Breslavia (Wrocław), Polonia

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Tipo de universidad: otras instituciones de educación superior
Estatus: privadas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administración PúblicaEstudios en idioma polaco
Administracja w biznesieEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Cultural animation and museum studiesEstudios en idioma inglés
Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeńEstudios en idioma polaco
Pedagog szkolny i doradca zawodowyEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapiiEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
Security StudiesEstudios en idioma inglés
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwieEstudios en idioma polaco
Kryminologia z elementami kryminalistykiEstudios en idioma polaco
Menedżer bezpieczeństwaEstudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychEstudios en idioma polaco
Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalneEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Asystent rodziny i doradca socjalnyEstudios en idioma polaco
Organizacja i animacja działalności wolontariackiejEstudios en idioma polaco
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnejEstudios en idioma polaco
Organizator polityki senioralnejEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo mody i styluEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo motoryzacyjneEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo muzyczneEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo sportoweEstudios en idioma polaco
Fotografia i nowe technologieEstudios en idioma polaco
Social media i e-PREstudios en idioma polaco
Human resources i coachingEstudios en idioma polaco
Coach i doradcaEstudios en idioma polaco
HR Business PartnerEstudios en idioma polaco
Talent Acquisition ManagementEstudios en idioma polaco
Media Design i MarketingEstudios en idioma polaco
Big data i prognozowanie trendówEstudios en idioma polaco
Marketing internetowy i media mobilneEstudios en idioma polaco
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneEstudios en idioma polaco
3D Animation & Visual EffectsEstudios en idioma inglés
Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gierEstudios en idioma polaco
Game DesignEstudios en idioma polaco
Sztuki nowoczesne – design nowEstudios en idioma polaco
Creative writing – kreatywne pisanieEstudios en idioma polaco
Performatyka i filmEstudios en idioma polaco
Projektowanie, media, nowe technologieEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Computer sience. Computer system design and data analysisEstudios en idioma inglés
E-commerce DeveloperEstudios en idioma polaco
Magento PHP DeveloperEstudios en idioma polaco
Programowanie gier komputerowychEstudios en idioma polaco
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychEstudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami informatycznymiEstudios en idioma polaco
Geodezja i kartografiaEstudios en idioma polaco
Geodezja gospodarczaEstudios en idioma polaco
GeoinformatykaEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna i zdrowiaEstudios en idioma polaco
Psychologia sądowaEstudios en idioma polaco
Psychologia zarządzania i biznesuEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąEstudios en idioma polaco
Pedagogika terapeutycznaEstudios en idioma polaco
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠEstudios en idioma checo
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowaEstudios en idioma polaco
Administracja usług społecznychEstudios en idioma polaco
Analityka społeczno-gospodarczaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Culture and educationEstudios en idioma inglés
Andragogika i doradztwo zawodoweEstudios en idioma polaco
Manager działań artystycznych i arteterapiaEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudios en idioma polaco
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąEstudios en idioma polaco
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneEstudios en idioma polaco
Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacjiEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
Psychologia społeczno-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Psychologia zarządzania w organizacjiEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Organizator pomocy społecznejEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z rodzinąEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Kierowanie działaniami ratowniczymiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie systemami bezpieczeństwaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Big data, digital marketing and trendwatchingEstudios en idioma inglés
Dziennikarstwo i biznes muzycznyEstudios en idioma polaco
Dziennikarz i menedżer w sporcieEstudios en idioma polaco
Fotografia w multimediachEstudios en idioma polaco
Kultura i mediaEstudios en idioma polaco
Media i marketing w branży motoryzacyjnyEstudios en idioma polaco
Promocja rynku Health & FashionEstudios en idioma polaco
Zarządzanie wizerunkiem i e-PREstudios en idioma polaco
Human resources i coachingEstudios en idioma polaco
HR ManagerEstudios en idioma polaco
Learning & Development ManagerEstudios en idioma polaco
Media kreatywne: projektowanie gier i animacjiEstudios en idioma polaco
Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gierEstudios en idioma polaco
Game designEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogikiEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmuEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąEstudios en idioma polaco
Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogikiEstudios en idioma polaco
Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmuEstudios en idioma polaco
Surdopedagogika z elementami logopediiEstudios en idioma polaco
Terapia zajęciowa z psychomotorykąEstudios en idioma polaco
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąEstudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Administracja samorządowa Estudios en idioma polaco
Akademia biznesu Estudios en idioma polaco
Akademia trenera Estudios en idioma polaco
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line) Estudios en idioma polaco
Arteterapia – terapia przez sztukę Estudios en idioma polaco
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej Estudios en idioma polaco
Coaching z elementami psychologii i zarządzania Estudios en idioma polaco
Cyberbezpieczeństwo Estudios en idioma polaco
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Autyzmu – rekrutacja zimowa Estudios en idioma polaco
Dialog motywujący – rekrutacja zimowa Estudios en idioma polaco
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym Estudios en idioma polaco
Doradca zawodowy Estudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i public relations Estudios en idioma polaco
Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole) Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) Estudios en idioma polaco
Employer Branding Estudios en idioma polaco
Grafika komputerowa i multimedia Estudios en idioma polaco
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości Estudios en idioma polaco
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Estudios en idioma polaco
Integracja sensoryczna i psychomotoryka – rekrutacja zimowa Estudios en idioma polaco
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+ certyfikacja) Estudios en idioma polaco
Język i kultura osób niesłyszących Estudios en idioma polaco
Komunikacja w biznesie Estudios en idioma polaco
Kynopsychologia Estudios en idioma polaco
Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu) – rekrutacja zimowa Estudios en idioma polaco
Logopedia dla osób nie będących nauczycielami – rekrutacja zimowa Estudios en idioma polaco
Mediacje i negocjacje Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudios en idioma polaco
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej z uwzględnieniem środowisk wielokulturowych Estudios en idioma polaco
Pedagogika lecznicza Estudios en idioma polaco
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole Estudios en idioma polaco
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe Estudios en idioma polaco
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa Estudios en idioma polaco
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli – rekrutacja zimowa Estudios en idioma polaco
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów – NOWOŚĆ! rekrutacja zimowa Estudios en idioma polaco
Psychodietetyka Estudios en idioma polaco
Psychogerontologia Estudios en idioma polaco
Psychologia nowych technologii Estudios en idioma polaco
Psychologia przywództwa Estudios en idioma polaco
Psychologia reklamy i komunikacji Estudios en idioma polaco
Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży Estudios en idioma polaco
Psychologia w biznesie Estudios en idioma polaco
Psychologia w sporcie Estudios en idioma polaco
Psychoterapia neuro-lingwistyczna 4–letnia szkoła psychoterapeutyczna Estudios en idioma polaco
Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu – rekrutacja zimowa Estudios en idioma polaco
Relaksacja w edukacji Estudios en idioma polaco
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) Estudios en idioma polaco
Systemy informacji geograficznej Estudios en idioma polaco
Sztuki nowoczesne Estudios en idioma polaco
Użytkowe wykorzystanie psiego węchu Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Estudios en idioma polaco
Zaburzenia funkcji pokarmowych z dietetyką Estudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym Estudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej Estudios en idioma polaco
Zarządzanie zasobami ludzkimi Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Wydział Studiów Stosowanych

Otros centros educativos
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko
Página web de la universidad: www.dsw.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy