Częstochowa, Polonia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FísicaEstudios en idioma inglés
NanotecnologíaEstudios en idioma inglés
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
AgrobiotechnologiaEstudios en idioma polaco
Browarnictwo i napoje fermentowaneEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Contabilidad e impuestosEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Educación FísicaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
EnfermeríaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej)Estudios en idioma polaco
Tłumaczenia i języki specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Tłumaczeniowa z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/rosyjskim/francuskimEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Filozofia nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filozofia teoretycznaEstudios en idioma polaco
Filozofia z komunikacją społecznąEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
NanotecnologíaEstudios en idioma polaco
Akustyka i realizacja dźwiękuEstudios en idioma polaco
Nauczanie fizyki i przyrodyEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Antropologia historycznaEstudios en idioma polaco
ArchiwistycznaEstudios en idioma polaco
Historia narodów słowiańskichEstudios en idioma polaco
MilitarioznawstwoEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Analiza danychEstudios en idioma polaco
InformatycznaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe i personalneEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacyjnąEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Malarstwo sztalugoweEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Drug ChemistryEstudios en idioma inglés
Chemia lekówEstudios en idioma polaco
Nauczanie chemii i przyrodyEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Case managementEstudios en idioma polaco
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychEstudios en idioma polaco
Praca z rodzinąEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Obsługa ruchu turystycznegoEstudios en idioma polaco
Turystyka aktywna i specjalistycznaEstudios en idioma polaco
Analityka i kreatywność społecznaEstudios en idioma polaco
Coaching i procesy doradczeEstudios en idioma polaco
Diagnozy i konsulting społecznyEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
DietetykaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i kultura mediówEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo internetoweEstudios en idioma polaco
Media regionalneEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Język niemiecki w obszarach zawodowychEstudios en idioma polaco
Nauczycielska (nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej)Estudios en idioma polaco
Tłumaczenia i języki specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Filologia germańska. Kształcenie od podstawEstudios en idioma polaco
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskimEstudios en idioma polaco
Język niemiecki zawodowy z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Edytorsko-redaktorskaEstudios en idioma polaco
Film i realizacja obrazu filmowegoEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoEstudios en idioma polaco
Fotografia użytkowa/fotografia – kreacja przekazu autorskiegoEstudios en idioma polaco
Komunikat wizualny – multimedia/komunikat wizualny – intermediaEstudios en idioma polaco
Komunikat wizualny w przestrzeni społecznej/komunikat wizualny – grafika wydawnicza i ekranowaEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
Grafika użytkowaEstudios en idioma polaco
Grafika warsztatowaEstudios en idioma polaco
IberoznawstwoEstudios en idioma polaco
KulturoznawczaEstudios en idioma polaco
TurystycznaEstudios en idioma polaco
Język niemiecki w obrocie gospodarczym. Kształcenie od podstawEstudios en idioma polaco
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskimEstudios en idioma polaco
Kształcenie z rozszerzonym językiem francuskimEstudios en idioma polaco
KosmetologiaEstudios en idioma polaco
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwaEstudios en idioma polaco
Biometria i informatyka śledczaEstudios en idioma polaco
Chemia w kryminalistyceEstudios en idioma polaco
Muzyka w przestrzeni publicznejEstudios en idioma polaco
Animacja artystycznaEstudios en idioma polaco
Muzyka estradowaEstudios en idioma polaco
Pedagogika międzykulturowa z mediacjąEstudios en idioma polaco
PsychoprofilaktykaEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Software EngineeringEstudios en idioma inglés
Grafika komputerowaEstudios en idioma polaco
Inżynieria oprogramowaniaEstudios en idioma polaco
Technologie internetoweEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczneEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyEstudios en idioma polaco
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyEstudios en idioma polaco
Design i wzornictwo przemysłoweEstudios en idioma polaco
Nano- i bioinnowacje w materiałachEstudios en idioma polaco
Virtual PrototypingEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Inżynieria multimediówEstudios en idioma polaco
Film i montaż obrazu filmowegoEstudios en idioma polaco
Reżyseria dźwiękuEstudios en idioma polaco
Reżyseria obrazuEstudios en idioma polaco
Produkcja i marketing żywnościEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
FisioterapiaEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna i zdrowiaEstudios en idioma polaco
Psychologia rodziny i wychowaniaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmuEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznieEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FísicaEstudios en idioma inglés
Nanophysics and NanomaterialsEstudios en idioma inglés
