Tirana, Albania

Universiteti i Tiranës

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Sheshi "Nënë Tereza" Tirana, Albania Kutia Postare Nr 183 Tel: +  355 4 222840

Doctoradomás »
Drejtësisë Estudios en idioma albanés
Filozofi Estudios en idioma albanés
Letërsi botërore Estudios en idioma albanés
Mjekësisë Estudios en idioma albanés
Pedagogji Estudios en idioma albanés
Psikologji Estudios en idioma albanés
Punë Sociale Estudios en idioma albanés
Shkenca gjuhësore Estudios en idioma albanés
Sociologji Estudios en idioma albanés
Universiteti ynë është një institucion me traditë. Themelimi i tij daton më 1957 por është për tu përmendur fakti se gurët e parë në themelimin e Universitetit të Tiranës janë vendosur që me krijimin e institucioneve të para arsimore që prej vitit 1946. Qysh atëherë kanë kaluar disa dhjetëvjeçarë dhe bashkë me ta breza të tërë pedagogësh, shkencëtarësh, punonjësish dhe studentësh. Dhe suksesi i Universitetit të Tiranës u kushtohet pikërisht atyre. Prandaj, mijëra studentë të rinj që e njohin këtë traditë dhe profesorët që punojnë me ta, ecin në gjurmët e tyre, duke u përpjekur vazhdimisht për të qenë kudo dhe në çdo kohë më të mirët.

Universiteti ynë, si çdo institucion tjetër arsimor, i ofron komunitetit një shërbim të vyer. Rritja e cilësisë së shërbimit dhe, në veçanti, përsosja e nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, arrihen nëpërmjet komunikimeve të vazhdueshme dhe të frytshme me studentët. Prandaj ai është promotor i elitës studentore, të cilën e ndihmon me forma nga më të ndryshmet, duke nxitur edhe funksionimin e mirë të përfaqësive studentore, që studentët, si një nga grupet kryesore të interesit në arsimin e lartë, të jenë pjesë e procesit të vendimmarrjes.
Página web de la universidad:
www.unitir.edu.al/

Mapa

Privacy Policy