Gjirokastra, Albania

Universiteti Eqrem Çabej Gjirokastrës

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Lagjia "18 Shtatori"
Gjirokastër
Shqipëri
Tel: +355 8426 80 25

Universiteti "Eqrem Çabej" është një institucion i dashur për miq e kolegë nga vendi e bota përreth, për qytetarët dhe intelektualët e Shqipërisë, për të tërë veprimtarët e dijes dhe të shkencës. Universiteti ynë është veçanërisht mikëpritës për të rinjtë dhe për të rejat, për veteranët dhe pionerët e dritës, të cilët i dhanë jetë dhe emër të nderuar për mbi 30-vjet.

Në Universitetin tonë mirëpriten idetë më të reja bashkëkohore, programet përparimtare për zhvillimin e shoqërisë, ambicjet profesionale dhe angazhimet e mirëfillta pedagogjike e shkencore. Në Universitetin tonë takohen dhe përsosen kultura dhe rryma të ndryshme gjithmonë duke respektuar individualitetet historike, të sotmen dhe të ardhmen e seicilit.

Página web de la universidad:
www.uogj.edu.al/

Mapa

Privacy Policy