Częstochowa, Polonia

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
EconomíaEstudios en idioma inglés
FilosofíaEstudios en idioma inglés
FísicaEstudios en idioma inglés
PinturaEstudios en idioma inglés
QuímicaEstudios en idioma inglés
Music in Public SpaceEstudios en idioma inglés
Political SienceEstudios en idioma inglés
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
AgrobiotechnologiaEstudios en idioma polaco
Browarnictwo i napoje fermentowaneEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Polityka integracji i bezpieczeństwaEstudios en idioma polaco
Specjalność europejskaEstudios en idioma polaco
Specjalność społeczno-politycznaEstudios en idioma polaco
Contabilidad e impuestosEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Ekonomia sektora publicznegoEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczejEstudios en idioma polaco
Educación FísicaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
EnfermeríaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia i języki specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskimEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność teoretycznaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
NanotecnologíaEstudios en idioma inglés
Nanophysics and NanomaterialsEstudios en idioma inglés
NanotecnologíaEstudios en idioma polaco
Akustyka i realizacja dźwiękuEstudios en idioma polaco
Akustyka i układy audioEstudios en idioma polaco
Nanofizyka i nanomateriałyEstudios en idioma polaco
Nauczanie fizyki i przyrody (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja ochrony i kontroli prawnejEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Specjalność archiwistycznaEstudios en idioma polaco
Specjalność kulturoznawczaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Analiza danychEstudios en idioma polaco
Matematyczne metody informatykiEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe i personalneEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
MultimediosEstudios en idioma polaco
Malarstwo w architekturzeEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Drug ChemistryEstudios en idioma inglés
Chemia lekówEstudios en idioma polaco
Chemia w kryminalistyceEstudios en idioma polaco
Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrodyEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Poradnictwo i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością i przewlekle chorychEstudios en idioma polaco
Praca z klientem z niepełnosprawnościąEstudios en idioma polaco
Praca z rodzinąEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Mediacje i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Obsługa ruchu turystycznegoEstudios en idioma polaco
Turystyka aktywna i specjalistycznaEstudios en idioma polaco
Analityka i kreatywność społecznaEstudios en idioma polaco
Coaching i procesy doradczeEstudios en idioma polaco
Diagnozy i konsulting społecznyEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
Polityka integracji i bezpieczeństwaEstudios en idioma polaco
DietetykaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i kultura mediówEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo internetoweEstudios en idioma polaco
Media regionalneEstudios en idioma polaco
Specjalność edytorsko-redaktorskaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Język niemiecki zawodowy z językiem angielskim/hiszpańskim (dla studentów filologii germańskiej, którzy rozpoczęli kształcenie od podstaw)Estudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia i języki specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Film i realizacja obrazu filmowegoEstudios en idioma polaco
Specjalność edytorsko-redaktorskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Fotografia i kreacja przekazu wizualnegoEstudios en idioma polaco
Fotografia użytkowa/autorska, komunikat wizualnyEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
Grafika artystyczna i projektowaEstudios en idioma polaco
Grafika użytkowaEstudios en idioma polaco
IberoznawstwoEstudios en idioma polaco
Specjalność kulturoznawczaEstudios en idioma polaco
Specjalność turystycznaEstudios en idioma polaco
Język niemiecki w obrocie gospodarczym – kształcenie od podstawEstudios en idioma polaco
Kształcenie z rozszerzonym językiem angielskim/francuskimEstudios en idioma polaco
KosmetologiaEstudios en idioma polaco
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwaEstudios en idioma polaco
Biometria i informatyka śledczaEstudios en idioma polaco
Chemia w kryminalistyceEstudios en idioma polaco
Muzyka w przestrzeni publicznej - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i NaukiEstudios en idioma polaco
Animacja artystycznaEstudios en idioma polaco
Muzyka estradowaEstudios en idioma polaco
PsychoprofilaktykaEstudios en idioma polaco
Coaching i mentoringEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Software EngineeringEstudios en idioma inglés
Grafika komputerowaEstudios en idioma polaco
Inżynieria oprogramowaniaEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Biometria i informatyka śledczaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyEstudios en idioma polaco
Innowacyjne technologie i nowoczesne materiałyEstudios en idioma polacoestudios duales
Virtual PrototypingEstudios en idioma inglésestudios duales
NanotecnologíaEstudios en idioma polacoestudios duales
Virtual prototypingEstudios en idioma polacoestudios duales
Inżynieria multimediówEstudios en idioma polaco
Akustyka i realizacja dźwiękuEstudios en idioma polaco
Grafika komputerowaaEstudios en idioma polaco
Produkcja i marketing żywnościEstudios en idioma polaco
Procesamiento de alimentosEstudios en idioma polaco
AgrobiznesEstudios en idioma polaco
Logistyka w łańcuchu żywnościowymEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
FisioterapiaEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna i zdrowiaEstudios en idioma polaco
Psychologia rodziny i wychowaniaEstudios en idioma polaco
Farmacja - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa ZdrowiaEstudios en idioma polaco
Lekarski - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa ZdrowiaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FísicaEstudios en idioma inglés
PinturaEstudios en idioma inglés
QuímicaEstudios en idioma inglés
Computer ScienceEstudios en idioma inglés
English for Business and Intercultural CommunicationEstudios en idioma inglés
Political SienceEstudios en idioma inglés
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia przemysłowaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia żywnościEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Polityka bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoEstudios en idioma polaco
Polityka i wielokulturowośćEstudios en idioma polaco
Educación FísicaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
EnfermeríaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Językoznawstwo teoretyczne i stosowaneEstudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Estudios en idioma polaco
Tłumaczenia i języki specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia z rozszerzonym językiem chińskim/niemieckim/francuskim/rosyjskimEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność teoretycznaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja ochrony i kontroli prawnejEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Specjalność archiwistycznaEstudios en idioma polaco
Specjalność kulturoznawczaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
ProgramowanieEstudios en idioma polaco
Tworzenie gier komputerowychEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo techniczneEstudios en idioma polaco
Wywiad gospodarczy i bezpieczeństwo informacjiEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacjąEstudios en idioma polaco
Projektowanie uniwersalne w usługach i edukacjiEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna z elementami tutoringuEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
MultimediosEstudios en idioma polaco
Malarstwo w architekturzeEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Drug ChemistryEstudios en idioma inglés
Chemia lekówEstudios en idioma polaco
Specjalizacja nauczycielska – nauczanie chemii i przyrodyEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Gospodarka turystycznaEstudios en idioma polaco
Mediacje i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie eventamiEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo militarneEstudios en idioma polaco
Geopolityka i konflikty w stosunkach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Obrona i ochrona interesów państwaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i kultura mediówEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo radiowe i prasoweEstudios en idioma polaco
Rzecznik prasowy i specjalista PREstudios en idioma polaco
Specjalność edytorsko-redaktorskaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Ekonomia - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i NaukiEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo z elementami kulturoznawstwaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia i języki specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Specjalność dziennikarskaEstudios en idioma polaco
Specjalność edytorsko-redaktorskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
Grafika artystyczna i projektowaEstudios en idioma polaco
Grafika użytkowaEstudios en idioma polaco
IberoznawstwoEstudios en idioma polaco
Specjalność kulturoznawczaEstudios en idioma polaco
Specjalność turystycznaEstudios en idioma polaco
Inżynieria medyczna - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i NaukiEstudios en idioma polaco
BiomechanikaEstudios en idioma polaco
Sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznejEstudios en idioma polaco
Inżynieria multimediówEstudios en idioma polaco
KosmetologiaEstudios en idioma polaco
Muzyka w przestrzeni publicznej - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i NaukiEstudios en idioma polaco
Animacja artystycznaEstudios en idioma polaco
Muzyka estradowaEstudios en idioma polaco
Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologicznaEstudios en idioma polaco
Praca z klientem instytucji edukacyjnychEstudios en idioma polaco
Żywienie człowieka i dietetykaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki chemiczne Estudios en idioma polaco
Sztuki muzyczne Estudios en idioma polaco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Estudios en idioma polaco

