Tirana, Albania

Universiteti Politeknik i Tiranës

Tipo de universidad: técnicas
Estatus: públicas

Contacto:


Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
Sheshi "Nënë Tereza",4.
Tiranë, Albania, Shqipëri

Tel: +355 (04) 222 79 14

Doctoradomás »
Arkitekturë – Urbanistikë Estudios en idioma albanés
Automatizim Industri Estudios en idioma albanés
Elektroenergjitikë Estudios en idioma albanés
Elektroteknikë Estudios en idioma albanés
Gjeoshkencat, Burimet dhe Mjedisi Estudios en idioma albanés
Inxhinieri Fizike, me Drejtimin në Mjekësi Estudios en idioma albanés
Inxhinieri Gjeodezi Estudios en idioma albanés
Inxhinieri Informatike Estudios en idioma albanés
Inxhinieri Matematike, me Drejtimin Analizë Sistemesh Estudios en idioma albanés
Inxhinieri Mekanike Estudios en idioma albanés
Inxhinieri Ndërtimi Estudios en idioma albanés
Telekomunikacion dhe Inxhinieri Informacioni Estudios en idioma albanés

Në vitin akademik 1951 u krijua Instituti i Lartë Politeknik (ILP) në vendin tonë. Kjo datë shënon njëkohësisht edhe zanafillën e arsimit të lartë në Shqipëri. Në atë kohë, në strukturën ILP bënin pjesë tri drejtime: Ndërtim, Mekanik dhe Elektrik. Rektori i parë i ILP ka qënë Prof. Zija Këlliçi. Më pas, në Shqipëri u krijuan edhe fakultete të tjera dhe të gjithë së bashku, në vitin 1957, themeluan Universitetin Shtetëror të Tiranës.
Në vitin 1991, gjatë sistemit të kaluar, të gjitha fakultetet me formim inxhinierik u rigrupuan duke formuar Universitetin Politeknik - Tiranë (UPT).
Në vitin 2007, si rezultat i reformës që ndërmori qeveria shqiptare për reformimin e kërkimit shkencor në Shqipëri, ndryshoi struktura përbërëse e Universitetit Politeknik të Tiranës, i cili aktualisht ka në përbërjen e tij shtatë Fakultete dhe një Institut Kërkimi e Zhvillimi, si më poshtë:

1. Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave
2. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike
3. Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
4. Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
5. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
6. Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës
7. Fakulteti i Teknologjsië së Informacionit

1. Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë , Ujit dhe Mjedisit.

Rektori i parë i UPT ka qënë Prof. Gëzim Karapici. Pasuesit e tij në postin e Rektorit të UPT kanë qënë Prof. Emil Lamani, Prof. Tamara Eftimi dhe Prof. Përparim Hoxha. Rektori aktual i Universitetit Politeknik është Prof. Jorgaq Kaçani. Rektori ka nje mandat kater-vjeçar. Ai zgjidhet nga personeli akademik, nga personeli joakademik dhe nga studentet si dhe emërohet nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë.

Universiteti Politeknik - Tiranë është institucion publik.

Página web de la universidad:
www.upt.al/

Mapa

Privacy Policy