Presentación de la universidad
Białystok, Polonia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Tipo de universidad: médicas
Estatus: públicas

Contacto:

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Biuro Promocji i Rekrutacji:
tel. (85) 748 54 73
fax: (85) 748 54 72

Doctoradomás »
International Interdisciplinary PhD Studies in Biomedical Research and Biostatistics Estudios en idioma inglés
Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim Estudios en idioma inglés
Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Estudios en idioma polaco
Międzysektorowe Studia Doktoranckie Estudios en idioma polaco
Studia doktoranckie - Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Estudios en idioma polaco
Studia doktoranckie - Wydział Nauki o zdrowiu Estudios en idioma polaco
Studia doktoranckkie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Biostatistics – applications of statistics in clinical medicine, biology, and public health Estudios en idioma inglés
Psicología clínica Estudios en idioma polaco
Salud Pública Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety Estudios en idioma polaco
Biostatystyka Estudios en idioma polaco
Błąd lekarski Estudios en idioma polaco
Błąd medyczny Estudios en idioma polaco
Chirurgia periodontologiczna - kurs II Estudios en idioma polaco
Choroby psychiczne w PLR – wybrane problemy Estudios en idioma polaco
Choroby skóry w PLR – wybrane problemy Estudios en idioma polaco
Choroby układu kostno-stawowego w PLR – wybrane problemy Estudios en idioma polaco
Choroby układu krążenia, metaboliczne i endokrynologiczne w PLR – wybrane problemy Estudios en idioma polaco
Choroby układu moczowego w PLR – wybrane problemy Estudios en idioma polaco
Choroby układu oddechowego w PLR - wybrane problemy Estudios en idioma polaco
Czynności narządu żucia Estudios en idioma polaco
Dietetyka Kliniczna Estudios en idioma polaco
EKG u dzieci Estudios en idioma polaco
Fizjologia i patologia układu nerwowego i mięśniowego narządu żucia Estudios en idioma polaco
Informacja medyczna i bezpieczeństwo pacjenta Estudios en idioma polaco
Interdyscyplinarna opieka psychogeriatryczna Estudios en idioma polaco
Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych Estudios en idioma polaco
Interpretacja badań dodatkowych Estudios en idioma polaco
Jakość opieki medycznej Estudios en idioma polaco
Kapilaroskopia jako metoda diagnostyczna zaburzeń mikrokrążenia w chorobach wewnętrznych Estudios en idioma polaco
Koncepcja medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie Estudios en idioma polaco
Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody Estudios en idioma polaco
Kursy dla lekarzy do specjalizacji z medycyny rodzinnej Estudios en idioma polaco
Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych Estudios en idioma polaco
Leczenie ortodontyczne dorosłych Estudios en idioma polaco
Leczenie protetyczne w przypadkach częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez nieosiadających ruchomych Estudios en idioma polaco
Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia Estudios en idioma polaco
Najczęściej występujące choroby błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem profilaktyki onkologicznej Estudios en idioma polaco
Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologii zachowawczej Estudios en idioma polaco
Onkologia Estudios en idioma polaco
Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki Estudios en idioma polaco
Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej Estudios en idioma polaco
Onkologia z elementami opieki paliatywnej Estudios en idioma polaco
Opieka nad dziećmi i młodzieżą Estudios en idioma polaco
Opieka nad osobami w wieku podeszłym Estudios en idioma polaco
Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stromatologicznej Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie PLR Estudios en idioma polaco
Ostre zatrucia w PLR – wybrane problemy Estudios en idioma polaco
Podstawy leczenia żywieniowego Estudios en idioma polaco
Postępy w pediatrii Estudios en idioma polaco
Prawo Medyczne Estudios en idioma polaco
Prawo organizacji i zarządzanie w ochronie zdrowia Estudios en idioma polaco
Problemy otolaryngologiczne w praktyce pediatrycznej Estudios en idioma polaco
Problemy socjo-demograficzne, ocena geriatryczna oraz możliwości profilaktyczne w wieku podeszłym Estudios en idioma polaco
Psychodietetyka Estudios en idioma polaco
Relacja lekarz - pacjent Estudios en idioma polaco
Specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych Estudios en idioma polaco
Specjalizacje dla farmaceutów Estudios en idioma polaco
Struktura i funkcjonowanie rodziny Estudios en idioma polaco
Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie Estudios en idioma polaco
Szczepienia w PLR Estudios en idioma polaco
Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, część A Estudios en idioma polaco
Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, część B Estudios en idioma polaco
Transkulturowość w interdyscyplinarnej opiece medycznej Estudios en idioma polaco
Twardzina ograniczona i uogólniona Estudios en idioma polaco
Wielkie problemy geriatryczne Estudios en idioma polaco
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii Estudios en idioma polaco
Wprowadzenie do specjalizacji w stomatologii zachowawczej z endodoncją Estudios en idioma polaco
Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej Estudios en idioma polaco
Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji Estudios en idioma polaco
Wybrane zagadnienia z zakresu nefrologii dziecięcej Estudios en idioma polaco
Zarządzanie na rynku usług medycznych/ farmaceutycznych/ kosmetologicznych Estudios en idioma polaco
Zasady rehabilitacji chorób reumatycznych Estudios en idioma polaco
Zdrowie kobiety Estudios en idioma polaco
Zdrowie publiczne cz. I Estudios en idioma polaco
Zdrowie publiczne cz. II: Orzecznictwo lekarskie Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias de la Salud
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Página web de la universidad: www.umb.edu.pl

Mapa

YouTube

« volver - Universidades
Privacy Policy