Dąbrowa Górnicza, Polonia

Akademia WSB

Tipo de universidad: economía
Estatus: privadas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Relaciones InternacionalesEstudios en idioma inglés
International Business, Trade & MarketingEstudios en idioma inglés
Digital Marketing & Sales ManagementEstudios en idioma inglés
English StudiesEstudios en idioma inglés
TraducciónEstudios en idioma inglés
Business English – specjalność z językiem angielskim nauczanym od podstawEstudios en idioma inglés
English in Business and TourismEstudios en idioma inglés
English in New MediaEstudios en idioma inglés
English Studies with ChineseEstudios en idioma inglés
English Studies with RussianEstudios en idioma inglés
English Studies with SpanishEstudios en idioma inglés
Game & Interactive Graphic DesignEstudios en idioma inglés
EconomíaEstudios en idioma polaco
Administración bancaria y segurosEstudios en idioma polaco
Analityk rynkuEstudios en idioma polaco
Ekonomia menedżerskaEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość i e-biznesEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Ejecución de ProyectosEstudios en idioma polaco
Gestión EmpresarialEstudios en idioma polaco
Digital marketing i zarządzanie sprzedażąEstudios en idioma polaco
Kadry i płace w praktyceEstudios en idioma polaco
Kreowanie marki osobistejEstudios en idioma polaco
Psychologia w biznesieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie miastemEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Contabilidad e impuestosEstudios en idioma polaco
Analityk rynków finansowychEstudios en idioma polaco
Doradztwo finansowe i inwestycyjneEstudios en idioma polaco
Finanse na rynkach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Finanse przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesieEstudios en idioma polaco
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczneEstudios en idioma polaco
Zarządzanie publiczne i e-administracjaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
ResocjalizacjaEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Comercio InternacionalEstudios en idioma polaco
Biznes i marketing międzynarodowyEstudios en idioma polaco
Dyplomacja i komunikacja międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Projekty w biznesie międzynarodowymEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo zawodoweEstudios en idioma polaco
Socjologia biznesu i zachowań konsumenckichEstudios en idioma polaco
Społeczeństwo cyfrowe i nowe mediaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowejEstudios en idioma polaco
KryminalistykaEstudios en idioma polaco
Policja w systemie bezpieczeństwa publicznegoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwaEstudios en idioma polaco
KosmetologiaEstudios en idioma polaco
Ratownictwo medyczneEstudios en idioma polaco
Международный бизнесEstudios en idioma ruso

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Aplikacje webowe i mobilneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo danych i informatyka śledczaEstudios en idioma polaco
Grafika komputerowa i elementy rzeczywistości mieszanejEstudios en idioma polaco
Inżynieria internetu rzeczyEstudios en idioma polaco
Projektowanie gier komputerowychEstudios en idioma polaco
Sieci komputerowe i bazy danychEstudios en idioma polaco
Servicios de TransporteEstudios en idioma polaco
Inżynier optymalizacji i symulacjiEstudios en idioma polaco
Inżynieria bezpieczeństwa w transporcieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczymEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Inżynier optymalizacji i symulacjiEstudios en idioma polaco
Logistyka w biznesieEstudios en idioma polacoestudios duales
Transport i spedycjaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie jakością w produkcji i usługachEstudios en idioma polaco
Zarządzanie zakupami, magazynami i centrami logistycznymiEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FisioterapiaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Data ScientistEstudios en idioma inglés
English in ManagementEstudios en idioma inglés
English in E-busienessEstudios en idioma inglés
Intercultural Business CommunicationEstudios en idioma inglés
Translation in BusinessEstudios en idioma inglés
Financial Management and AccountingEstudios en idioma inglés
GestiónEstudios en idioma polaco
International Human Resources ManagementEstudios en idioma inglés
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administración PúblicaEstudios en idioma polaco
Administracja w biznesieEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo teleinformatyczneEstudios en idioma polaco
Chmura obliczeniowaEstudios en idioma polaco
Internet rzeczy w przemyśle 4.0Estudios en idioma polaco
Technologie multimedialneEstudios en idioma polaco
Zastosowanie sztucznej inteligencjiEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopediiEstudios en idioma polaco
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznejEstudios en idioma polaco
Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowejEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z profilaktyka społecznąEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowychEstudios en idioma polaco
Kryminalistyka i techniki śledczeEstudios en idioma polaco
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowychEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Analityk procesów logistycznychEstudios en idioma polaco
E-commerceEstudios en idioma polaco
EkologistykaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Nauki o bezpieczeństwie Estudios en idioma polaco
Nauki o zarządzaniu i jakości Estudios en idioma polaco

