Bratislava, Eslovaquia

Univerzita Komenského v Bratislave

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Šafárikovo námestie č. 6
818 06 Bratislava, Slovakia
(02) 529 21 594

diplomatura
Estudios
ManažmentEstudios en idioma alemán
Stredoeurópske štúdiáEstudios en idioma inglés
ManažmentEstudios en idioma francés
Editorstvo a vydavateľská praxEstudios en idioma húngaro
ArqueologíaEstudios en idioma eslovaco
BiologíaEstudios en idioma eslovaco
Ciencia PolíticaEstudios en idioma eslovaco
Educación FísicaEstudios en idioma eslovaco
EtnologíaEstudios en idioma eslovaco
FilosofíaEstudios en idioma eslovaco
GeologíaEstudios en idioma eslovaco
GestiónEstudios en idioma eslovaco
HistoriaEstudios en idioma eslovaco
MatemáticasEstudios en idioma eslovaco
PsicologíaEstudios en idioma eslovaco
QuímicaEstudios en idioma eslovaco
SociologíaEstudios en idioma eslovaco
Trabajo SocialEstudios en idioma eslovaco
AndragogikaEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – bulharský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – chorvátsky jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – fínsky jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – poľský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná ekonómiaEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná informatikaEstudios en idioma eslovaco
ArchívnictvoEstudios en idioma eslovaco
BiogeológiaEstudios en idioma eslovaco
Biomedicínska fyzikaEstudios en idioma eslovaco
Bulharský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Bulharský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
čínsky jazyk a medzikultúrna komunikáciaEstudios en idioma eslovaco
Dejiny umeniaEstudios en idioma eslovaco
Deskriptívna geometriaEstudios en idioma eslovaco
Ekonomická a finančná matematikaEstudios en idioma eslovaco
EnvironmentalistikaEstudios en idioma eslovaco
EstetikaEstudios en idioma eslovaco
Európske štúdiáEstudios en idioma eslovaco
Fínsky jazyk a kultúra - maďarský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Fínsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Fínsky jazyk a kultúra - švédsky jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Fínsky jazyk a kultúra- slovenský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Francúzsky jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Francúzsky jazyk a kultúra – rumunský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Francúzsky jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
FyzikaEstudios en idioma eslovaco
GeografiaEstudios en idioma eslovaco
Geológia vo využívaní krajinyEstudios en idioma eslovaco
Holandský jazyk a kultúra – nemecký jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Holandský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Informačné štúdiáEstudios en idioma eslovaco
InformatikaEstudios en idioma eslovaco
Katolícka teológiaEstudios en idioma eslovaco
Klasické jazykyEstudios en idioma eslovaco
KulturológiaEstudios en idioma eslovaco
Liečebná pedagogikaEstudios en idioma eslovaco
Literárna komunikácia a knižniceEstudios en idioma eslovaco
Manažérska matematikaEstudios en idioma eslovaco
Marketingová komunikáciaEstudios en idioma eslovaco
Medzinárodný manažmentEstudios en idioma eslovaco
Muzeológia a kultúrne dedičstvoEstudios en idioma eslovaco
MuzikológiaEstudios en idioma eslovaco
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiEstudios en idioma eslovaco
Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzikaEstudios en idioma eslovaco
PaleobiológiaEstudios en idioma eslovaco
PedagogikaEstudios en idioma eslovaco
Poistná matematikaEstudios en idioma eslovaco
PrávoEstudios en idioma eslovaco
ReligionistikaEstudios en idioma eslovaco
Ruské a východoeurópske štúdiáEstudios en idioma eslovaco
Slovenský jazyk a literatúraEstudios en idioma eslovaco
Sociálna a pracovná psychológiaEstudios en idioma eslovaco
Sociálna antropológiaEstudios en idioma eslovaco
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvoEstudios en idioma eslovaco
španielsky jazyk a kultúraEstudios en idioma eslovaco
Špeciálna pedagogikaEstudios en idioma eslovaco
Šport a zdravieEstudios en idioma eslovaco
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyEstudios en idioma eslovaco
Športový manažmentEstudios en idioma eslovaco
TrénerstvoEstudios en idioma eslovaco
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyEstudios en idioma eslovaco
UčitelstvoEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a estetickej výchovyEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a filozofieEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórieEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo estetickej výchovy a histórieEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo estetickej výchovy a maďarského jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo estetickej výchovy a nemeckého jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo estetickej výchovy a slovenského jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo filozofie a histórieEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo filozofie a nemeckého jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo filozofie a slovenského jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo histórie a maďarského jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo hudobného umeniaEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanieEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo výtvarného umeniaEstudios en idioma eslovaco
Zdravotnícke a diagnostické pomôckyEstudios en idioma eslovaco
žurnalistikaEstudios en idioma eslovaco

programas largos de primer título
Estudios
FarmáciaEstudios en idioma inglés
Medicina GeneralEstudios en idioma eslovaco
OdontologíaEstudios en idioma eslovaco
FarmáciaEstudios en idioma eslovaco

licenciatura
Estudios
ArqueologíaEstudios en idioma eslovaco
BiologíaEstudios en idioma eslovaco
BioquímicaEstudios en idioma eslovaco
BotánicaEstudios en idioma eslovaco
Ciencia PolíticaEstudios en idioma eslovaco
Educación FísicaEstudios en idioma eslovaco
EtnologíaEstudios en idioma eslovaco
FilosofíaEstudios en idioma eslovaco
GenéticaEstudios en idioma eslovaco
GeologíaEstudios en idioma eslovaco
GestiónEstudios en idioma eslovaco
HistoriaEstudios en idioma eslovaco
MatemáticasEstudios en idioma eslovaco
PsicologíaEstudios en idioma eslovaco
QuímicaEstudios en idioma eslovaco
SociologíaEstudios en idioma eslovaco
Trabajo SocialEstudios en idioma eslovaco
ZoologíaEstudios en idioma eslovaco
Analytická a environmentálna chémiaEstudios en idioma eslovaco
Anorganická chémiaEstudios en idioma eslovaco
AntropológiaEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná a environmentálna geofyzikaEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná informatikaEstudios en idioma eslovaco
ArchívnictvoEstudios en idioma eslovaco
Astronómia a astrofyzikaEstudios en idioma eslovaco
Biofyzika a chemická fyzikaEstudios en idioma eslovaco
Biomedicínska fyzikaEstudios en idioma eslovaco
BiotechnológieEstudios en idioma eslovaco
Dejiny umeniaEstudios en idioma eslovaco
Deskriptívna geometriaEstudios en idioma eslovaco
Ekonomická a finančná matematikaEstudios en idioma eslovaco
Environmentálna fyzika a obnoviteľné zdroje energieEstudios en idioma eslovaco
Environmentálna geochémiaEstudios en idioma eslovaco
Environmentálny manažmentEstudios en idioma eslovaco
EstetikaEstudios en idioma eslovaco
Európske štúdiáEstudios en idioma eslovaco
Fyzická geografia a geoinformatikaEstudios en idioma eslovaco
FyzikaEstudios en idioma eslovaco
Fyzika plazmyEstudios en idioma eslovaco
Fyzika tuhých látokEstudios en idioma eslovaco
Fyzika Zeme a planétEstudios en idioma eslovaco
Fyzikálna chémiaEstudios en idioma eslovaco
Fyziológia rastlínEstudios en idioma eslovaco
Fyziológia živočíchov a etológiaEstudios en idioma eslovaco
GeografiaEstudios en idioma eslovaco
Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráveEstudios en idioma eslovaco
Informačné štúdiáEstudios en idioma eslovaco
InformatikaEstudios en idioma eslovaco
Inžinierska geológia a hydrogeológiaEstudios en idioma eslovaco
Jadrová a subjadrová fyzikaEstudios en idioma eslovaco
Jadrová chémia a rádioekológiaEstudios en idioma eslovaco
Klasické jazykyEstudios en idioma eslovaco
KulturológiaEstudios en idioma eslovaco
Liečebná pedagogikaEstudios en idioma eslovaco
Ložisková geológiaEstudios en idioma eslovaco
Manažérska matematikaEstudios en idioma eslovaco
Marketingová komunikáciaEstudios en idioma eslovaco
Medzinárodný manažmentEstudios en idioma eslovaco
Meteorológia a klimatológiaEstudios en idioma eslovaco
MikrobiológiaEstudios en idioma eslovaco
Mineralógia a petrológiaEstudios en idioma eslovaco
Molekulárna biológiaEstudios en idioma eslovaco
MuzikológiaEstudios en idioma eslovaco
Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikáciiEstudios en idioma eslovaco
Ochrana a využívanie krajinyEstudios en idioma eslovaco
Ochrana a využívanie prírody a krajinyEstudios en idioma eslovaco
Optika, lasery a optická spektroskopiaEstudios en idioma eslovaco
Organická a bioorganická chémiaEstudios en idioma eslovaco
PaleontológiaEstudios en idioma eslovaco
PedagogikaEstudios en idioma eslovaco
PedológiaEstudios en idioma eslovaco
Počítačová grafika a geometriaEstudios en idioma eslovaco
Pravdepodobnosť a matematická štatistikaEstudios en idioma eslovaco
PrávoEstudios en idioma eslovaco
Prekladateľstvo a tlmočníctvoEstudios en idioma eslovaco
Regionálna geografia, rozvoj regiónova európska integráciaEstudios en idioma eslovaco
ReligionistikaEstudios en idioma eslovaco
Románske jazyky a kultúryEstudios en idioma eslovaco
Ruské a východoeurópske štúdiáEstudios en idioma eslovaco
Slovenský jazyk a literatúraEstudios en idioma eslovaco
Sociálna a pracovná psychológiaEstudios en idioma eslovaco
Sociálna antropológiaEstudios en idioma eslovaco
Špeciálna pedagogikaEstudios en idioma eslovaco
Šport a zdravieEstudios en idioma eslovaco
Šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovyEstudios en idioma eslovaco
Športový manažmentEstudios en idioma eslovaco
Teoretická a počítačová chémiaEstudios en idioma eslovaco
Teoretická fyzikaEstudios en idioma eslovaco
TrénerstvoEstudios en idioma eslovaco
Trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovyEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo akademických predmetovEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo hudobného umeniaEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúryEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanieEstudios en idioma eslovaco
Učiteľstvo výtvarného umeniaEstudios en idioma eslovaco
Verejná politikaEstudios en idioma eslovaco
VirológiaEstudios en idioma eslovaco
Všeobecná ekológiaEstudios en idioma eslovaco
Všeobecná geológia a tektonikaEstudios en idioma eslovaco
Všetky študijné programy študijného odboruEstudios en idioma eslovaco
žurnalistikaEstudios en idioma eslovaco

Doctoradomás »
Arqueología Estudios en idioma eslovaco
Derecho Administrativo Estudios en idioma eslovaco
Derecho Administrativo Estudios en idioma eslovaco
Derecho Constitucional Estudios en idioma eslovaco
Derecho Constitucional Estudios en idioma eslovaco
Dejiny filozofie Estudios en idioma eslovaco
Etnológia a kultúrna antropológia Estudios en idioma eslovaco
Literárna veda Estudios en idioma eslovaco
Muzikológia Estudios en idioma eslovaco
Obchodné a finančné právo Estudios en idioma eslovaco
Obchodné a finančné právo Estudios en idioma eslovaco
Slovenská literatúra Estudios en idioma eslovaco
Slovenské dejiny Estudios en idioma eslovaco
Slovenský jazyk Estudios en idioma eslovaco
Systematická filozofia Estudios en idioma eslovaco
Teória a dejiny štátu a práva Estudios en idioma eslovaco
Teória a dejiny štátu a práva Estudios en idioma eslovaco
Všeobecné dejiny Estudios en idioma eslovaco
Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.
Página web de la universidad:
www.uniba.sk

Mapa

Privacy Policy