstudios en idioma checo
PsicologíaEstudios en idioma checo
QuímicaEstudios en idioma checo
SociologíaEstudios en idioma checo
Trabajo SocialEstudios en idioma checo
AndragogikaEstudios en idioma checo
Anglický jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Angličtina ve sféře podnikáníEstudios en idioma checo
Animovaná tvorbaEstudios en idioma checo
Aplikace matematiky v ekonomiiEstudios en idioma checo
Aplikovaná ekologieEstudios en idioma checo
Aplikovaná matematikaEstudios en idioma checo
Bohemistika v praxiEstudios en idioma checo
CembaloEstudios en idioma checo
České a československé dějinyEstudios en idioma checo
Český jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Dějiny umění a památková péčeEstudios en idioma checo
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památkyEstudios en idioma checo
Ekonomická geografie a regionální rozvojEstudios en idioma checo
ErgoterapieEstudios en idioma checo
Experimentální biologieEstudios en idioma checo
FagotEstudios en idioma checo
FisioterapiaEstudios en idioma checo
FlétnaEstudios en idioma checo
Francouzský jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Francouzština ve sféře podnikáníEstudios en idioma checo
Fyzická geografie a geoekologieEstudios en idioma checo
Geografie a regionální rozvojEstudios en idioma checo
GrafikaEstudios en idioma checo
HobojEstudios en idioma checo
HousleEstudios en idioma checo
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Informační a komunikační technologie ve vzděláváníEstudios en idioma checo
Informační technologie ve vzděláváníEstudios en idioma checo
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatikaEstudios en idioma checo
Intermediální uměníEstudios en idioma checo
Investiční poradenstvíEstudios en idioma checo
Kartografie a geoinformatikaEstudios en idioma checo
KlarinetEstudios en idioma checo
KlavírEstudios en idioma checo
Komunitní rozvojEstudios en idioma checo
KontrabasEstudios en idioma checo
KresbaEstudios en idioma checo
Latinský jazyk a kulturaEstudios en idioma checo
Lesní rohEstudios en idioma checo
MalbaEstudios en idioma checo
Management v neziskovém sektoruEstudios en idioma checo
Matematika se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Němčina ve sféře podnikáníEstudios en idioma checo
Německý jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Nutriční terapeutEstudios en idioma checo
Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Ochrana a tvorba krajinyEstudios en idioma checo
Ochrana veřejného zdravíEstudios en idioma checo
Ortotik a protetikEstudios en idioma checo
Politická a kulturní geografieEstudios en idioma checo
Polský jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Polština ve sféře podnikáníEstudios en idioma checo
Poradenství v sociální práciEstudios en idioma checo
PozounEstudios en idioma checo
Radiologický asistentEstudios en idioma checo
RekreologieEstudios en idioma checo
Ruský jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Ruština ve sféře podnikáníEstudios en idioma checo
SaxofonEstudios en idioma checo
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Sochařství - volná tvorbaEstudios en idioma checo
Sociální pedagogikaEstudios en idioma checo
Sociální pedagogika - prevence a resocializaceEstudios en idioma checo
Španělský jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Španělština ve sféře podnikáníEstudios en idioma checo
Speciální pedagogikaEstudios en idioma checo
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situacíEstudios en idioma checo
Systematická biologie a ekologieEstudios en idioma checo
Technická výchova se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
TrubkaEstudios en idioma checo
Tvůrčí fotografieEstudios en idioma checo
Učitelství odborných předmětůEstudios en idioma checo
Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a službyEstudios en idioma checo
Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenstvíEstudios en idioma checo
Učitelství pro mateřské školyEstudios en idioma checo
ViolaEstudios en idioma checo
VioloncelloEstudios en idioma checo
Všeobecná sestraEstudios en idioma checo
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
VychovatelstvíEstudios en idioma checo
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníEstudios en idioma checo
Základy společenských vědEstudios en idioma checo
Zdravotně sociální pracovníkEstudios en idioma checo
Zdravotní laborantEstudios en idioma checo
Zdravotnický záchranářEstudios en idioma checo
ZpěvEstudios en idioma checo
FisioterapiaEstudios en idioma inglés
Applied MathematicsEstudios en idioma inglés
Economic Geography and Regional DevelopmentEstudios en idioma inglés
English Language and LiteratureEstudios en idioma inglés
General NurseEstudios en idioma inglés
Political and Cultural GeographyEstudios en idioma inglés

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Medicina GeneralEstudios en idioma checo
Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství pro 1. stupeň základních školEstudios en idioma checo

