Trenčín, Eslovaquia

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vTrenčíne

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Študentská 2
911 50 Trenčín
+421 32 7400 111

diplomatura
Estudios
Ciencia PolíticaEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná mechatronika v špeciálnej technikeEstudios en idioma eslovaco
Európske a globálne štúdiáEstudios en idioma eslovaco
FyzioterapiaEstudios en idioma eslovaco
Kvalita produkcie strojárskej technikyEstudios en idioma eslovaco
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctveEstudios en idioma eslovaco
Ľudské zdroje a personálny manažmentEstudios en idioma eslovaco
Materiálová technológiaEstudios en idioma eslovaco
Materiálové inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
Mechanizmy špeciálnej technikyEstudios en idioma eslovaco
OšetrovateľstvoEstudios en idioma eslovaco
Počítačová podpora materiálového inžinierstvaEstudios en idioma eslovaco
Regionálna ekonomika a rozvojEstudios en idioma eslovaco
Servis a opravy automobilovEstudios en idioma eslovaco
Špeciálna strojárska technikaEstudios en idioma eslovaco
Textilná technológia a návrhárstvoEstudios en idioma eslovaco
Verejná správaEstudios en idioma eslovaco

licenciatura
Estudios
Ciencia PolíticaEstudios en idioma eslovaco
Chémia a technológia anorganických materiálov a sklaEstudios en idioma eslovaco
Ľudské zdroje a personálny manažmentEstudios en idioma eslovaco
Materiálové inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
OšetrovateľstvoEstudios en idioma eslovaco
Špeciálna strojárska technikaEstudios en idioma eslovaco
Údržba špeciálnej mobilnej technikyEstudios en idioma eslovaco

Doctoradomás »
Anorganické technológie a nekovové materiály Estudios en idioma eslovaco
Materiály Estudios en idioma eslovaco
Strojárske technológie a materiály Estudios en idioma eslovaco

Facultadesmás »
Fakulta priemyselných technológii
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta špecialnej techniky
Fakulta zdravotníctva
Página web de la universidad:
www.tnuni.sk

Mapa

Privacy Policy