Tirana, Albania

Universiteti Amerikan i Tiranës

Tipo de universidad: universidades
Estatus: privadas

Contacto:

Rruga e Elbasanit, Km. 5, Lundër, Tiranë

Cel: +355 (0) 67 20 01 110

Universiteti Amerikan i Tiranës (UAT) është një institucion arsimor privat, i themeluar në mars të vitit 2008. UAT është liçencuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës me vendim të Këshillit të Ministrave, nr. 259, më datë 27.02.2008.

Universiteti Amerikan i Tiranës filloi aktivitetin e tij në vitit akademik 2008 - 2009 duke ofruar një numër të konsiderueshëm diplomash dhe degësh. Në vitin akademik 2009 - 2010, UAT zgjeron aktivitetin e tij duke rritur numrin e degëve të ofruara, si edhe përfshirjen e disa Diplomave të Integruara të Nivelit të Dytë dhe Master të Nivelit të Parë.

Página web de la universidad:
www.uat.edu.al/site/

Mapa

Privacy Policy