Presentación de la universidad
Białystok, Polonia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Tipo de universidad: médicas
Estatus: públicas

Contacto:

ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Biuro Promocji i Rekrutacji:
tel. (85) 748 54 73
fax: (85) 748 54 72

Doctoradomás »
Ciencias Médicas Estudios en idioma polaco
Nauki farmaceutyczne Estudios en idioma polaco
Nauki o zdrowiu Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Epidemiología Estudios en idioma polaco
Dietetyka Kliniczna Estudios en idioma polaco
Kształcenie podyplomowe i specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych Estudios en idioma polaco
Kształcenie podyplomowe i specjalizacyjne dla farmaceutów Estudios en idioma polaco
Podyplomowe kursy specjalistyczne na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Estudios en idioma polaco
Podyplomowe kursy specjalistyczne na Wydziale Nauk o Zdrowiu Estudios en idioma polaco
Prawo organizacji i zarządzanie w ochronie zdrowia Estudios en idioma polaco
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias de la Salud
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Página web de la universidad: www.umb.edu.pl

Mapa

YouTube

« volver - Universidades
Privacy Policy