Świecie, Polonia

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu, filia w Świeciu

Tipo de universidad: filológicas
Estatus: privadas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Filología AlemanaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w turystyceEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NauczycielskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
TłumaczeniowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Filología InglesaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w turystyceEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NauczycielskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
TłumaczeniowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Filología rusaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w turystyceEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NauczycielskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
TłumaczeniowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
ConstrucciónEstudios en idioma polaco
Budownictwo pasywneEstudios en idioma polaco
Konstrukcje budowlaneEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Filología AlemanaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w turystyceEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NauczycielskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
TłumaczeniowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Filología InglesaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w turystyceEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NauczycielskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
TłumaczeniowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Filología rusaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w biznesieEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Język obcy w turystyceEstudios en idioma polacoestudios virtuales
NauczycielskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
TłumaczeniowaEstudios en idioma polacoestudios virtuales

Otros programasmás »
Akademia liderów przyszłości Estudios en idioma polaco
Coaching w edukacji Estudios en idioma polaco
International Assistant Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla personelu medycznego Estudios en idioma polaco
Język angielski/niemiecki/rosyjski dla prawników Estudios en idioma polaco
Język angielski/niemiecki/rosyjski w biznesie Estudios en idioma polaco
Język rosyjski Estudios en idioma polaco
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Trener szkoleń Estudios en idioma polaco
Wczesne nauczanie Estudios en idioma polaco
Zarządzanie procesem inwestycyjnym w budownictwie Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Lenguas

Página web de la universidad:
ultswiecie.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy