Falun, Suecia

Högskolan Dalarna 

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Högskolan Dalarna
791 88 Falun
Telefon: 023-77 80 00

diplomatura
Estudios
International Tourism ManagementEstudios en idioma inglés
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - ENGELSKA, GEOGRAFI, HISTORIAEstudios en idioma sueco
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - GEOGRAFI, HISTORIA, RELIGIONEstudios en idioma sueco
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - MATEMATIK, ENGELSKA, SVENSKA SOM ANDRASPRÅKEstudios en idioma sueco
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - MATEMATIK, GEOGRAFI, HISTORIAEstudios en idioma sueco
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, GEOGRAFI, RELIGIONEstudios en idioma sueco
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, ENGELSKA, SVENSKA SOM ANDRASPRÅKEstudios en idioma sueco
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, GEOGRAFI, RELIGIONEstudios en idioma sueco
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 7-9 - SVENSKA, HISTORIA, RELIGIONEstudios en idioma sueco
ÄMNESLÄRARPROGRAMMET - INRIKTNING GYMNASIESKOLAN - BILDEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - HistoriaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - ReligionEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Engelska - Svenska som andraspråkEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Franska - EngelskaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Historia - ReligionEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Religion - HistoriaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Spanska - EngelskaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - EngelskaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - FranskaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - ReligionEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - SpanskaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - Svenska som andraspråkEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska - TyskaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska -HistoriaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Svenska som andraspråk - EngelskaEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet - inriktning gymnasieskolan - Tyska - EngelskaEstudios en idioma sueco
AUDIOVISUELL PRODUKTIONEstudios en idioma sueco
BYGGTEKNIKEstudios en idioma sueco
DETALJHANDELSPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
EKONOMPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
EnergiteknikEstudios en idioma sueco
Film- och TV-produktionEstudios en idioma sueco
FÖRETAGANDEEstudios en idioma sueco
FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
GRAFISK DESIGNEstudios en idioma sueco
GRUNDLÄRARPROGRAMMET - FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1-3Estudios en idioma sueco
GRUNDLÄRARPROGRAMMET GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 4-6Estudios en idioma sueco
IDROTTSTRÄNARPROGRAMMET MED HÄLSOINRIKTNINGEstudios en idioma sueco
IDROTTSTRÄNARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT PRESTATIONEstudios en idioma sueco
Industriell ekonomiEstudios en idioma sueco
IT-forensisk teknik och IT-säkerhetEstudios en idioma sueco
LJUD- OCH MUSIKPRODUKTIONSPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
MANUS FÖR FILM OCH TVEstudios en idioma sueco
MaskinteknikEstudios en idioma sueco
Musik- och ljuddesignEstudios en idioma sueco
PERSONAL- OCH ARBETSLIVSPROGRAMEstudios en idioma sueco
PRODUKTIONSTEKNIKERPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
SAMHÄLLSVETARPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
SjuksköterskeprogrammetEstudios en idioma sueco
SOCIONOMPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
SPORT MANAGEMENTEstudios en idioma sueco
SYSTEMVETENSKAPLIGAEstudios en idioma sueco
UTVECKLING AV ETJÄNSTEREstudios en idioma sueco
YRKESLÄRARPROGRAMMETEstudios en idioma sueco

licenciatura
Estudios
AFRIKASTUDIEREstudios en idioma inglés
Business IntelligenceEstudios en idioma inglés
FÖRETAGSEKONOMI MED INRIKTNING MOT STRATEGISK HRM, MARKNADSFÖRING ELLER REDOVISNINGEstudios en idioma inglés
IRLÄNDSK LITTERATUREstudios en idioma inglés
LITTERATUREstudios en idioma inglés
SOLENERGITEKNIKEstudios en idioma inglés
AUDIOVISUELLA STUDIEREstudios en idioma sueco
BARNMORSKEPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
BYGGARBETSLEDARPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
DESTINATIONSUTVECKLINGEstudios en idioma sueco
METALLERNAS BEARBETNINGEstudios en idioma sueco
RELIGIONSVETENSKAP - RELIGION, MÅNGFALD, MAKT OCH MINORITETEREstudios en idioma sueco
SOLENERGITEKNIKEstudios en idioma sueco
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAM INOM VÅRD AV ÄLDREEstudios en idioma sueco
SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRISK VÅRDEstudios en idioma sueco
Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda.
Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. Resultatet är att de senaste åren har studenter från Högskolan Dalarna fått arbete i högre utsträckning än studenter vid de flesta andra högskolor och universitet, enligt Högskoleverket.
Här kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna.
Página web de la universidad:
www.du.se/

Mapa

Privacy Policy