MBAmás »
Executive MBA Estudios en idioma polaco
Executive MBA dla branży wodociągowej Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business) Estudios en idioma polacoestudios virtuales
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) Estudios en idioma polaco
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla pielęgniarek i położnych Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Administración Pública Estudios en idioma polaco
ACCA po polsku - zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (partner kierunku: ey academy of business) Estudios en idioma polaco
Akademia Administratorów CISCO Estudios en idioma polaco
Akademia Firm Rodzinnych Nowej Generacji Estudios en idioma polaco
Akademia Lean Management Estudios en idioma polaco
Akademia Menedżera Sprzedaży Estudios en idioma polaco
Akademia Profesjonalnego Coachingu Estudios en idioma polaco
Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe Estudios en idioma polaco
Akademia trenera biznesu Estudios en idioma polaco
Arteterapia Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych Estudios en idioma polaco
Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych Estudios en idioma polaco
Business Development - coaching, konsulting, mentoring Estudios en idioma polaco
Cloud Computing Estudios en idioma polaco
Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie Estudios en idioma polaco
Controlling i audit w przedsiębiorstwie Estudios en idioma polaco
Data Scientist - Big Data i systemy zaawansowanej analizy danych Estudios en idioma polaco
Doradca podatkowy Estudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika) Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Etyka i filozofia dla nauczycieli – studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Grafika komputerowa i multimedia Estudios en idioma polaco
HR Business Partner Estudios en idioma polaco
Human Smart Cities Estudios en idioma polaco
Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym Estudios en idioma polaco
Integracja sensoryczna z terapia ręki Estudios en idioma polaco
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Kadry i płace w praktyce Estudios en idioma polaco
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Estudios en idioma polaco
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Estudios en idioma polaco
Logistyka i spedycja dla nauczycieli - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym Estudios en idioma polaco
Logistyka transportu wrażliwych produktów ochrony zdrowia Estudios en idioma polaco
Logopedia - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Management 3.0 akademia zwinnego zarządzania Estudios en idioma polaco
Master Class of Mediation - poziom zaawansowany Estudios en idioma polaco
Medycyna przeciwstarzeniowa z elementami mikroodżywiania Estudios en idioma polaco
Menedżer Contact Center i Customer Service Estudios en idioma polaco
Menedżer Jakości Estudios en idioma polaco
Menedżer Logistyki Estudios en idioma polaco
Menedżer w świecie VUCA Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego w szkole Estudios en idioma polaco
Negocjacje w biznesie Estudios en idioma polaco
Neurologopedia Estudios en idioma polaco
Nowoczesny menedżer w automotive Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - szkolenie specjalizacyjne Estudios en idioma polaco
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii – studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami Estudios en idioma polaco
Pośrednictwo o obrocie nieruchomościami Estudios en idioma polaco
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Estudios en idioma polaco
Prawo w zarządzaniu Estudios en idioma polaco
Prawo zamówień publicznych Estudios en idioma polaco
Programowanie i informatyka w szkole - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie szkoły Estudios en idioma polaco
Psychologia przywództwa Estudios en idioma polaco
Psychologia zdrowia i rozwoju Estudios en idioma polaco
Rachunkowość i finanse Estudios en idioma polaco
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Sieci komputerowe i Internet rzeczy Estudios en idioma polaco
Surdologopedia Estudios en idioma polaco
Terapia manualna Estudios en idioma polaco
Transport i spedycja - CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB Estudios en idioma polaco
Trener zdrowego stylu życia Estudios en idioma polaco
Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Wychowanie do życia w rodzinie-studia kwalifikacyjne Estudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV Nord Estudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych Estudios en idioma polaco
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem Estudios en idioma polaco
Zarządzanie kapitałem ludzkim Estudios en idioma polaco
Zarządzanie nieruchomościami Estudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami Estudios en idioma polaco
Zarządzanie ryzykiem w transporcie Estudios en idioma polaco
Zarządzanie w oświacie Estudios en idioma polaco
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem biznesu Estudios en idioma polaco
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży Estudios en idioma polaco
Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Wydział Nauk Stosowanych

Otros centros educativos
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w CieszynieCieszyn
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w KrakowieCracovia (Kraków)
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w ŻywcuŻywiec

Página web de la universidad:
www.wsb.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy