Zlín, República Checa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tipo de universidad: university type
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
ComadronaEstudios en idioma checo
ComercializaciónEstudios en idioma checo
Ingeniería del SoftwareEstudios en idioma checo
ProducciónEstudios en idioma checo
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféřeEstudios en idioma checo
Anglický jazyk pro manažerskou praxiEstudios en idioma checo
Animovaná tvorbaEstudios en idioma checo
Audiovizuální tvorbaEstudios en idioma checo
Bezpečnostní technologie, systémy a managementEstudios en idioma checo
Chemie a technologie materiálůEstudios en idioma checo
Chemie a technologie potravinEstudios en idioma checo
Finanční řízení podnikuEstudios en idioma checo
Informační a řídicí technologieEstudios en idioma checo
Informační technologie v administrativěEstudios en idioma checo
Inženýrství ochrany životního prostředíEstudios en idioma checo
Klasická animovaná tvorbaEstudios en idioma checo
Management a ekonomikaEstudios en idioma checo
Marketingové komunikaceEstudios en idioma checo
Materiálové inženýrstvíEstudios en idioma checo
Multimédia a designEstudios en idioma checo
Německý jazyk pro manažerskou praxiEstudios en idioma checo
Ochrana obyvatelstvaEstudios en idioma checo
Ovládání rizikEstudios en idioma checo
Polymerní materiály a technologieEstudios en idioma checo
Řízení environmentálních rizikEstudios en idioma checo
Řízení výroby a kvalityEstudios en idioma checo
Sociální pedagogikaEstudios en idioma checo
Technologická zařízeníEstudios en idioma checo
Technologie a řízení v gastronomiiEstudios en idioma checo
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentůEstudios en idioma checo
Účetnictví a daněEstudios en idioma checo
Učitelství odborných předmětů pro střední školyEstudios en idioma checo
Učitelství pro mateřské školyEstudios en idioma checo
Veřejná správa a regionální rozvojEstudios en idioma checo
Všeobecná sestraEstudios en idioma checo
Zdravotně sociální pracovníkEstudios en idioma checo
English for Business AdministrationEstudios en idioma inglés
Information and Control TechnologiesEstudios en idioma inglés
Management and EconomicsEstudios en idioma inglés

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Učitelství pro 1. stupeň základní školyEstudios en idioma checo

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
GestiónEstudios en idioma checo
Gestión financieraEstudios en idioma checo
ProducciónEstudios en idioma checo
Tecnología de AlimentosEstudios en idioma checo
Tecnología de la InformaciónEstudios en idioma checo
Trabajo SocialEstudios en idioma checo
Animovaná tvorbaEstudios en idioma checo
Audiovizuální tvorbaEstudios en idioma checo
Automatické řízení a informatikaEstudios en idioma checo
Bezpečnostní technologie, systémy a managementEstudios en idioma checo
Chemie potravin a bioaktivních látekEstudios en idioma checo
Integrované systémy v budováchEstudios en idioma checo
Inženýrství ochrany životního prostředíEstudios en idioma checo
Inženýrství polymerůEstudios en idioma checo
Konstrukce technologických zařízeníEstudios en idioma checo
Management ve zdravotnictvíEstudios en idioma checo
Marketingové komunikaceEstudios en idioma checo
Materiálové inženýrstvíEstudios en idioma checo
Multimédia a designEstudios en idioma checo
Pedagogika předškolního věkuEstudios en idioma checo
Počítačové a komunikační systémyEstudios en idioma checo
Podniková ekonomikaEstudios en idioma checo
Průmyslové inženýrstvíEstudios en idioma checo
Řízení jakostiEstudios en idioma checo
Řízení netržních a sociálních služebEstudios en idioma checo
Sociální pedagogikaEstudios en idioma checo
Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetikyEstudios en idioma checo
Technologie tuků, detergentů a kosmetikyEstudios en idioma checo
Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravinEstudios en idioma checo
Učitelství informatiky pro střední školyEstudios en idioma checo
Veřejná správa a regionální rozvojEstudios en idioma checo
Výrobní inženýrstvíEstudios en idioma checo
Economía de la EmpresaEstudios en idioma inglés
Tecnología de la InformaciónEstudios en idioma inglés
Advanced Security TechnologiesEstudios en idioma inglés
FinanceEstudios en idioma inglés
Integrated Systems in BuildingsEstudios en idioma inglés
Management and MarketingEstudios en idioma inglés
Marketing CommunicationsEstudios en idioma inglés
Polymer EngineeringEstudios en idioma inglés
Security Technologies, Systems and ManagementEstudios en idioma inglés

Doctoradomás »
Bellas Artes Estudios en idioma checo
Pedagogía Estudios en idioma checo
Chemie a technologie materiálů Estudios en idioma checo
Chemie a technologie potravin Estudios en idioma checo
Ekonomika a management Estudios en idioma checo
Hospodářská politika a správa Estudios en idioma checo
Inženýrská informatika Estudios en idioma checo
Procesní inženýrství Estudios en idioma checo
Artes Visuales Estudios en idioma inglés
Chemistry and Food Technology Estudios en idioma inglés
Chemistry and Materials Technology Estudios en idioma inglés
Economic Policy and Administration Estudios en idioma inglés
Economics and Management Estudios en idioma inglés
Engineering Informatics Estudios en idioma inglés
Process Engineering Estudios en idioma inglés

Facultadesmás »
Facultad de Humanidades
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta technologická
Página web de la universidad:
www.utb.cz

Mapa

Privacy Policy