Doble titulaciónmás »
Fizyka z Uniwersytetem Le Mans we Francji
Biotechnologia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Chemia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Ekonomia z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Fizyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Informatyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Matematyka z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Praca socjalna z Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym im. Antona Makarenki w Sumach
Praca socjalna z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Turystyka i rekreacja z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku
Wychowanie fizyczne z Wschodnioeuropejskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku

Otros programasmás »
Administración Pública Estudios en idioma polaco
Educación Física Estudios en idioma polaco
Salud y protección laboral Estudios en idioma polaco
Seguridad Interna Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i jakość żywności Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Estudios en idioma polaco
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe Estudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Medycyna estetyczna dla lekarzy Estudios en idioma polaco
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Estudios en idioma polaco
Neurologopedia Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych Estudios en idioma polaco
Oligofrenopedagogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudios en idioma polaco
Pedagogika tańca Estudios en idioma polaco
Pełnomocnik ds.Cyberbezpieczeństwa Estudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkowe Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia trenerskie taekwon-do Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Uzupełniające Studia Diagnozy i Terapii Logopedycznej Estudios en idioma polaco
Prawo i zarządzanie w sporcie Estudios en idioma polaco
Programowanie i bazy danych Estudios en idioma polaco
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym Estudios en idioma polaco
Psychologia stosowana w bezpieczeństwie narodowym Estudios en idioma polaco
Spectrum Autyzmu. Komunikacja. Diagnoza i terapia Estudios en idioma polaco
Surowce naturalne w dietetyce, kosmetyce i lecznictwie Estudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna z arteterapią Estudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią Estudios en idioma polaco
Tyflopedagogika Estudios en idioma polaco
Tyflopedagogika z pismem punktowym Braille'a Estudios en idioma polaco
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi Estudios en idioma polaco
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna Estudios en idioma polaco
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce Estudios en idioma polaco
Zarządzanie jednostkami publicznymi Estudios en idioma polaco
Zarządzanie placówką oświatową Estudios en idioma polaco
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Humanidades
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Sztuki

Página web de la universidad:
www.ujd.edu.pl/

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy