Estudiantes en Europa
país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
nivel de estudios
estatus de la universidad  
Presentación de la universidad
Borgarnes, Islandia

Landbúnaðarháskóli Íslands

Tipo de universidad: agrícolas
Estatus: públicas

Contacto:

Landbúnaðarháskóli íslands
Hvanneyri, 311 Borgarnesi
Sími: 433 5000

Doctoradomás »
Búvísindi Estudios en idioma islandés

Facultadesmás »
Deild Land og dýra Resources
Umhverfisdeild

Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri í Borgarfirði er reistur á grunni öflugrar rannsóknastofnunar og tveggja gróinna menntastofnana á landbúnaðarsviði, Rannsóknastofnunar landbúnaðarins (Rala), Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri og Garðyrkjuskóla ríkisins, Reykjum í Ölfusi. LbhÍ tók til starfa í upphafi árs 2005.

Sérstaða meðal háskóla
Landbúnaðarháskóli Íslands hefur mikla sérstöðu meðal háskóla hérlendis. Þessi sérstaða felst fyrst og síðast í viðfangsefni skólans sem er náttúra Íslands - nýting, viðhald og verndun. Í þessu sambandi er rétt að benda á að nútíma skilgreining á landbúnaði er mjög víð en þar er almennt átt við hvers konar nýtingu, ræktun, vörslu og verndun búfjár, ferskvatnsdýra og auðlinda landsins til atvinnu- og verðmætasköpunar.

Viðfangsefni kennslu og rannsókna við LbhÍ er því landið og það sem á því lifir. Á stundum er sagt að LbhÍ sé "Háskóli lífs og lands" sem er réttnefni.

Landbúnaðarháskóli Íslands er lítill háskóli sem einnig markar honum sérstöðu. Andrúmsloft kennslunnar og félagslífsins verður þar af leiðandi mun persónulegra en ella enda mikið um hópavinnu og sameiginlega úrlausn verkefna.

Página web de la universidad: www.lbhi.is

Mapa


Study in Poland
Privacy Policy