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiofísicaEstudios en idioma checo
FilosofíaEstudios en idioma checo
FisioterapiaEstudios en idioma checo
HistoriaEstudios en idioma checo
Trabajo SocialEstudios en idioma checo
Analytická chemie pevné fázeEstudios en idioma checo
Anglický jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Angličtina pro překladatelskou praxiEstudios en idioma checo
Aplikace matematiky v ekonomiiEstudios en idioma checo
Aplikovaná matematikaEstudios en idioma checo
CembaloEstudios en idioma checo
Český jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Čeština pro cizinceEstudios en idioma checo
Ekonomická geografie a regionální rozvojEstudios en idioma checo
Experimentální biologieEstudios en idioma checo
FagotEstudios en idioma checo
FlétnaEstudios en idioma checo
Francouzský jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Francouzština pro překladatelskou praxiEstudios en idioma checo
Fyzická geografie a geoekologieEstudios en idioma checo
Geografie a regionální rozvojEstudios en idioma checo
GrafikaEstudios en idioma checo
Historie a ochrana průmyslového dědictvíEstudios en idioma checo
HobojEstudios en idioma checo
Hospodářské a sociální dějiny novověkuEstudios en idioma checo
HousleEstudios en idioma checo
Informační systémyEstudios en idioma checo
Informační technologie ve vzděláváníEstudios en idioma checo
Intenzivní péčeEstudios en idioma checo
Intermediální uměníEstudios en idioma checo
KlarinetEstudios en idioma checo
KlavírEstudios en idioma checo
Komunitní péče v porodní asistenciEstudios en idioma checo
KontrabasEstudios en idioma checo
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péčeEstudios en idioma checo
KresbaEstudios en idioma checo
Kulturní dějinyEstudios en idioma checo
Lesní rohEstudios en idioma checo
MalbaEstudios en idioma checo
Management organizací služeb sociální práceEstudios en idioma checo
Matematická informatikaEstudios en idioma checo
Modelování v environmentální geografiiEstudios en idioma checo
Němčina pro překladatelskou praxiEstudios en idioma checo
Německý jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Ochrana a tvorba krajinyEstudios en idioma checo
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdravíEstudios en idioma checo
Ošetřovatelská péče v geriatriiEstudios en idioma checo
Ošetřovatelská péče v pediatriiEstudios en idioma checo
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborechEstudios en idioma checo
Pedagogika předškolního věkuEstudios en idioma checo
Politická a kulturní geografieEstudios en idioma checo
Polský jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Polština pro překladatelskou praxiEstudios en idioma checo
PozounEstudios en idioma checo
Ruský jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Ruština pro překladatelskou praxiEstudios en idioma checo
SaxofonEstudios en idioma checo
Sochařství - volná tvorbaEstudios en idioma checo
Sociální pedagogikaEstudios en idioma checo
Sociální pedagogika - prevence a resocializaceEstudios en idioma checo
Sociální práce s poradenským zaměřenímEstudios en idioma checo
Španělský jazyk a literaturaEstudios en idioma checo
Španělština pro překladatelskou praxiEstudios en idioma checo
Speciální pedagogikaEstudios en idioma checo
Systematická biologie a ekologieEstudios en idioma checo
Tělesná výchova a sportEstudios en idioma checo
TrubkaEstudios en idioma checo
Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škola a střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství biologie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství chemie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství fyziky pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství geografie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství historie pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství historie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství hudební výchovy pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství informatiky pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství matematiky pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství odborných předmětůEstudios en idioma checo
Učitelství pedagogikyEstudios en idioma checo
Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství psychologie pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školyEstudios en idioma checo
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních školEstudios en idioma checo
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školyEstudios en idioma checo
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyEstudios en idioma checo
Učitelství základů společenských věd pro střední školyEstudios en idioma checo
ViolaEstudios en idioma checo
VioloncelloEstudios en idioma checo
ZpěvEstudios en idioma checo
Applied MathematicsEstudios en idioma inglés
Economic Geography and Regional DevelopmentEstudios en idioma inglés
English Language and LiteratureEstudios en idioma inglés
Political and Cultural GeographyEstudios en idioma inglés

Doctoradomás »
Biología Estudios en idioma checo
Enfermería Estudios en idioma checo
Filología Estudios en idioma checo
Filosofía Estudios en idioma checo
Geografía Estudios en idioma checo
Informática Estudios en idioma checo
Informática Aplicada Estudios en idioma checo
Química Analítica Estudios en idioma checo
Aplikovaná fyzika Estudios en idioma checo
Aplikovaná matematika Estudios en idioma checo
Historické vědy Estudios en idioma checo
Hudební umění Estudios en idioma checo
Kinantropologie Estudios en idioma checo
Sociální politika a sociální práce Estudios en idioma checo
Specializace v pedagogice Estudios en idioma checo
Teorie a dějiny literatury Estudios en idioma checo
Veřejné zdravotnictví Estudios en idioma checo
Historische Wissenschaften Estudios en idioma alemán
Filología Estudios en idioma inglés
Geografía Estudios en idioma inglés
Applied Mathematics Estudios en idioma inglés
Social Policy and Social Work Estudios en idioma inglés

Facultadesmás »
Facultad de Medicina
Fakulta sociálních studií
Fakulta umění
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Página web de la universidad:
www.osu.cz
Privacy Policy