Jonkoping, Suecia

Högskolan i Jönköping

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Box 1026
551 11 Jönköping
Telefon 036-10 10 00

diplomatura
Estudios
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3Estudios en idioma
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6Estudios en idioma
Digital visualiseringEstudios en idioma inglés
International Economics and PolicyEstudios en idioma inglés
International Management, kandidatprogrammetEstudios en idioma inglés
Marketing ManagementEstudios en idioma inglés
3D-teknikEstudios en idioma sueco
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Hi/Re)Estudios en idioma sueco
ArbetsterapeutprogrammetEstudios en idioma sueco
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologiEstudios en idioma sueco
Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicinEstudios en idioma sueco
Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitekturEstudios en idioma sueco
Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknikEstudios en idioma sueco
DatanätteknikEstudios en idioma sueco
Datateknik, Inbyggda systemEstudios en idioma sueco
Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformarEstudios en idioma sueco
FörskollärarprogrammeEstudios en idioma sueco
Grafisk design och webbutvecklingEstudios en idioma sueco
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshemEstudios en idioma sueco
Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledningEstudios en idioma sueco
Internationellt arbete - inriktning Globala studierEstudios en idioma sueco
LjusdesignEstudios en idioma sueco
Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledningEstudios en idioma sueco
Maskinteknik, Produktutveckling och designEstudios en idioma sueco
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmetEstudios en idioma sueco
OrtopedingenjörsprogrammetEstudios en idioma sueco
Personalprogrammet – personalarbete i en globaliserad världEstudios en idioma sueco
Produktutveckling med möbeldesignEstudios en idioma sueco
RöntgensjuksköterskeprogrammetEstudios en idioma sueco
SjuksköterskeprogrammetEstudios en idioma sueco
SOCIONOMPROGRAMMETEstudios en idioma sueco
TandhygienistprogrammetEstudios en idioma sueco

licenciatura
Estudios
Economics, Trade and PolicyEstudios en idioma inglés
Informatik med inriktning Informationsteknik och managementEstudios en idioma inglés
International Financial AnalysisEstudios en idioma inglés
International Logistics and Supply Chain ManagementEstudios en idioma inglés
International MarketingEstudios en idioma inglés
Internationell KommunikationEstudios en idioma inglés
Intervention för Barn och UngdomEstudios en idioma inglés
IT, Management and InnovationEstudios en idioma inglés
Magisterprogram i arbetsterapiEstudios en idioma inglés
Managing in a Global ContextEstudios en idioma inglés
Strategic EntrepreneurshipEstudios en idioma inglés
Teknologie masterprogram i Produktionssystem med inriktning Produktionsutveckling och ledningEstudios en idioma inglés
Teknologie masterprogram i Produktutveckling med inriktning IndustridesignEstudios en idioma inglés
Teknologie masterprogram i Produktutveckling med inriktning Produktutveckling och materialEstudios en idioma inglés
Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorgEstudios en idioma sueco
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomarEstudios en idioma sueco

MBAmás »
Civilekonomprogrammet Estudios en idioma sueco

Facultadesmás »
ABS, Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
ANB, Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin

Målbilden utgår från högskolans styrkeområden - vår internationella profil, vårt studentföretagande, vår framgångsrika samverkan med företag och offentliga verksamheter - och spetsar till styrkorna ytterligare.

Målbilden ger den övergripande riktningen för högskolans utveckling. Den svarar inte på hur vi ska arbeta, det gör strategierna.

Högskolan har gemensamma strategier för frågor som behöver samordnas över hela högskolan. Strategierna gäller för de närmaste fyra åren, och uppdateras årligen inför nästa fyraårsperiod utifrån verksamhetens resultat.

Högskolans övergripande mål och strategier utgör utgångspunkt för fackhögskolornas och Högskoleservice egna mål- och strategiarbete.

Página web de la universidad:
www.hj.se/

Mapa

Privacy Policy