Veszprém, Hungría

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola (VHF)

Tipo de universidad: teológicos
Estatus: privadas

Contacto:

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
8200 Veszprém, Jutasi út 18/2
telefon (portaszolgálat): 88/542-700

A Veszprémi érseki Hittudományi Főiskola (a továbbiakban főiskola), amint a neve is jelzi egyházi, éspedig katolikus főiskola, ezen belül is hittudományi főiskola.

Fenntartója a Veszprémi Érsekség, székhelye Veszprém, Jutasi út 18/2.

Hittudományi jellegénél fogva fő céljának a hittudományok és a vele szorosabb kapcsolatban lévő diszciplínák főiskolai szintű művelését és oktatását tekinti.

Az Egyházi Törvénykönyv szerint a Főiskola elsősorban a szeminárium jellegzetességével bír, mely egyúttal felvállalta az ugyanezen törvénykönyv 821. kánonja szerinti vallási tudományok felsőfokú intézetének feladatait is. S mint ilyen a szemináriumokra és az egyházi egyetemekre és fakultásokra vonatkozó előírások szerint működik.

Főiskolánk az 1952-ben feloszlatott Veszprémi Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskola jogutóda, melyet a veszprémi püspök 1991-ben újra alapított.

A fenti célok hatékony megvalósítása érdekében a főiskola következő oktatási és szervezeti struktúrában fejti ki tevékenységét. A Főiskola fenntartója és felső vezetője a Veszprémi Érsekség, illetve a mindenkori veszprémi érsek. A főiskola közvetlen vezetője a főiskola rektora.

Página web de la universidad:
www.vhf.hu/

Mapa

Privacy Policy