Białystok, Polonia

Uniwersytet w Białymstoku

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Computer ScienceEstudios en idioma inglés
English PhilologyEstudios en idioma inglés
Physics in the field of Medical PhysicsEstudios en idioma inglés
BiologíaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Filosofía y éticaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
MicrobiologíaEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i prawoEstudios en idioma polaco
EkobiznesEstudios en idioma polaco
Ekonomiczno-prawnyEstudios en idioma polaco
Filologia angielska z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Filologia angielska z językiem niemieckimEstudios en idioma polaco
Filologia angielska z językiem rosyjskimEstudios en idioma polaco
Filologia francuska (od podstaw)Estudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesuEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska (od podstaw)Estudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaEstudios en idioma polaco
Język francuski stosowany z hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowyEstudios en idioma polaco
Kognitywistyka i komunikacjaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana „Wschód-Zachód”Estudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Prawo i podatki w biznesieEstudios en idioma polaco
Studia wschodnieEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Relaciones InternacionalesEstudios en idioma inglés
Computer ScienceEstudios en idioma inglés
English PhilologyEstudios en idioma inglés
International Economic RelationsEstudios en idioma inglés
BiologíaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i prawoEstudios en idioma polaco
Chemia kryminalistyczna i sądowaEstudios en idioma polaco
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaEstudios en idioma polaco
Filologia angielska z elementami translatorykiEstudios en idioma polaco
Filologia obca nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Filologia polska nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Ekonomia i finanse Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki chemiczne Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Podyplomowe Studia Genealogiczne Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Archiwistyki Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Biologia Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Chemia Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Fizyki Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Historii Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Logopedyczne Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Matematyki Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Menedżerskie Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Socjoterapia Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Lenguas
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Biologii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Fizyki
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
Página web de la universidad:
uwb.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy