Durrës, Albania

Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

L.1, Rruga e Currilave, Durrës
Tel: 00355 52 239161

diplomatura
Estudios
Administrim BiznesEstudios en idioma albanés
Administrim PublikEstudios en idioma albanés
Bankë – FinancëEstudios en idioma albanés
Biologji-KimiEstudios en idioma albanés
Eksepert në Proçese FormimiEstudios en idioma albanés
Financë – KontabilitetEstudios en idioma albanés
Gjuhë – Letërsi – AnglishtEstudios en idioma albanés
Gjuhé AnglezeEstudios en idioma albanés
Hotel RestorantEstudios en idioma albanés
Infermieri e PérgjithshmeEstudios en idioma albanés
Informatikë – AnglishtEstudios en idioma albanés
JuridikEstudios en idioma albanés
Matematikë – FizikëEstudios en idioma albanés
Matematikë – InformatikëEstudios en idioma albanés
Menaxhim – MarketingEstudios en idioma albanés
Mësues i Ciklit të UlëtEstudios en idioma albanés
Proceset e FormimitEstudios en idioma albanés
Psikologji – SociologjiEstudios en idioma albanés
Shkenca EkonomikeEstudios en idioma albanés
Shkenca KompjuterikeEstudios en idioma albanés
Shkenca PolitikeEstudios en idioma albanés
Sistemet e InformacionitEstudios en idioma albanés
Teknologji InformacioniEstudios en idioma albanés
Turizëm ArkeologjikEstudios en idioma albanés
Turizëm KulturorEstudios en idioma albanés

licenciatura
Estudios
Administrimin FinanciarEstudios en idioma albanés
Administrimin PublikEstudios en idioma albanés
Asistencë LigjoreEstudios en idioma albanés
Asistent AdministrativEstudios en idioma albanés
Asistent LigjorEstudios en idioma albanés
Bankë – FinancëEstudios en idioma albanés
DidaktikëEstudios en idioma albanés
E Drejtë DetareEstudios en idioma albanés
E Drejtë e ProvësEstudios en idioma albanés
E Drejte Ndërkombëtare PrivateEstudios en idioma albanés
E Drejtë PrivateEstudios en idioma albanés
E Drejtë Publike NdërkombëtareEstudios en idioma albanés
Edukim në VazhdimEstudios en idioma albanés
Ekonomi BiznesEstudios en idioma albanés
Gjeopolitika dhe Sistemet e SigurisëEstudios en idioma albanés
Industria e Sigurimeve dhe Drejtimi i RrezikutEstudios en idioma albanés
Infermieri KirurgjikaleEstudios en idioma albanés
Menaxhim – MarketingEstudios en idioma albanés
Menaxhim BiznesiEstudios en idioma albanés
Menaxhim dhe Supervizim i Institucioneve ArsimoreEstudios en idioma albanés
Menaxhim NdërtimiEstudios en idioma albanés
Menaxhim TransportiEstudios en idioma albanés
Mësimdhënie e gjuhës anglezeEstudios en idioma albanés
Mësimdhënie Gjuhë – LetërsiEstudios en idioma albanés
Mesimdhënie Gjuhë – Letërsi – AnglishtEstudios en idioma albanés
Mësimdhenie në Psikologji – SociologjiEstudios en idioma albanés
NdihmësdentistEstudios en idioma albanés
Politika dhe AdministrimEstudios en idioma albanés
Rrjete KompjuterikeEstudios en idioma albanés
Shërbim Social dhe KomunitarëEstudios en idioma albanés
Shkenca Kompjuterike të AplikuaraEstudios en idioma albanés
Sistemet e Jetës, Jo Jetës dhe Sigurimet DetareEstudios en idioma albanés
Specialist Rrjetash KompjuterikeEstudios en idioma albanés
Studime RajonaleEstudios en idioma albanés
Teknologji AutomobilashEstudios en idioma albanés
Universiteti "Aleksandër Moisiu" Durrës është një institucion publik i arsimit të lartë i krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Nr. 801, datë 20.12.2005 "Për hapjen e Universitetit "Aleksandër Moisiu" në Durrës".
Për herë të parë universiteti hapi dyert për studentët në vitin akademik 2006-2007 ku në bankat e tij filluan studimet universitare rreth një mijë studentë nga i gjithë vendi. Sot në vitin e pestë të jetës, Universiteti "Aleksandër Moisiu ka rreth 7000 studentë.
Me hapjen e Universitetit "Aleksandër Moisiu", Qeveria Shqiptare nuk kishte për qëllim hapjen e një institucioni të ri në vend, por hapjen e një institucioni ndryshe, i cili do të sillte eksperiencat më të mira akademike perëndimore. Filozofia e punës është "studenti në qendër të vëmendjes", që do të thotë se gjithçka që ndodh në universitet që nga procesi mësimor, shërbimet, aktivitetet dhe mjetet janë në dispozicion ekskluziv të studentit. Kjo bëhet e mundur nëpërmjet një stafi dinamik të zgjedhur dhe të përkushtuar, një ambjenti të kompjuterizuar që mundëson kontakte të vazhdueshme me botën akademike perëndimore dhe nëpërmjet veprimtarive të larmishme ekstrakurrikulare.
Página web de la universidad:
www.uamd.edu.al/new/

Mapa

Privacy Policy