Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tipo de universidad: pedagógicas
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Seguridad InternacionalEstudios en idioma inglés
BiologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco
Filología RománicaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Política SocialEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
AministracjaEstudios en idioma polaco
Architektura informacjiEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo zdrowotneEstudios en idioma polaco
Chemia – nauczyciel chemiiEstudios en idioma polaco
DesignEstudios en idioma polaco
Digital DesignEstudios en idioma polaco
Ekonomia społecznaEstudios en idioma polaco
Etyka – mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Estudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
KognitywistykaEstudios en idioma polaco
Komunikacja wizualnaEstudios en idioma polaco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Sztuka i edukacjaEstudios en idioma polaco
Sztuka i mediaEstudios en idioma polaco
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznychEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
Edukacja techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Psychologia i biologia zwierzątEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco
Filología RománicaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawcaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Política SocialEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
AministracjaEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polaco
Art & designEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo przyrodniczeEstudios en idioma polaco
Edukacja techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Ekonomia społecznaEstudios en idioma polaco
Etyka – mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)Estudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Manager projektów społecznychEstudios en idioma polaco
Odnowa biologicznaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieEstudios en idioma polaco
Sztuka i edukacjaEstudios en idioma polaco
Sztuka współczesnaEstudios en idioma polaco
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o bezpieczeństwie Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Educación cívica Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Administracja samorządowa Estudios en idioma polaco
Archikultura – edukator architektoniczny Estudios en idioma polaco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Estudios en idioma polaco
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Estudios en idioma polaco
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Estudios en idioma polaco
Biologia w terenie Estudios en idioma polaco
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych Estudios en idioma polaco
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Dyplomacja publiczna Estudios en idioma polaco
E-Nauczyciel Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu Estudios en idioma polaco
Edukacja integracyjna i włączająca Estudios en idioma polaco
Edytorstwo Estudios en idioma polaco
European Management Estudios en idioma polaco
Geopolityka: Historia i Współczesność Estudios en idioma polaco
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Estudios en idioma polaco
Historia i wiedza o społeczeństwie Estudios en idioma polaco
Kompetencje przyszłości i coaching Estudios en idioma polaco
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Marketing i kreatywna reklama Estudios en idioma polaco
Mediacje i negocjacje Estudios en idioma polaco
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Estudios en idioma polaco
Neurologopedia Estudios en idioma polaco
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego Estudios en idioma polaco
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudios en idioma polaco
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej Estudios en idioma polaco
Prawo dla urzędników nieprawników Estudios en idioma polaco
Prawo inwestycyjno-budowlane Estudios en idioma polaco
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Estudios en idioma polaco
Rynek sztuki współczesnej Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji Estudios en idioma polaco
Socjoterapia Estudios en idioma polaco
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Estudios en idioma polaco
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii Estudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Estudios en idioma polaco
Totalitaryzm – nazizm – Holokaust Estudios en idioma polaco
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Estudios en idioma polaco
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Estudios en idioma polaco
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Nauk o Wychowaniu) Estudios en idioma polaco
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) Estudios en idioma polaco
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka Estudios en idioma polaco
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji Estudios en idioma polaco
Zamówienia publiczne Estudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Estudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) Estudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznych Estudios en idioma polacoestudios virtuales

Facultadesmás »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
Página web de la universidad:
www.up.krakow.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy