Tetovo, Macedonia

Universiteti Shtetëror i Tetovës

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Rruga e Ilindenit pn, 1200 Tetovë,
Republika e Maqedonisë
Tel. +389 44 356 500

diplomatura
Estudios
Administratë biznesiEstudios en idioma albanés
Administratë publikeEstudios en idioma albanés
ArkitekturëEstudios en idioma albanés
Art figurativEstudios en idioma albanés
Art muzikorEstudios en idioma albanés
Arti dramatikEstudios en idioma albanés
BiologjiEstudios en idioma albanés
DrejtësiEstudios en idioma albanés
Edukim special dhe rehabilitimEstudios en idioma albanés
EkologjiEstudios en idioma albanés
Ekonomi dhe biznesEstudios en idioma albanés
FarmaciEstudios en idioma albanés
Filologji orientaleEstudios en idioma albanés
FilozofiEstudios en idioma albanés
Financa dhe KontabilitetEstudios en idioma albanés
FizikëEstudios en idioma albanés
GjeografiEstudios en idioma albanés
HistoriEstudios en idioma albanés
InfermieriEstudios en idioma albanés
InformatikeEstudios en idioma albanés
Inxhineri ekonomikeEstudios en idioma albanés
KimiEstudios en idioma albanés
Kulturë fizikeEstudios en idioma albanés
Marketing dhe menaxhmentEstudios en idioma albanés
MatematikëEstudios en idioma albanés
MekatronikëEstudios en idioma albanés
Menaxhim me cilësinë dhe sigurinë ushqimoreEstudios en idioma albanés
Mjekësi e përgjithshmeEstudios en idioma albanés
NdërtimtariEstudios en idioma albanés
PedagogjiEstudios en idioma albanés
SociologjiEstudios en idioma albanés
StomatologjiEstudios en idioma albanés
Të ushqyeritEstudios en idioma albanés
Teknologjia ushqimoreEstudios en idioma albanés
TurizëmEstudios en idioma albanés

licenciatura
Estudios
Administratë biznesiEstudios en idioma albanés
Administratë publikeEstudios en idioma albanés
ArkitekturëEstudios en idioma albanés
Art figurativEstudios en idioma albanés
Art muzikorEstudios en idioma albanés
BiologjiEstudios en idioma albanés
DrejtësiEstudios en idioma albanés
EkologjiEstudios en idioma albanés
EkonomiEstudios en idioma albanés
FarmaciEstudios en idioma albanés
GjeografiEstudios en idioma albanés
HistoriEstudios en idioma albanés
InformatikeEstudios en idioma albanés
Inxhineri ekonomikeEstudios en idioma albanés
KimiEstudios en idioma albanés
Kulturë fizikeEstudios en idioma albanés
MatematikëEstudios en idioma albanés
MekatronikëEstudios en idioma albanés
NdërtimtariEstudios en idioma albanés
OrientalistikëEstudios en idioma albanés
PedagogjiEstudios en idioma albanés
PsikologjiEstudios en idioma albanés
SociologjiEstudios en idioma albanés
Të ushqyeritEstudios en idioma albanés
Teknologjia ushqimoreEstudios en idioma albanés
TurizëmEstudios en idioma albanés

Facultadesmás »
Fakulteti Ekonomik
Fakulteti Filologjik
Fakulteti Filozofik
Fakulteti i Administratës së Biznesit - Kumanovë
Fakulteti i Arteve
Fakulteti i Kulturës Fizike
Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore
Fakulteti i Shkencave Mjekësore
Fakulteti i Shkencave Të Zbatuara
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore dhe të Ushqyerit - Gostivar
Fakulteti Juridik
Universiteti Shtetëror i Tetovës është i hapur dhe i arritshëm për të gjithë ata të cilët si studentë, mësimdhënës ose bashkëpunëtorë, me cilësitë e veta intelektuale dhe morale, në ambientin e definuar të autonomisë universitare si pandehje të lirisë akademike të shprehjes individuale dhe të dëshmimit të aftësive dhe cilësive të japin kontributin e vet në fushën e zhvillimit të arsimit, shkencës dhe profesionalizmit,.
"Universiteti Shtetëror i Tetovës ka histori të shkurt por një të kaluar shumë të gjatë".
Ky institucion u themelua më 17 dhjetor të vitit 1994 si iniciativë e intelektualëve shqiptar, të shoqatave dhe asociacioneve të ndryshme apolitike dhe të gjithë dashamirësve të arsimit të lartë në vend dhe më gjerë.
Nga ky këndvështrim veprimtarinë, zhvillimin e USHT-ës mund ta ndajmë në dy periudha:
-Periudha: 1994-2003 është koha historike e krijimit të Universitetit të Tetovës
-Periudha: 2004-2010 është periudha e zhvillimit institucional të Universitetit dhe koha e modernizimit akademik dhe fizik.
Universiteti nga gjendja e emergjencës filloi të kalojë në shkallën e reformimit akademik, konceptual dhe institucional. Fryt i këtij aktiviteti të pakursyer dhe i dimensionimit është fizionomia e re e USHT-së.
Së këndejmi USHT-ja është afirmuar si një institucion universitar i reformuar, si një qendër e vetme publike në gjuhën shqipe në Maqedoni për kualifikim, specializim dhe kërkim shkencor. USHT-ja është anëtar i Konferencës së Universiteteve evropiane.
Sot USHT-ja është strukturuar në 11 fakultete, 35 programe studimore, 93 drejtime studimore dhe 3 Institute hulumtuese shkencore.
Procesi mësimor shkencor.
Stafin akademik e përbëjnë 273 mësimdhënës të rregullt dhe 355 mësimdhënës të angazhuar në kohë të caktuar, respektivisht për një vit akademik, me tendencë të rritjes progresive.
Në rrafshin e procesit edukativo-mësimor, Universiteti rëndësi të veçantë i përkushton zbatimit të reformave të Bolonjës si dhe të reformave në sferën e kërkimeve profesionale-shkencore, edhe pse kjo komponentë është akoma larg synimeve të USHT-ës në krahasim me vendet e zhvilluara. Këto kërkime, realizohen përmes projekteve bilaterale në saje të projekteve të Erasmus, DAD-it, Tempus-it etj për kërkime dhe zhvillim. Duke u mbështetur në standardet Evropiane kualiteti akademik dhe studimor është gjithnjë në rritje
Për sa i përket Kartës së Bolonjës, USHT-ja hyn aktualisht në një fazë të re të zhvillimit të vet, në fazën e implementimit dhe të konceptimit të modelit të Bolonjës sipas skemës 3+2+3 ose 4+1+3 (Bachelor+Master+PhD). Duke implementuar sistemin e ri evropian të studimeve, USHT-ja synon të jetë shumë shpejt pjesë integrale e universiteteve evropiane, studentët të përfitojnë një formim profesional më cilësor, diplomat tona të përafrohen me ato të vendeve të zhvilluara.
Se diplomat e fituara në USHT janë kompatabile me diplomat e universiteteve perëndimore e vërtetojnë studentët e shumtë të cilët pas diplomimit punësohen ose studimet e tyre pasuniversitare i vazhdojnë në universitetet tjera jashtë vendit.
Página web de la universidad:
unite.edu.mk/

Mapa

Privacy Policy