Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Tipo de universidad: otras instituciones de educación superior
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Seguridad PúblicaEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Public Relations i marketing politycznyEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Cyberkultura i mediaEstudios en idioma polaco
Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocjaEstudios en idioma polaco
Sztuki wizualneEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Komunikacja międzykulturowa w biznesieEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychEstudios en idioma polaco
Redakcja tekstów anglojęzycznychEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Etyka i coachingEstudios en idioma polaco
Filozofia, Chrześcijaństwo i kultura współczesnaEstudios en idioma polaco
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnichEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami tutoringuEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąEstudios en idioma polaco
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogicznaEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja kreującaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaEstudios en idioma polaco
Turystyka międzynarodowa i regionalnaEstudios en idioma polaco
Administracja i polityka publicznaEstudios en idioma polaco
Administration and Public Policy in the European UnionEstudios en idioma inglés
Administracja publiczna i służby państwoweEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowa i fundusze europejskieEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo audiowizualneEstudios en idioma polaco
Redagowanie tekstów dziennikarskichEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
PsychokryminologiaEstudios en idioma polaco
Psychologia zarządzaniaEstudios en idioma polaco
Wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Sztuka: design, dyskurs i zarządzanieEstudios en idioma polaco
Turystyka i komunikacja międzykulturowa: dyskurs i zarządzanieEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckimEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychEstudios en idioma polaco
Przekład tekstów z dziedzin humanistycznychEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki w szkołach podstawowych i średnichEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Logopedia z komunikacją społecznąEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąEstudios en idioma polaco
Administracja i polityka publicznaEstudios en idioma polaco
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kapitałem ludzkimEstudios en idioma polaco
ArteterapiaEstudios en idioma polaco
Arteterapia w procesie wspomagania rozwojuEstudios en idioma polaco
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznychEstudios en idioma polaco
E-biznes i nowoczesny marketingEstudios en idioma polaco
Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkimEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Filosofía Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Nauki o kulturze i religii Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny

Página web de la universidad:
www.ignatianum.edu.pl

Mapa

YouTube

« volver - Universidades
Privacy Policy