Cracovia (Kraków), Polonia

Akademia Ignatianum w Krakowie

Tipo de universidad: otras instituciones de educación superior
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Seguridad PúblicaEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
International Politics and CommunicationEstudios en idioma polaco
Logistyka bezpieczeństwaEstudios en idioma polaco
Public relations i marketing politycznyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i mediaEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Cyberkultura i mediaEstudios en idioma polaco
Sztuki wizualneEstudios en idioma polaco
Zarządzanie instytucjami kulturyEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Komunikacja międzykulturowa w biznesieEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychEstudios en idioma polaco
Redakcja tekstów anglojęzycznychEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Etyka i coachingEstudios en idioma polaco
Filozofia klasyczna i współczesnaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja kreującaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z dzieckiem i rodzinąEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z migrantami i uchodźcamiEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaEstudios en idioma polaco
Turystyka regionalnaEstudios en idioma polaco
Administracja i polityka publicznaEstudios en idioma polaco
Administracja publiczna i służby państwoweEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowa i fundusze europejskieEstudios en idioma polaco
Administration and Public Policy in the European UnionEstudios en idioma polaco
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracjiEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo internetoweEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo prasoweEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo radioweEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo telewizyjneEstudios en idioma polaco
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejEstudios en idioma polaco
Infobrokering i zarządzanie informacjąEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w administracji publicznejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w instytucjach kościelnychEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
PsychokryminologiaEstudios en idioma polaco
Psychologia zarządzaniaEstudios en idioma polaco
Wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Analityka politycznaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Media, reklama i promocja w sferze publicznejEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Cyberkultura i mediaEstudios en idioma polaco
Kultura europy środkowo-wschodniejEstudios en idioma polaco
Promocja kulturyEstudios en idioma polaco
Sztuki wizualne i teatrEstudios en idioma polaco
Turystyka międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckimEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychEstudios en idioma polaco
Wolontariat misyjny z językiem angielskimEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Etyka i coachingEstudios en idioma polaco
Filozofia klasyczna i współczesnaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąEstudios en idioma polaco
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessoriEstudios en idioma polaco
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowymEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychEstudios en idioma polaco
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysowąEstudios en idioma polaco
Wsparcie społeczneEstudios en idioma polaco
Administracja i polityka publicznaEstudios en idioma polaco
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kapitałem ludzkimEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-WschodniaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo śledczeEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo w mediach cyfrowychEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Filosofía Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Nauki o kulturze i religii Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Administración Pública Estudios en idioma polaco
Seguridad Pública Estudios en idioma polaco
Arteterapia w animacji kultury Estudios en idioma polaco
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna Estudios en idioma polaco
Cyberbezpieczeństwo Estudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe Estudios en idioma polaco
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Estudios en idioma polaco
Etyka - specjalizacja nauczycielska Estudios en idioma polaco
Katecheza przedszkolna Estudios en idioma polaco
Komunikacja i migracje kulturowe Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie w oświacie Estudios en idioma polaco
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Estudios en idioma polaco
Szkoła Formatorów Estudios en idioma polaco
Technologie internetowe w polityce Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Estudios en idioma polaco
Wiedza o kulturze i sztuce Estudios en idioma polaco
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny

Página web de la universidad: www.ignatianum.edu.pl

Mapa

YouTube

« volver - Universidades
Privacy Policy