Iasi, Rumania

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506, Iaşi, România
Telefon 0232 20 1000

diplomatura
Estudios
Administrarea afacerilorEstudios en idioma inglés
InformaticaEstudios en idioma inglés
MatematicăEstudios en idioma inglés
BioquímicaEstudios en idioma francés
Administraţie PublicăEstudios en idioma rumano
ArheologieEstudios en idioma rumano
ArhivisticăEstudios en idioma rumano
Artă sacrăEstudios en idioma rumano
Asistenţă socialăEstudios en idioma rumano
BiochimieEstudios en idioma rumano
Biochimie tehnologicăEstudios en idioma rumano
BiofizicăEstudios en idioma rumano
BiologieEstudios en idioma rumano
Chimia mediuluiEstudios en idioma rumano
ChimieEstudios en idioma rumano
Chimie informaticăEstudios en idioma rumano
Comunicare şi relaţii publiceEstudios en idioma rumano
Contabilitate şi informatică de gestiuneEstudios en idioma rumano
DreptEstudios en idioma rumano
Ecologie şi protecţia mediuluiEstudios en idioma rumano
Economia agroalimentarăEstudios en idioma rumano
Economia comerţului, turismului şi serviciilorEstudios en idioma rumano
Economie generalăEstudios en idioma rumano
Economie şi afaceri internaţionaleEstudios en idioma rumano
Educaţie fizică şi sportivăEstudios en idioma rumano
Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B)Estudios en idioma rumano
FilosofieEstudios en idioma rumano
Finanţe şi bănciEstudios en idioma rumano
FizicăEstudios en idioma rumano
Fizică informaticăEstudios en idioma rumano
Fizică medicalăEstudios en idioma rumano
Fizică tehnologicăEstudios en idioma rumano
GeochimieEstudios en idioma rumano
Geografia mediuluiEstudios en idioma rumano
Geografia turismuluiEstudios en idioma rumano
GeografieEstudios en idioma rumano
Hidrologie şi meteorologieEstudios en idioma rumano
InformaticăEstudios en idioma rumano
Informatică economicăEstudios en idioma rumano
Inginerie geologicăEstudios en idioma rumano
Istoria arteiEstudios en idioma rumano
IstorieEstudios en idioma rumano
JurnalismEstudios en idioma rumano
Kinetoterapie și motricitate specialăEstudios en idioma rumano
Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparatăEstudios en idioma rumano
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernăEstudios en idioma rumano
Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernăEstudios en idioma rumano
ManagementEstudios en idioma rumano
MarketingEstudios en idioma rumano
MatematicăEstudios en idioma rumano
Matematică – informaticăEstudios en idioma rumano
MuzeologieEstudios en idioma rumano
O limbă şi literatura modernă – Literatură universală şi comparatăEstudios en idioma rumano
O limbă şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)Estudios en idioma rumano
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarEstudios en idioma rumano
PedagogieEstudios en idioma rumano
Planificare teritorialăEstudios en idioma rumano
PsihologieEstudios en idioma rumano
Psihopedagogie specialăEstudios en idioma rumano
Relaţii internaţionale şi studii europeneEstudios en idioma rumano
Resurse umaneEstudios en idioma rumano
SociologieEstudios en idioma rumano
Statistică şi previziune economicăEstudios en idioma rumano
Ştiinţe politiceEstudios en idioma rumano
Studii americaneEstudios en idioma rumano
Studii culturaleEstudios en idioma rumano
Studii EuropeneEstudios en idioma rumano
Teologie ortodoxă asistenţă socialăEstudios en idioma rumano
Teologie ortodoxă didacticăEstudios en idioma rumano
Teologie ortodoxă pastoralăEstudios en idioma rumano
Teologie romano – catolică asistenţă socialăEstudios en idioma rumano
Teologie romano – catolică didacticăEstudios en idioma rumano
Traducere şi interpretareEstudios en idioma rumano

