Vlora, Albania

Universiteti i Vlorës Ismail Qemali

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

L. Pavarësia,
9400 Vlorë, Shqipëri
Telefon: +355 33 222288

diplomatura
Estudios
ADMINISTRIM BIZNESIEstudios en idioma albanés
AktuaristikëEstudios en idioma albanés
Arsimi fillorEstudios en idioma albanés
BiologjiEstudios en idioma albanés
DrejtësiEstudios en idioma albanés
EkonomiksEstudios en idioma albanés
FinanceEstudios en idioma albanés
FizikëEstudios en idioma albanés
Gjuhé AnglezeEstudios en idioma albanés
Gjuhé ItalianeEstudios en idioma albanés
Gjuhë LetërsiEstudios en idioma albanés
Histori – GjeografiEstudios en idioma albanés
InformatikeEstudios en idioma albanés
Inxhinieri ElektrikeEstudios en idioma albanés
Inxhinieri MekanikeEstudios en idioma albanés
Inxhinieri NavaleEstudios en idioma albanés
KimiEstudios en idioma albanés
KontabilitetEstudios en idioma albanés
MarketingEstudios en idioma albanés
MatematikëEstudios en idioma albanés
Matematikë-FinancëEstudios en idioma albanés
Matematike-FizikeEstudios en idioma albanés
Menaxhim TurizëmEstudios en idioma albanés
Mësuesi për Arsimin ParashkollorEstudios en idioma albanés
NavigacionEstudios en idioma albanés
Navigacion dhe Peshkim DetarEstudios en idioma albanés
Pedagogji e SpecializuarEstudios en idioma albanés
Shkenca KompjutacionaleEstudios en idioma albanés
Shkenca KompjuterikeEstudios en idioma albanés
Teknologji InformacioniEstudios en idioma albanés

licenciatura
Estudios
ADMINISTRIM BIZNESIEstudios en idioma albanés
Administrim PublikEstudios en idioma albanés
AktuaristikëEstudios en idioma albanés
EdukimEstudios en idioma albanés
EkonomiksEstudios en idioma albanés
FinanceEstudios en idioma albanés
FizikëEstudios en idioma albanés
Infermieri KirurgjikaleEstudios en idioma albanés
Infermieri PatologjikeEstudios en idioma albanés
Infermieri PediatrikeEstudios en idioma albanés
Inxhinieri NavaleEstudios en idioma albanés
Marrëdhënie NdërkombëtareEstudios en idioma albanés
MatematikëEstudios en idioma albanés
Matematikë-FinancëEstudios en idioma albanés
Mësimdhënie e Gjuhës Shqipe dhe e LetërsisëEstudios en idioma albanés
Mësuesi në Gjuhën AnglezeEstudios en idioma albanés
Mësuesi në Gjuhën ItalianeEstudios en idioma albanés
Mësuesi në InformatikëEstudios en idioma albanés
Mësuesi në MatematikëEstudios en idioma albanés
Mësuesi në Matematikë-FizikëEstudios en idioma albanés
Mësuesi për Arsimin Fillor me Drejtim Minor ParashkollorEstudios en idioma albanés
Pasuri e PaluajtshmeEstudios en idioma albanés
Pedagogji e Specializuar SocialeEstudios en idioma albanés
Përkthim e InterpretimEstudios en idioma albanés
Shkenca AdministrativeEstudios en idioma albanés
Shkenca InfermieroreEstudios en idioma albanés
Shkenca KompjuterikeEstudios en idioma albanés
Sipërmarrje ne TurizëmEstudios en idioma albanés
Studime të Avancuara DetareEstudios en idioma albanés
Página web de la universidad:
www.univlora.edu.al/

Mapa

Privacy Policy