Łódź, Polonia

Uczelnia Nauk Społecznych

Tipo de universidad: otras instituciones de educación superior
Estatus: privadas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Animacja kultury i wypoczynkuEstudios en idioma polaco
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaEstudios en idioma polaco
Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowegoEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja i socjoterapiaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco
Trening interpersonalny i mediacjeEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
Protección CivilEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i porządek publicznyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznejEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna z psychoterapiąEstudios en idioma polaco
Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życiaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmuEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja i socjoterapiaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Edukacja dorosłych z tutoringiemEstudios en idioma polaco
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąEstudios en idioma polaco
Pedagogika zdrowia z psychoterapiąEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja i socjoterapiaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaEstudios en idioma polaco
Cyberbezpieczeństwo i ochrona informacji niejawnychEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polaco

MBAmás »
Executive Master of Business Administration Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Educación Correccional Estudios en idioma polaco
Salud y protección laboral Estudios en idioma polaco
Seguridad Internacional Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych Estudios en idioma polaco
Coaching i mentoring - akademia trenera Estudios en idioma polaco
Cyberbezpieczeństwo Estudios en idioma polaco
Doctor of Business Administration Estudios en idioma polaco
Doradztwo edukacyjno-zawodowe Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Estudios en idioma polaco
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia Estudios en idioma polaco
Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Estudios en idioma polaco
Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie w oświacie Estudios en idioma polaco
Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Estudios en idioma polaco
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Estudios en idioma polaco
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego Estudios en idioma polaco
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa Estudios en idioma polaco
Psychodietetyka Estudios en idioma polaco
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Estudios en idioma polaco
Psychologia mediów i reklamy Estudios en idioma polaco
Psychologia sportu Estudios en idioma polaco
Psychologia transportu Estudios en idioma polaco
Psychologia w biznesie Estudios en idioma polaco
Psychotraumatologia Estudios en idioma polaco
Seksuologia kliniczna Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Estudios en idioma polaco
Wychowanie do życia w rodzinie Estudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Estudios en idioma polaco

Otros centros educativos
Uczelnia Nauk Społecznych - Filia w Nowym TarguNowy Targ

Página web de la universidad:
www.uns.lodz.pl/

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy