Lublin, Polonia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiologíaEstudios en idioma inglés
Medical BiologyEstudios en idioma inglés
Relaciones InternacionalesEstudios en idioma inglés
Global EconomyEstudios en idioma inglés
Regional Studies – Asia and PacificEstudios en idioma inglés
Regional Studies – Central-East EuropeEstudios en idioma inglés
Tourism ManagementEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
Archeologia Polski i powszechnaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
BioquímicaEstudios en idioma polaco
MicrobiologíaEstudios en idioma polaco
BioanalitykaEstudios en idioma polaco
Biologia eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
Biologia medycznaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Administración PúblicaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Antropologia i socjologia kulturyEstudios en idioma polaco
JudaistykaEstudios en idioma polaco
Krytyka i animacja sztukiEstudios en idioma polaco
Specjalność medialnaEstudios en idioma polaco
Teatrologia i filmoznawstwoEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo i komunikacja w biznesieEstudios en idioma polaco
Filozofia teoretycznaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaEstudios en idioma polaco
Biofizyka molekularna i medycznaEstudios en idioma polaco
Fizyka doświadczalnaEstudios en idioma polaco
Fizyka teoretyczna i astrofizykaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Geografia stosowanaEstudios en idioma polaco
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaEstudios en idioma polaco
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
E-przedsiębiorczośćEstudios en idioma polaco
Menadżer produktuEstudios en idioma polaco
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Bankowość i rynki finansoweEstudios en idioma polaco
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska (historia i wiedza o społeczeństwie)Estudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorycznaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia kryminalistycznaEstudios en idioma polaco
Chemia podstawowa i stosowanaEstudios en idioma polaco
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówEstudios en idioma polaco
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Integración EuropeaEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejEstudios en idioma polaco
Studia regionu PacyfikuEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
Sociedad de la InformaciónEstudios en idioma polaco
E-przedsiębiorczość1Estudios en idioma polaco
Elektroniczna administracjaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Praca socjalna w środowisku wielokulturowymEstudios en idioma polaco
Wsparcie rodziny senioraEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Industria HoteleraEstudios en idioma polaco
Obsługa ruchu turystycznego na BałkanachEstudios en idioma polaco
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoEstudios en idioma polaco
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie zasobami turystycznymiEstudios en idioma polaco
Administracja i zarządzanie publiczneEstudios en idioma polaco
Administracja lokalna i regionalnaEstudios en idioma polaco
Administracja rządowaEstudios en idioma polaco
AnglistykaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Specjalność multimedialnaEstudios en idioma polaco
Specjalność scenicznaEstudios en idioma polaco
Architektura informacjiEstudios en idioma polaco
Architektura systemów informacyjnychEstudios en idioma polaco
Publikowanie cyfrowe i siecioweEstudios en idioma polaco
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiEstudios en idioma polaco
Archiwistyka historycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka biurowa i archiwalnaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dokumentacją współczesnąEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Marketing medialnyEstudios en idioma polaco
Specjalność medialnaEstudios en idioma polaco
E-edytorstwo i techniki redakcyjneEstudios en idioma polaco
E-edytorstwo w nowych mediachEstudios en idioma polaco
WydawnictwoEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
FotografíaEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
Rzeźba i formy przestrzenneEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
Prowadzenie zespołówEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
EkobiznesEstudios en idioma polaco
EuropeistykaEstudios en idioma polaco
Mobilność społecznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Zdrowie publiczne i profilaktyka społecznaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność redaktorsko-medialnaEstudios en idioma polaco
Studium teatralneEstudios en idioma polaco
GermanistykaEstudios en idioma polaco
Specjalistyczny język niemieckiEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
HispanistykaEstudios en idioma polaco
Język w przekładzie i komunikacji zawodowejEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
ItalianistykaEstudios en idioma polaco
Jazz i muzyka estradowaEstudios en idioma polaco
Wykonawstwo instrumentalneEstudios en idioma polaco
Wykonawstwo wokalneEstudios en idioma polaco
KognitywistykaEstudios en idioma polaco
Kreatywność społecznaEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Logopedia z audiologiąEstudios en idioma polaco
Matematyka w finansachEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Comercio ExteriorEstudios en idioma polaco
Gospodarka i rynki azjatyckieEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorstwo na rynku Unii EuropejskiejEstudios en idioma polaco
Nauczanie fizyki i informatykiEstudios en idioma polaco
Nauczanie matematyki i informatykiEstudios en idioma polaco
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieEstudios en idioma polaco
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieEstudios en idioma polaco
Prawno-administracyjnyEstudios en idioma polaco
Prawno-biznesowyEstudios en idioma polaco
Produkcja medialnaEstudios en idioma polaco
Organizacja produkcji medialnejEstudios en idioma polaco
Specjalność multimedialnaEstudios en idioma polaco
Public Relations i zarządzanie informacjąEstudios en idioma polaco
Zarządzanie mediami społecznościowymiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie wizerunkiemEstudios en idioma polaco
RomanistykaEstudios en idioma polaco
Język francuski (jako podstawowy)Estudios en idioma polaco
Język włoski (jako podstawowy)Estudios en idioma polaco
RusycystykaEstudios en idioma polaco
Język rosyjski w biznesieEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoEstudios en idioma polaco
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczneEstudios en idioma polaco
Technologie cyfrowe w animacji kulturyEstudios en idioma polaco
Turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
UkrainistykaEstudios en idioma polaco
Język ukraiński w biznesieEstudios en idioma polaco
Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w politykach publicznychEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Technical PhysicsEstudios en idioma inglés
Física MédicaEstudios en idioma inglés
Computational PhysicsEstudios en idioma inglés
Modern Materials and Measurement TechniquesEstudios en idioma inglés
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polaco
Geografia uwarunkowania obronnościEstudios en idioma polaco
Zarządzanie ryzykiem środowiskowymEstudios en idioma polaco
GeoinformatykaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
UrbanismoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie przestrzeniąEstudios en idioma polaco
Inżynieria nowoczesnych materiałówEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaEstudios en idioma polaco
Psychologia rodzinyEstudios en idioma polaco
Psychologia społecznaEstudios en idioma polaco
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
Grafika projektowaEstudios en idioma polaco
Grafika warsztatowaEstudios en idioma polaco
Sztuka mediów cyfrowychEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie MontessoriEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmuEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną i terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
QuímicaEstudios en idioma inglés
Materials ChemistryEstudios en idioma inglés
Relaciones InternacionalesEstudios en idioma inglés
Central & Eastern Europe StudiesEstudios en idioma inglés
Economic DiplomacyEstudios en idioma inglés
International InstitutionsEstudios en idioma inglés
International Place BrandingEstudios en idioma inglés
Data ScienceEstudios en idioma inglés
Graphic ArtsEstudios en idioma inglés
Graphic DesignEstudios en idioma inglés
PrintmakingEstudios en idioma inglés
International Communication in Education and the WorkplaceEstudios en idioma inglés
IT Cyber SecurityEstudios en idioma inglés
Administración PúblicaEstudios en idioma polaco
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
Archeologia historycznaEstudios en idioma polaco
Archeologia pradziejowaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
BioquímicaEstudios en idioma polaco
MicrobiologíaEstudios en idioma polaco
BioanalitykaEstudios en idioma polaco
Biologia eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Biología MolecularEstudios en idioma inglés
Biotechnologia medycznaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia ogólnaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Administración PúblicaEstudios en idioma polaco
Analityka i doradztwo polityczneEstudios en idioma polaco
Marketing politycznyEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
Kadra kierownicza organów ochrony prawaEstudios en idioma polaco
KuratorEstudios en idioma polaco
Pracownik przygotowany do zapewnienia pomocy ofiarze przestępstwaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Economía internacionalEstudios en idioma polaco
Ekonomika i zarządzanie miastemEstudios en idioma polaco
Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościEstudios en idioma polaco
Systemy ekonomiczneEstudios en idioma polaco
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Antropologia i etnologiaEstudios en idioma polaco
Media i kultura popularnaEstudios en idioma polaco
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w kulturzeEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Klimatologia i gospodarka wodnaEstudios en idioma polaco
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapEstudios en idioma polaco
Zarządzanie rozwojem gospodarczymEstudios en idioma polaco
Zarządzanie środowiskiemEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Specjalność menadżersko-prawnaEstudios en idioma polaco
Systemy informacyjne w administracji i biznesieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kapitałem społecznymEstudios en idioma polaco
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Audyt i rachunkowość zarządczaEstudios en idioma polaco
Doradca finansowyEstudios en idioma polaco
Inwestycje kapitałoweEstudios en idioma polaco
Menedżer finansowyEstudios en idioma polaco
Podatki i finanse publiczneEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Dziedzictwo historyczne regionuEstudios en idioma polaco
Historia stosowanaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
DeweloperEstudios en idioma polaco
Tester/analityk/wdrożeniowiecEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Specjalność finansowa i ubezpieczeniowaEstudios en idioma polaco
Specjalność informatycznaEstudios en idioma polaco
Specjalność ogólnaEstudios en idioma polaco
Statystyczna analiza danychEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia kryminalistycznaEstudios en idioma polaco
Chemia materiałowaEstudios en idioma polaco
Chemia podstawowa i stosowanaEstudios en idioma polaco
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówEstudios en idioma polaco
Technologie fotoniczne i światłowodoweEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Dyplomacja ekonomicznaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowy marketing terytorialnyEstudios en idioma polaco
Pozaeuropejskie studia regionalneEstudios en idioma polaco
Projekty międzynarodoweEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwaEstudios en idioma polaco
Specjalność administracyjnaEstudios en idioma polaco
Sociedad de la InformaciónEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiEstudios en idioma polaco
Turystyka dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polaco
Turystyka zdrowotnaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w hotelarstwieEstudios en idioma polaco
Administracja i zarządzanie publiczneEstudios en idioma polaco
Analityka gospodarczaEstudios en idioma polaco
AnglistykaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Architektura informacjiEstudios en idioma polaco
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiEstudios en idioma polaco
Archiwistyka historycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka biurowaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dokumentacją współczesnąEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Relaciones PúblicasEstudios en idioma polaco
Nowe mediaEstudios en idioma polaco
Specjalność redaktorskaEstudios en idioma polaco
E-edytorstwo i techniki redakcyjneEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Specjalność medioznawczaEstudios en idioma polaco
Specjalność teatrologiczno-filmoznawczaEstudios en idioma polaco
Specjalność wydawniczaEstudios en idioma polaco
GeoinformatykaEstudios en idioma polaco
GermanistykaEstudios en idioma polaco
Specjalistyczny język niemieckiEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Economía RegionalEstudios en idioma polaco
Polityka przestrzenna i urbanistykaEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
Grafika projektowaEstudios en idioma polaco
Grafika warsztatowaEstudios en idioma polaco
HispanistykaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Inżynieria nowoczesnych materiałówEstudios en idioma polaco
KognitywistykaEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Logopedia z audiologiąEstudios en idioma polaco
Logopedia klinicznaEstudios en idioma polaco
SurdologopediaEstudios en idioma polaco
Matematyka w finansachEstudios en idioma polaco
Metody aktuarialneEstudios en idioma polaco
Metody statystyczne w finansachEstudios en idioma polaco
Nauczanie fizyki i informatykiEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Nauczanie matematyki i informatykiEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskieEstudios en idioma polaco
Specjalność tłumaczeniowaEstudios en idioma polaco
Prawno-administracyjnyEstudios en idioma polaco
Administracja skarbowa i gospodarczaEstudios en idioma polaco
Administracja w procesach globalizacjiEstudios en idioma polaco
Służba cywilnaEstudios en idioma polaco
Prawno-menedżerskiEstudios en idioma polaco
Specjalność biznesowaEstudios en idioma polaco
Specjalność menedżerskaEstudios en idioma polaco
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejEstudios en idioma polaco
Derecho InternacionalEstudios en idioma polaco
Prawo Unii EuropejskiejEstudios en idioma polaco
Produkcja medialnaEstudios en idioma polaco
Produkcja w branży gierEstudios en idioma polaco
Produkcja wydarzenia multimedialnegoEstudios en idioma polaco
Realizacja filmowo-telewizyjnaEstudios en idioma polaco
RomanistykaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność tłumaczeniowaEstudios en idioma polaco
RusycystykaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność tłumaczeniowaEstudios en idioma polaco
Technologie cyfrowe w animacji kulturyEstudios en idioma polaco
UkrainistykaEstudios en idioma polaco
Specjalność tłumaczeniowaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Psicología Estudios en idioma polaco
Ekonomia i finanse Estudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki chemiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Estudios en idioma polaco
Nauki o kulturze i religii Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco
Nauki o zarządzaniu i jakości Estudios en idioma polaco
Nauki o Ziemi i środowisku Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco
Rolnictwo i ogrodnictwo Estudios en idioma polaco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Derecho y Administración
Facultad de Lenguas
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Historii i Archeologii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Otros centros educativos
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
Página web de la universidad:
www.umcs.pl

Mapa

YouTube

« volver - Universidades
Privacy Policy