Białystok, Polonia

Uniwersytet w Białymstoku

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

ul. Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
tel. +48 85 745 70 00, +48 85 745 70 80

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FilologíaEstudios en idioma inglés
English PhilologyEstudios en idioma inglés
Computer ScienceEstudios en idioma inglés
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia i zdrowie człowiekaEstudios en idioma polaco
Biologia molekularna i eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
Biologia środowiskaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 1Estudios en idioma polaco
Ekonomia e-przedsiębiorstwaEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionuEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Media i komunikowanieEstudios en idioma polaco
Reklama i public relationsEstudios en idioma polaco
FilologíaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filologia angielska z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Filologia angielska z językiem niemieckimEstudios en idioma polaco
Filologia angielska z językiem rosyjskimEstudios en idioma polaco
Filologia francuska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego)Estudios en idioma polaco
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w administracjiEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w mediachEstudios en idioma polaco
Język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowyEstudios en idioma polaco
Język francuski stosowany, z hiszpańskim (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego i hiszpańskiego od podstaw)Estudios en idioma polaco
Filosofía y éticaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Física médicaEstudios en idioma polaco
Fizyka gier komputerowych i robotówEstudios en idioma polaco
Fizyka o profilu ogólnymEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión EmpresarialEstudios en idioma polaco
Zarządzanie sprzedażąEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Historia wojskowaEstudios en idioma polaco
Moduł regionalistycznyEstudios en idioma polaco
Moduł źródłoznawczyEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
Język niemiecki z rosyjskim i elementami angielskiegoEstudios en idioma polaco
Język niemiecki z rosyjskim i elementami japońskiegoEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo informacjiEstudios en idioma polaco
Matematyka finansowaEstudios en idioma polaco
Matematyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Chemia (o profilu ogólnym)Estudios en idioma polaco
Chemia kosmetycznaEstudios en idioma polaco
Chemia kryminalistycznaEstudios en idioma polaco
Chemia medycznaEstudios en idioma polaco
Chemia nanomateriałówEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
Ścieżka amerykanistycznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją w przestrzeni międzynarodowejEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i prawoEstudios en idioma polaco
Dyplomacja publicznaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja kreatywnaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja kulturalna w nowych mediachEstudios en idioma polaco
Marketing polityczny i public relationsEstudios en idioma polaco
EkobiznesEstudios en idioma polaco
Ekspert bioróżnorodnościEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo cyfroweEstudios en idioma polaco
Miasto i region – praktyki kulturoweEstudios en idioma polaco
Ścieżka edytorskaEstudios en idioma polaco
Współczesne bibliotekoznawstwo i informacja naukowaEstudios en idioma polaco
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaEstudios en idioma polaco
Kierunek ekonomiczno-prawnyEstudios en idioma polaco
Sektor prywatnyEstudios en idioma polaco
Sektor publicznyEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Prawo i podatki w biznesieEstudios en idioma polaco
Studia wschodnieEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski w XX i XXI wiekuEstudios en idioma polaco
Studia nad AzjąEstudios en idioma polaco
Wschodoznawstwo i nowe mediaEstudios en idioma polaco
Twórcze pisanieEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FilologíaEstudios en idioma inglés
English PhilologyEstudios en idioma inglés
Applied ChemistryEstudios en idioma inglés
Computer ScienceEstudios en idioma inglés
Internet and Mobile TechnologiesEstudios en idioma inglés
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biología molecularEstudios en idioma polaco
Vigilancia del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Mikrobiologia z biotechnologiąEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Contabilidad e impuestosEstudios en idioma polaco
Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne 2Estudios en idioma polaco
Gospodarka globalnaEstudios en idioma polaco
Gospodarka rozwoju zrównoważonegoEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
FilmoznawstwoEstudios en idioma polaco
Komunikowanie w mediach cyfrowychEstudios en idioma polaco
Kultura i natura PodlasiaEstudios en idioma polaco
FilologíaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filologia angielska z elementami translatorykiEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Física médicaEstudios en idioma polaco
Fizyka doświadczalnaEstudios en idioma polaco
Fizyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión EmpresarialEstudios en idioma polaco
Psychologia w zarządzaniuEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Historia nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Historia w ujęciu naukowymEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Grafika komputerowa i multimediaEstudios en idioma polaco
Technologie internetowe i mobilneEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka finansowaEstudios en idioma polaco
Matematyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia bioorganiczna i makromolekularnaEstudios en idioma polaco
Synteza i analiza związków organicznychEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Analityka międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Bliski Wschód i Afryka Północna w polityce światowejEstudios en idioma polaco
Stosunki międzynarodowe na obszarze poradzieckimEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Badanie opinii i zachowań rynkowychEstudios en idioma polaco
Coaching z elementami psychologii społecznejEstudios en idioma polaco
Komunikacja i socjologia kognitywnaEstudios en idioma polaco
Nowe praktyki kulturoweEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i prawoEstudios en idioma polaco
Chemia kryminalistyczna i sądowaEstudios en idioma polaco
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja publiczna i promocja regionuEstudios en idioma polaco
Historia wschodniego pograniczaEstudios en idioma polaco
Polska w świecieEstudios en idioma polaco
Turystyka regionalnaEstudios en idioma polaco
Filologia obca nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Filologia polska nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Kognitywistyka i komunikacjaEstudios en idioma polaco
KryminalistykaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Studia wschodnieEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo państwa w warunkach wielokulturowościEstudios en idioma polaco
Geopolityka i geostrategia państw euroazjatyckichEstudios en idioma polaco
Twórcza resocjalizacja z arteterapiąEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Ekonomia i finanse Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki chemiczne Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Gestión
Facultad de Lenguas
Wydział Biologii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Historii
Wydział Informatyki
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
Wydział Socjologii
Wydział Stosunków Międzynarodowych
Wydział Studiów Kulturowych
Página web de la universidad:
uwb.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy