Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tipo de universidad: pedagógicas
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Seguridad InternacionalEstudios en idioma inglés
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
Języki specjalistyczne i tłumaczeniaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco
Język włoski stosowanyEstudios en idioma polaco
Filología RománicaEstudios en idioma polaco
Filologia romańska z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Filologia romańska z językiem włoskimEstudios en idioma polaco
Język francuski stosowanyEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem angielskimEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem francuskimEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
PrzekładoznwczaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Geografia fizycznaEstudios en idioma polaco
Geografia regionalna Ameryki ŁacińskiejEstudios en idioma polaco
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Geografia z przedsiębiorczością (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
GeoinformacjaEstudios en idioma polaco
GeomonitoringEstudios en idioma polaco
GeoturystykaEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie środowiskiem geograficznymEstudios en idioma polaco
GeopolíticaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Antropologia historycznaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka uniwersalnaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąEstudios en idioma polaco
Społeczno-opiekuńczaEstudios en idioma polaco
PeriodismoEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo w nowych mediachEstudios en idioma polaco
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweEstudios en idioma polaco
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Política SocialEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Asystent rodzinyEstudios en idioma polaco
Organizator pomocy instytucjonalnejEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Turismo de NegociosEstudios en idioma polaco
Animacja w turystyce i rekreacjiEstudios en idioma polaco
GeoturystykaEstudios en idioma polaco
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość w turystyceEstudios en idioma polaco
Turystyka kulturowaEstudios en idioma polaco
Turystyka międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Turystyka przygodowaEstudios en idioma polaco
Turystyka w krajach Grupy WyszehradzkiejEstudios en idioma polaco
Architektura informacjiEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo zdrowotneEstudios en idioma polaco
DesignEstudios en idioma polaco
Digital DesignEstudios en idioma polaco
Ekonomia społecznaEstudios en idioma polaco
Etyka – mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Język niemiecki w biznesieEstudios en idioma polaco
Metodyka nauczania języka niemieckiego (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Metodyka nauczania języka niemieckiego z modułem biznesowym (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
EdytorstwoEstudios en idioma polaco
Komunikacja społeczna i medialnaEstudios en idioma polaco
Nauczycielska (polonistyczna)Estudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
KognitywistykaEstudios en idioma polaco
Komunikacja wizualnaEstudios en idioma polaco
KryminalistykaEstudios en idioma polaco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Muzealnictwo oraz biznes w dziedzictwie kulturowymEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Sztuka i edukacjaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Sztuka i mediaEstudios en idioma polaco
Turystyka historyczna i muzealnictwoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznychEstudios en idioma polaco
Asystentura medycznaEstudios en idioma polaco
Ubezpieczenia społeczneEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Administracja systemami informatycznymiEstudios en idioma polaco
Multimedia i technologie internetoweEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Odnawialne źródła energiiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie środowiskiem geograficznymEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
Edukacja techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka stosowana w techniceEstudios en idioma polaco
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiEstudios en idioma polaco
Technika z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
GeoinformacjaEstudios en idioma polaco
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennejEstudios en idioma polaco
Rozwój lokalny i regionalnyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie środowiskiem geograficznymEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
Psychologia edukacyjnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco
Psychologia i biologia zwierzątEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia laboratoryjnaEstudios en idioma polaco
Biologia środowiskowa (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Biologia z chemią (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
Komunikacja międzykulturowaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Filología RománicaEstudios en idioma polaco
Język francuski stosowanyEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
PrzekładoznwczaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Geografia z podstawami przedsiębiorczości (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Geografia z wiedzą o społeczeństwie (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Nauki o Ziemi i środowiskuEstudios en idioma polaco
GeopolíticaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja sektora prywatnegoEstudios en idioma polaco
E-administracjaEstudios en idioma polaco
Koordynator polityk publicznychEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Antropologia historycznaEstudios en idioma polaco
Historia i wiedza o społeczeństwie (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Administracja systemami informatycznymiEstudios en idioma polaco
Multimedia i technologie internetoweEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Seguridad en el TrabajoEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo techniczneEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka uniwersalnaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Edukacja dorosłych z coachingiem (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Resocjalizacja z penitencjarystyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Política SocialEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagranicznaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja publicznaEstudios en idioma polaco
Studia europejskieEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Kryminologia i dezorganizacja społecznaEstudios en idioma polaco
Socjologia biznesu i zarządzaniaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Koordynator pomocy postpenitencjarnejEstudios en idioma polaco
Organizator usług społecznychEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Turismo de NegociosEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejEstudios en idioma polaco
Turystyka kulturowaEstudios en idioma polaco
Turystyka przygodowaEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Art & designEstudios en idioma polaco
ArtEstudios en idioma polaco
DesignEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo informacyjneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo militarneEstudios en idioma polaco
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznymEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąEstudios en idioma polaco
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo przyrodniczeEstudios en idioma polaco
Nowe media w life scienceEstudios en idioma polaco
PR i komunikowanie wizerunkowe w life scienceEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo społeczneEstudios en idioma polaco
Nowe media w social scienceEstudios en idioma polaco
PR i komunikowanie wizerunkowe w social scienceEstudios en idioma polaco
Edukacja techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka stosowana w techniceEstudios en idioma polaco
Technika z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Technologie internetowe i multimedialneEstudios en idioma polaco
Ekonomia społecznaEstudios en idioma polaco
Biznes społecznie odpowiedzialnyEstudios en idioma polaco
Menedżer społecznyEstudios en idioma polaco
Etyka – mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Nauczycielska z modułem translatorycznymEstudios en idioma polaco
Przekład w biznesieEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Edytorstwo i zarządzanie treściami internetowymiEstudios en idioma polaco
Komunikacja społeczna – reklama i public relationsEstudios en idioma polaco
Nauczycielska z nauczaniem języka polskiego jako obcego i drugiegoEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
KryminalistykaEstudios en idioma polaco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachEstudios en idioma polaco
Coach medialnyEstudios en idioma polaco
Menedżer i animator kulturyEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Media content & creative writingEstudios en idioma polaco
Odnowa biologicznaEstudios en idioma polaco
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieEstudios en idioma polaco
Sztuka i edukacjaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Sztuka współczesnaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznychEstudios en idioma polaco
Aktywizacja i readaptacja społecznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysem w rodzinieEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o bezpieczeństwie Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco
Nauko o Ziemi i środowisku Estudios en idioma polaco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Educación cívica Estudios en idioma polaco
Geografía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Vida silvestre Estudios en idioma polaco
Administracja samorządowa Estudios en idioma polaco
Archikultura – edukator architektoniczny Estudios en idioma polaco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Estudios en idioma polaco
Arteterapia z wykorzystaniem współczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim Estudios en idioma polaco
Biologia molekularna z elementami biotechnologii Estudios en idioma polaco
Biologia w terenie Estudios en idioma polaco
Cyfrowa edukacja językowa Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Diagnostyka samochodów elektrycznych i hybrydowych Estudios en idioma polaco
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo Estudios en idioma polaco
Dyplomacja publiczna Estudios en idioma polaco
E-Nauczyciel Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu Estudios en idioma polaco
Edukacja integracyjna i włączająca Estudios en idioma polaco
Edytorstwo Estudios en idioma polaco
Etyka dla nauczycieli Estudios en idioma polaco
European Management Estudios en idioma polaco
Geoinformacja w edukacji Estudios en idioma polaco
Geopolityka: Historia i Współczesność Estudios en idioma polaco
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli Estudios en idioma polaco
Historia i wiedza o społeczeństwie Estudios en idioma polaco
Kompetencje przyszłości i coaching Estudios en idioma polaco
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Marketing i kreatywna reklama Estudios en idioma polaco
Mediacje i negocjacje Estudios en idioma polaco
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Estudios en idioma polaco
Nauczanie biologii w szkole podstawowej Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Estudios en idioma polaco
Neurologopedia Estudios en idioma polaco
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego Estudios en idioma polaco
Obsługa włoskojęzycznego klienta biznesowego Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych w jednostkach administracji publicznej (Inspektor Ochrony Danych) Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym (Inspektor Ochrony Danych) Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudios en idioma polaco
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia prawa Unii Europejskiej Estudios en idioma polaco
Prawo dla urzędników nieprawników Estudios en idioma polaco
Prawo inwestycyjno-budowlane Estudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość Estudios en idioma polaco
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela Estudios en idioma polaco
Przywództwo w zarządzaniu z elementami coachingu Estudios en idioma polaco
Rynek sztuki współczesnej Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Rzecznik prasowy organizacji i instytucji Estudios en idioma polaco
Socjoterapia Estudios en idioma polaco
Studia podyplomowe dla tłumaczy pisemnych i ustnych języka niemieckiego Estudios en idioma polaco
Techniki w neurodiagnostyce i neuroterapii Estudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku Estudios en idioma polaco
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Estudios en idioma polaco
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie Estudios en idioma polaco
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Pedgogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny) Estudios en idioma polaco
Wychowanie do życia w rodzinie (Instytut Spraw Społecznych) Estudios en idioma polaco
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Diagnoza i profilaktyka Estudios en idioma polaco
Zagadnienia teorii i praktyki legislacji Estudios en idioma polaco
Zamówienia publiczne Estudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk o Polityce i Administracji) Estudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami (Instytut Nauk Technicznych) Estudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznych Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
Página web de la universidad:
www.up.krakow.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy