Vlora, Albania

Universiteti "Pavaresia" Vlore

Tipo de universidad: universidades
Estatus: privadas

Contacto:

Bulevardi Vlorë-Skele
PO. Box 4358 Posta Vlorë
AL-9401 Vlorë Albania

Tel: +355 33 4 11 555
Universiteti "Pavaresia" me synimin te jete vendi ku formohen profesionalisht dhe ndertojne bazat e se ardhmes gjithe ata studente qe kerkojne arsim cilesor, ne te njejten kohe paraqet nje vlere te shtuar intelektuale, kultorore e qytetarie ne rajon.
I perbere nga dy Fakultete: Fakulteti i Ekonomise dhe Shkencave Shoqerore dhe Fakulteti i Shkencave te Aplikuara oferta studimore e Universitetit "Pavaresia" prezantohet jo vetem e pasur dhe e diversifikuar ne tituj diplomash dhe fusha studimi, por ne te njejten kohe behet garant per punesim e zhvillim te sigurt te te diplomuarve te vet.
Universiteti yne perfaqeson nje institucion qe forcon fuqishem jo vetem proceset didaktike e formuese, por qe vazhdimisht fokusohet dhe perfshihet ne kerkimin shkencor ne nivele Europiane, duke u shnderruar ne nje universitet kerkimi, i cili ploteson e forcon standartet nderkombetare ne lidhje me arsimin e larte.
Ne te njejten kohe, ne jemi jo vetem vendi ku ndertojne bazat e nje karriere te sukseshme e te qendrueshme studentet tane, por institucioni qe mbeshtet dhe nxit zhvillimin akademik dhe shkencor te stafit dhe eksperteve tane, te cilet permes marreveshjeve me partneret tane Europiane e nderkombetare, do te zhvillojne e drejtojne kerkime shkencore te mirefillta me ndikim te drejtperdrejte ne zhvillimin ekonomik e social te rajonit.
Me urimin e nje rrugetimi te sukseshem se bashku, ju mirepresim.
Página web de la universidad:
www.unipavaresia.edu.al/index.php/al/

Mapa

Privacy Policy