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia przemysłowaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia żywnościEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoEstudios en idioma polaco
Polityka i wielokulturowośćEstudios en idioma polaco
Educación FísicaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
EnfermeríaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneEstudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii angielskiej)Estudios en idioma polaco
Tłumaczenia i języki specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Tłumaczeniowa z rozszerzonym lektoratem z języka chińskiegoEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Filozofia nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filozofia nowych mediówEstudios en idioma polaco
Filozofia teoretycznaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Akustyka i układy audioEstudios en idioma polaco
Nanofizyka i nonomateriałyEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Nauczanie chemii i przyrody1Estudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja ochrony i kontroli prawnejEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Antropologia historycznaEstudios en idioma polaco
ArchiwistycznaEstudios en idioma polaco
Historia narodów słowiańskichEstudios en idioma polaco
MilitarioznawstwoEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
ProgramowanieEstudios en idioma polaco
Tworzenie gier komputerowychEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo środowiskaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo techniczneEstudios en idioma polaco
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Coaching kariery z doradztwemEstudios en idioma polaco
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
GeragogikaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Malarstwo sztalugoweEstudios en idioma polaco
Malarstwo w architekturze i urbanistyceEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Drug ChemistryEstudios en idioma inglés
Chemia lekówEstudios en idioma polaco
Nauczanie chemii i przyrodyEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Gospodarka turystycznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie eventamiEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo militarneEstudios en idioma polaco
Ochrona i obrona interesów bezpieczeństwa państwaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i kultura mediówEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo prasowe i radioweEstudios en idioma polaco
Rzecznika prasowy i specjalista PREstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneEstudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka niemieckiego w szkole podstawowej (wyłącznie dla absolwentów studiów I stopnia filologii germańskiej)Estudios en idioma polaco
Tłumaczenia i języki specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
DziennikarskaEstudios en idioma polaco
Edytorsko-redaktorskaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Promocja literaturyEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
Grafika użytkowaEstudios en idioma polaco
Grafika warsztatowaEstudios en idioma polaco
KosmetologiaEstudios en idioma polaco
Kultura w mediach i komunikacjiEstudios en idioma polaco
Film i nowe media w komunikacji kulturowejEstudios en idioma polaco
Teatr i promocja kultury widowiskEstudios en idioma polaco
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaEstudios en idioma polaco
Żywienie człowieka i dietetykaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki chemiczne Estudios en idioma polaco
Sztuki muzyczne Estudios en idioma polaco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Estudios en idioma polaco

Doble titulaciónmás »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Otros programasmás »
Administración Pública Estudios en idioma polaco
Educación Física Estudios en idioma polaco
Salud y protección laboral Estudios en idioma polaco
Seguridad Interna Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i jakość żywności Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Estudios en idioma polaco
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe Estudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Medycyna estetyczna dla lekarzy Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Estudios en idioma polaco
Neurologopedia Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych Estudios en idioma polaco
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudios en idioma polaco
Pedagogika tańca Estudios en idioma polaco
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa Estudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkowe Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Estudios en idioma polaco
Programowanie i bazy danych Estudios en idioma polaco
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym Estudios en idioma polaco
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym Estudios en idioma polaco
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia Estudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna z arteterapią Estudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią Estudios en idioma polaco
Tyflopedagogika Estudios en idioma polaco
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Estudios en idioma polaco
Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Estudios en idioma polaco
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Estudios en idioma polaco
Zarządzanie jednostkami publicznymi Estudios en idioma polaco
Zarządzanie placówką oświatową Estudios en idioma polaco
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Humanidades
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

Página web de la universidad:
www.ujd.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy