Estudiantes en Europa

Universidades en Europa

país
ciudad
área de estudios 
idioma del curso 
nivel de estudios
estatus de la universidad  
Presentación de la universidad
Chernihiv, Ucrania

Чернігівський державний технологічний університет

Tipo de universidad: técnicas
Estatus: públicas

Contacto:

Shevchenko street, 95 Chernihiv 14027 Zaporizhia Oblast tel +380 (4622) 3-16-51 fax +380 (4622) 3-42-44

diplomatura
Estudios
Автомобільний транспорт.Estudios en idioma ucraniano
Деревооброблювальні технології.Estudios en idioma ucraniano
Економіка підприємства.Estudios en idioma ucraniano
Електронні пристрої та системиEstudios en idioma ucraniano
Електротехніка та електротехнологіїEstudios en idioma ucraniano
ЗварюванняEstudios en idioma ucraniano
Інженерна механікаEstudios en idioma ucraniano
Комп’ютерна інженеріяEstudios en idioma ucraniano
МашинобудуванняEstudios en idioma ucraniano
МенеджментEstudios en idioma ucraniano
Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології.Estudios en idioma ucraniano
Облік і аудитEstudios en idioma ucraniano
ПравознавствоEstudios en idioma ucraniano
Програмна інженерія.Estudios en idioma ucraniano
Соціальна роботаEstudios en idioma ucraniano
Товарознавство і торговельне підприємництвоEstudios en idioma ucraniano
Управління персоналом та економіка праці.Estudios en idioma ucraniano
Фінанси і кредитEstudios en idioma ucraniano
Харчові технології та інженерія.Estudios en idioma ucraniano

licenciatura
Estudios
Автомобілі та автомобільне господарствоEstudios en idioma ucraniano
Виробництво харчової продукціїEstudios en idioma ucraniano
Готельне обслуговуванняEstudios en idioma ucraniano
Державна службаEstudios en idioma ucraniano
Економіка підприємстваEstudios en idioma ucraniano
Експертиза товарів та послугEstudios en idioma ucraniano
Електричні системи і мережіEstudios en idioma ucraniano
Електронні системиEstudios en idioma ucraniano
Комерційна діяльністьEstudios en idioma ucraniano
Комп’ютерні системи та мережіEstudios en idioma ucraniano
Менеджмент організацій і адмініструванняEstudios en idioma ucraniano
Металорізальні верстати та системиEstudios en idioma ucraniano
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговуванняEstudios en idioma ucraniano
Облік і аудитEstudios en idioma ucraniano
Правознавство (заочна форма)Estudios en idioma ucraniano
Ресторанне обслуговуванняEstudios en idioma ucraniano
Системне програмуванняEstudios en idioma ucraniano
Соціальна роботаEstudios en idioma ucraniano
Спеціалізовані комп’ютерні системиEstudios en idioma ucraniano
Технології машинобудуванняEstudios en idioma ucraniano
Технології та устаткування зварюванняEstudios en idioma ucraniano
Товарознавство і комерційна діяльністьEstudios en idioma ucraniano
Товарознавство та експертиза в митній справіEstudios en idioma ucraniano
Товарознавство та комерційна діяльністьEstudios en idioma ucraniano
Фінанси і кредитEstudios en idioma ucraniano

programas largos de primer título
Estudios
Автомобілі та автомобільне господарство.Estudios en idioma ucraniano
Електричні системи і мережі;Estudios en idioma ucraniano
Електронні системи.Estudios en idioma ucraniano
Комп’ютерні системи та мережі;Estudios en idioma ucraniano
Менеджмент організацій і адміністрування (друга вища освіта);Estudios en idioma ucraniano
Менеджмент організацій і адміністрування;Estudios en idioma ucraniano
Металорізальні верстати та системи;Estudios en idioma ucraniano
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;Estudios en idioma ucraniano
Облік і аудит (друга вища освіта);Estudios en idioma ucraniano
Облік і аудит.Estudios en idioma ucraniano
Правознавство.Estudios en idioma ucraniano
Системне програмування;Estudios en idioma ucraniano
Соціальна робота.Estudios en idioma ucraniano
Спеціалізовані комп’ютерні системи;Estudios en idioma ucraniano
Технології машинобудування;Estudios en idioma ucraniano
Технології та устаткування зварювання;Estudios en idioma ucraniano
Товарознавство і комерційна діяльність.Estudios en idioma ucraniano
Управління персоналом та економіка праці.Estudios en idioma ucraniano
Фінанси і кредитEstudios en idioma ucraniano
Фінанси і кредит (друга вища освіта);Estudios en idioma ucraniano

Facultadesmás »
АГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ КАФЕДРИ
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОННИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І ПІДРИЄМНИЦТВА
ФАКУЛЬТЕТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Діяльність Чернігівського державного технологічного університету розпочалась у 1960 році із загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту (наказ Міністерства ВССО УРСР від 11 березня 1960 року).

Перший навчальний рік він почав 1 вересня 1960 року. Прийом студентів на перший курс складав 175 студентів. Число викладачів не перевищувало 20. Деканом факультету був призначений Калита Євген Григорович.

За допомогою промислових підприємств області та відповідних кафедр Київського політехнічного інституту створювались необхідні для навчального процесу лабораторії та кабінети.

Для факультету були виділені приміщення - історична пам'ятка "Будинок губернатора" корисною площею більш ніж 1500 кв. м. Почалось будівництво нового корпусу та гуртожитку для студентів.

Перший прийом на денну форму навчання був здійснений у 1962-1963 навчальному році - 150 студентів за трьома спеціальностями.

З 1 вересня 1965 року відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР організовано Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту в складі трьох факультетів: механічного, технологічного, загальнотехнічного. Директором філіалу був призначений декан загальнотехнічного факультету Калита Євген Григорович.

Контингент студентів в 1966-1967 році складав 1100 осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України № 193 від 10 вересня 1991 року на базі Чернігівського філіалу Київського політехнічного інституту був створений Чернігівський технологічний інститут. Ректором інституту був призначений д.т.н., професор Денисов Олександр Іванович.

План прийому в інститут складав 490 осіб, а контингент студентів у 1991-1992 навчальному році - 1919 осіб.

Página web de la universidad: www.stu.cn.ua/

Mapa


Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy