Presentación de la universidad
Varsovia (Warszawa), Polonia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Tipo de universidad: pedagógicas
Estatus: públicas

Contacto:

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 589 36 00
fax: (22) 658 11 18 / Kancelaria

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturowa z edukacją medialnąEstudios en idioma polaco
Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturowąEstudios en idioma polaco
Edukacja dorosłych z BHPEstudios en idioma polaco
Edukacja medialnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolnościEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Psychopedagogika kreatywnościEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Socjologia komunikacji społecznejEstudios en idioma polaco
Socjologia kultury – badania i marketingEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Praca socjalna na rzecz rodzinyEstudios en idioma polaco
Praca socjalna w pomocy społecznejEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
Specjalność artystycznaEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
Psychologia wspierania rozwoju i kształceniaEstudios en idioma polaco
Stosowana psychologia społecznaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
SurdopedagogikaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
TyflopedagogikaEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe i personalneEstudios en idioma polaco
Edukacja zdalna i grafika komputerowaEstudios en idioma polaco
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczneEstudios en idioma polaco
Pedagogika korekcyjnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika kultury i media cyfroweEstudios en idioma polaco
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna i zdolnościEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w oświacieEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Socjologia mediówEstudios en idioma polaco
Socjologia zmiany społecznejEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
Specjalność artystycznaEstudios en idioma polaco
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dzieckaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmemEstudios en idioma polaco
Edukacja integracyjna w włączającaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąEstudios en idioma polaco
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądowąEstudios en idioma polaco
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnościąEstudios en idioma polaco
Surdopedagogika z terapią pedagogicznąEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Psicología Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe Estudios en idioma polaco
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji Estudios en idioma polaco
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej Estudios en idioma polaco
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie Estudios en idioma polaco
Edukacja dla bezpieczeństwa Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Estudios en idioma polaco
Edukacja integracyjna i włączająca Estudios en idioma polaco
Grafika Komputerowa i Multimedialna Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja Estudios en idioma polaco
Mediacja sądowa i pozasądowa Estudios en idioma polaco
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego Estudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii Estudios en idioma polaco
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa Estudios en idioma polaco
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze Estudios en idioma polaco
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką Estudios en idioma polaco
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Estudios en idioma polaco
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Estudios en idioma polaco
Rehabilitacja wzroku słabowidzących Estudios en idioma polaco
Socjoterapia Estudios en idioma polaco
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego Estudios en idioma polaco
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów Estudios en idioma polaco
Studium coachingu Estudios en idioma polaco
Surdopedagogika Estudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna Estudios en idioma polaco
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością Estudios en idioma polaco
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniemi ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin Estudios en idioma polaco
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi Estudios en idioma polaco
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach Estudios en idioma polaco
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna Estudios en idioma polaco
Zarządzanie w systemie oświaty Estudios en idioma polaco

Página web de la universidad: www.aps.edu.pl

Mapa

YouTube

« volver - Universidades
Privacy Policy