Bratislava, Eslovaquia

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Tipo de universidad: técnicas
Estatus: públicas

Contacto:

Vazovova 5
812 43 Bratislava
Slovakia

diplomatura
Estudios
BiotecnologíaEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysleEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná mechanikaEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná mechanika a mechatronikaEstudios en idioma eslovaco
Architektúra a urbanizmusEstudios en idioma eslovaco
Automatizácia a informatizácia strojov a procesovEstudios en idioma eslovaco
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstveEstudios en idioma eslovaco
Automobily, lode a spaľovacie motoryEstudios en idioma eslovaco
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciEstudios en idioma eslovaco
Biotechnológia a potravinárska technológiaEstudios en idioma eslovaco
Chémia a medicínska chémiaEstudios en idioma eslovaco
Chémia, medicínska chémia a chemické materiályEstudios en idioma eslovaco
Chemické a potravinárske stroje a zariadeniaEstudios en idioma eslovaco
Chemické inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
Chemické technológieEstudios en idioma eslovaco
Dizajn výrobkovEstudios en idioma eslovaco
Energetické strojárstvoEstudios en idioma eslovaco
Geodézia a kartografiaEstudios en idioma eslovaco
Hydraulické a pneumatické stroje a zariadeniaEstudios en idioma eslovaco
InformatikaEstudios en idioma eslovaco
Informatika (konverzný)Estudios en idioma eslovaco
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyEstudios en idioma eslovaco
Inžinierstvo chemických a environmentálnych technológiíEstudios en idioma eslovaco
Inžinierstvo životného prostrediaEstudios en idioma eslovaco
Krajinná architektúra a krajinné plánovanieEstudios en idioma eslovaco
Kvalita produkcieEstudios en idioma eslovaco
Kvalita produkcie v strojárskych podnikochEstudios en idioma eslovaco
Matematicko-počítačové modelovanieEstudios en idioma eslovaco
Materiálové inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
MechatronikaEstudios en idioma eslovaco
Meranie a skúšobníctvoEstudios en idioma eslovaco
Personálna práca v priemyselnom podnikuEstudios en idioma eslovaco
Plasty v strojárstve a technológie spracovania plastovEstudios en idioma eslovaco
Počítačová podpora výrobných technológiíEstudios en idioma eslovaco
Počítačové a komunikačné systémy a sieteEstudios en idioma eslovaco
Počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný)Estudios en idioma eslovaco
Počítačové systémy a sieteEstudios en idioma eslovaco
PotravinárstvoEstudios en idioma eslovaco
Pozemné stavby a architektúraEstudios en idioma eslovaco
Priemyselné manažérstvoEstudios en idioma eslovaco
Priestorové plánovanieEstudios en idioma eslovaco
Procesná a environmentálna technikaEstudios en idioma eslovaco
Stavby na tvorbu a ochranu prostrediaEstudios en idioma eslovaco
Stavebné inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
Strojárske technológie a materiályEstudios en idioma eslovaco
Technológia polymérnych materiálovEstudios en idioma eslovaco
Technológie a manažérstvo staviebEstudios en idioma eslovaco
Tepelné energetické stroje a zariadeniaEstudios en idioma eslovaco
Vodné stavby a vodné hospodárstvoEstudios en idioma eslovaco
Výrobná a environmentálna technikaEstudios en idioma eslovaco
Výrobné systémy a manažérstvo kvalityEstudios en idioma eslovaco
Výrobné technológieEstudios en idioma eslovaco
Výrobné zariadenia a systémyEstudios en idioma eslovaco
Výživa, kozmetika a ochrana zdraviaEstudios en idioma eslovaco

licenciatura
Estudios
ArquitecturaEstudios en idioma eslovaco
BiotecnologíaEstudios en idioma eslovaco
CibernéticaEstudios en idioma eslovaco
MicroelectrónicaEstudios en idioma eslovaco
RobóticaEstudios en idioma eslovaco
TelecomunicaciónEstudios en idioma eslovaco
UrbanismoEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná informatikaEstudios en idioma eslovaco
Aplikovaná mechatronikaEstudios en idioma eslovaco
Architektonické konštrukcie a projektovanieEstudios en idioma eslovaco
Automatizácia a informatizácia procesov v priemysleEstudios en idioma eslovaco
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstveEstudios en idioma eslovaco
Chemické inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
Chemické technológieEstudios en idioma eslovaco
DizajnEstudios en idioma eslovaco
ElektroenergetikaEstudios en idioma eslovaco
Environmentálna chémia a technológiaEstudios en idioma eslovaco
Fyzikálne inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
Geodézia a kartografiaEstudios en idioma eslovaco
Informačné systémyEstudios en idioma eslovaco
Informačné systémy (konverzný)Estudios en idioma eslovaco
Integrovaná bezpečnosťEstudios en idioma eslovaco
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyEstudios en idioma eslovaco
Inžinierstvo kvality produkcieEstudios en idioma eslovaco
Krajinárstvo a krajinné plánovanieEstudios en idioma eslovaco
Matematicko-počítačové modelovanieEstudios en idioma eslovaco
Materiálové inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
Meracia a informačná technikaEstudios en idioma eslovaco
Nosné konštrukcie staviebEstudios en idioma eslovaco
Obrábanie a montážEstudios en idioma eslovaco
Ochrana materiálov a objektov dedičstvaEstudios en idioma eslovaco
Počítačová podpora návrhu a výrobyEstudios en idioma eslovaco
Počítačové a komunikačné systémy a sieteEstudios en idioma eslovaco
Počítačové a komunikačné systémy a siete (konverzný)Estudios en idioma eslovaco
Potraviny, hygiena, kozmetikaEstudios en idioma eslovaco
Pozemné stavby a architektúraEstudios en idioma eslovaco
Priemyselné a umelecké zlievarenstvoEstudios en idioma eslovaco
Priemyselné manažérstvoEstudios en idioma eslovaco
Priestorové plánovanieEstudios en idioma eslovaco
Prírodné a syntetické polyméryEstudios en idioma eslovaco
RádioelektronikaEstudios en idioma eslovaco
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstveEstudios en idioma eslovaco
Softvérové inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
Softvérové inžinierstvo (konverzný)Estudios en idioma eslovaco
Spracovanie a aplikácia nekovovEstudios en idioma eslovaco
Stavby na ochranu územiaEstudios en idioma eslovaco
Stavebné inžinierstvoEstudios en idioma eslovaco
Technická chémiaEstudios en idioma eslovaco
Technické zariadenia budovEstudios en idioma eslovaco
Technológia staviebEstudios en idioma eslovaco
Technológie ochrany životného prostrediaEstudios en idioma eslovaco
Vodné stavby a vodné hospodárstvoEstudios en idioma eslovaco
Výrobné zariadenia a systémyEstudios en idioma eslovaco
Výživa a ochrana zdraviaEstudios en idioma eslovaco
ZváranieEstudios en idioma eslovaco

Doctoradomás »
Arquitectura Estudios en idioma eslovaco
Bioquímica Estudios en idioma eslovaco
Biotecnología Estudios en idioma eslovaco
Cibernética Estudios en idioma eslovaco
Metrología Estudios en idioma eslovaco
Microelectrónica Estudios en idioma eslovaco
Química Analítica Estudios en idioma eslovaco
Telecomunicación Estudios en idioma eslovaco
Urbanismo Estudios en idioma eslovaco
Anorganická chémia Estudios en idioma eslovaco
Anorganické technológie a materiály Estudios en idioma eslovaco
Aplikovaná informatika Estudios en idioma eslovaco
Aplikovaná matematika Estudios en idioma eslovaco
Aplikovaná mechanika Estudios en idioma eslovaco
Automatizácia a informatizácia procesov Estudios en idioma eslovaco
Automatizácia a riadenie Estudios en idioma eslovaco
Automatizácia a riadenie strojov a procesov Estudios en idioma eslovaco
Časti a mechanizmy strojov Estudios en idioma eslovaco
Chémia a technológia požívatín Estudios en idioma eslovaco
Chémia a technológia životného prostredia Estudios en idioma eslovaco
Chemická fyzika Estudios en idioma eslovaco
Chemické inžinierstvo Estudios en idioma eslovaco
Dizajn Estudios en idioma eslovaco
Dopravná technika Estudios en idioma eslovaco
Elektroenergetika Estudios en idioma eslovaco
Elektrotechnológie a materiály Estudios en idioma eslovaco
Fyzika kondenzovaných látok a akustika Estudios en idioma eslovaco
Fyzikálna chémia Estudios en idioma eslovaco
Fyzikálne inžinierstvo Estudios en idioma eslovaco
Geodézia a kartografia Estudios en idioma eslovaco
Integrovaná bezpečnosť Estudios en idioma eslovaco
Inžinierstvo kvality produkcie Estudios en idioma eslovaco
Jadrová energetika Estudios en idioma eslovaco
Konštrukcie v architektúre Estudios en idioma eslovaco
Krajinárstvo Estudios en idioma eslovaco
Kvalita produkcie Estudios en idioma eslovaco
Makromolekulová chémia Estudios en idioma eslovaco
Materiálové inžinierstvo Estudios en idioma eslovaco
Mechatronika Estudios en idioma eslovaco
Meracia technika Estudios en idioma eslovaco
Obnova architektonického dedičstva Estudios en idioma eslovaco
Odvetvové a prierezové ekonomiky Estudios en idioma eslovaco
Organická chémia Estudios en idioma eslovaco
Organická technológia a technológia palív Estudios en idioma eslovaco
Priemyselné manažérstvo Estudios en idioma eslovaco
Priestorové plánovanie Estudios en idioma eslovaco
Procesná technika Estudios en idioma eslovaco
Programové systémy Estudios en idioma eslovaco
Rádioelektronika Estudios en idioma eslovaco
Riadenie procesov Estudios en idioma eslovaco
Silnoprúdová elektrotechnika Estudios en idioma eslovaco
Spracovanie a aplikácia nekovov Estudios en idioma eslovaco
Strojárske technológie a materiály Estudios en idioma eslovaco
Technológia polymérnych materiálov Estudios en idioma eslovaco
Technológia stavieb Estudios en idioma eslovaco
Teoretická a počítačová chémia Estudios en idioma eslovaco
Teoretická elektrotechnika Estudios en idioma eslovaco
Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb Estudios en idioma eslovaco
Teória a konštrukcie pozemných stavieb Estudios en idioma eslovaco
Teória a technika prostredia budov Estudios en idioma eslovaco
Teória architektúry Estudios en idioma eslovaco
Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia Estudios en idioma eslovaco
Vodohospodárske inžinierstvo Estudios en idioma eslovaco
Výrobné stroje a zariadenie Estudios en idioma eslovaco
Výrobné zariadenia a systémy Estudios en idioma eslovaco
Página web de la universidad:
www.stuba.sk

Mapa

Privacy Policy