licenciatura
Estudios
Biofizică şi fizică medicalEstudios en idioma inglés
BiotehnologiiEstudios en idioma inglés
Finanţe şi managementul risculuiEstudios en idioma inglés
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareEstudios en idioma inglés
Genetică molecularEstudios en idioma inglés
Geochimia mediuluiEstudios en idioma inglés
Geologie de sondă şi ambientalăEstudios en idioma inglés
Ingineria sistemelor softwareEstudios en idioma inglés
Lingvistică computaţionalăEstudios en idioma inglés
Marketing ManagementEstudios en idioma inglés
Materiale avansate. NanotehnologiiEstudios en idioma inglés
Modelare şi simulareEstudios en idioma inglés
Optimizare computaţionalăEstudios en idioma inglés
Securitatea informaţieiEstudios en idioma inglés
Sisteme distribuiteEstudios en idioma inglés
Studii avansate în informaticăEstudios en idioma inglés
Studii de dezvoltare internaţionalăEstudios en idioma inglés
Teoria riscurilor şi aplicaţiiEstudios en idioma inglés
Turism şi dezvoltare regional/ Tourisme et developpement regionalEstudios en idioma francés
Achiziţii, distribuţie, logisticăEstudios en idioma rumano
Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extremeEstudios en idioma rumano
Administrarea afacerilorEstudios en idioma rumano
Administraţie PublicăEstudios en idioma rumano
Administraţie şi finanţe publice europeneEstudios en idioma rumano
Afaceri internaţionaleEstudios en idioma rumano
Afaceri internaţionale şi strategii interculturaleEstudios en idioma rumano
Analiză şi strategie de marketingEstudios en idioma rumano
AntreprenoriatEstudios en idioma rumano
Arheologie,artă şi civilizaţie anticăEstudios en idioma rumano
Asigurări şi reasigurăriEstudios en idioma rumano
Bănci şi pieţe financiareEstudios en idioma rumano
BioantropologieEstudios en idioma rumano
Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelorEstudios en idioma rumano
Biofizică şi fizică medicalăEstudios en idioma rumano
Biologia dezvoltăriiEstudios en idioma rumano
Bioprocedee în domeniul agroalimentarEstudios en idioma rumano
Biotehnologii microbiene şi celulareEstudios en idioma rumano
Calculul ştiințific şi ingineria programăriiEstudios en idioma rumano
Chimia în ştiinţele integrateEstudios en idioma rumano
Chimia mediului şi siguranţă alimentarăEstudios en idioma rumano
Chimia produselor cosmetice şi farmaceuticeEstudios en idioma rumano
Chimia şi biochimia heterociclurilorEstudios en idioma rumano
Chimie coordinativă aplicatăEstudios en idioma rumano
Consiliere de mediuEstudios en idioma rumano
Contabilitate, audit şi control de gestiuneEstudios en idioma rumano
Contabilitate, Diagnostic, EvaluareEstudios en idioma rumano
Contabilitate, expertize şi auditEstudios en idioma rumano
Contabilitatea afacerilorEstudios en idioma rumano
CriminalisticăEstudios en idioma rumano
Cultura germană în context europeanEstudios en idioma rumano
Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative)Estudios en idioma rumano
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe specialeEstudios en idioma rumano
Didactica chimieiEstudios en idioma rumano
Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturalăEstudios en idioma rumano
Didactici aplicate pentru învăţământul primarEstudios en idioma rumano
Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediuluiEstudios en idioma rumano
Drept europeanEstudios en idioma rumano
Dreptul afacerilorEstudios en idioma rumano
Economia şi dreptul afacerilorEstudios en idioma rumano
Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept)Estudios en idioma rumano
Economie şi afaceri internaţionaleEstudios en idioma rumano
Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilăEstudios en idioma rumano
Educaţie timpurieEstudios en idioma rumano
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personaluluiEstudios en idioma rumano
Familia şi managementul resurselor familialeEstudios en idioma rumano
Filosofia aplicată şi management culturalEstudios en idioma rumano
Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice)Estudios en idioma rumano
Finanţe – AsigurăriEstudios en idioma rumano
Fitness şi estetică corporalăEstudios en idioma rumano
Fizica didacticăEstudios en idioma rumano
Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizareEstudios en idioma rumano
Fizica şi protecţia mediuluiEstudios en idioma rumano
Genetică molecularăEstudios en idioma rumano
Geochimia mediuluiEstudios en idioma rumano
Geologie de sondă şi ambientalăEstudios en idioma rumano
Gestiune financiar-bancarăEstudios en idioma rumano
Gestiune financiară şi audit în instituţiile publiceEstudios en idioma rumano
Guvernare modernă şi dezvoltare localăEstudios en idioma rumano
Hermeneutică şi teologie biblicăEstudios en idioma rumano
Ingineria sistemelor softwareEstudios en idioma rumano
Instituţii şi ideologii ale puterii în EuropaEstudios en idioma rumano
Istoria comunismului în RomâniaEstudios en idioma rumano
Istoria evreilor şi ebraisticăEstudios en idioma rumano
Kinetoterapie în traumatologia sportivăEstudios en idioma rumano
Limba, literatura şi civilizaţie româneascăEstudios en idioma rumano
Limbi, literaturi şi civilizaţii străineEstudios en idioma rumano
Lingvistică aplicată – Didactica limbii englezeEstudios en idioma rumano
Lingvistică computaţionalăEstudios en idioma rumano
Lingvistică generală şi româneascăEstudios en idioma rumano
Literatura română şi hermeneutică literarăEstudios en idioma rumano
Literatură universală şi comparatăEstudios en idioma rumano
Management în comerţEstudios en idioma rumano
Management în turismEstudios en idioma rumano
Management interculturalEstudios en idioma rumano
Management turistic şi hotelierEstudios en idioma rumano
Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediuEstudios en idioma rumano
Managementul calităţiiEstudios en idioma rumano
Managementul mediului şi al resurselor naturaleEstudios en idioma rumano
Managementul organizaţiilorEstudios en idioma rumano
Managementul proiectelorEstudios en idioma rumano
Managementul resurselor umaneEstudios en idioma rumano
Managementul riscului în afaceri internaţionaleEstudios en idioma rumano
Managementul şi dezvoltarea resurselor umaneEstudios en idioma rumano
Marketing politic şi comunicareEstudios en idioma rumano
Marketing si comunicare in afaceriEstudios en idioma rumano
Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor)Estudios en idioma rumano
Master de cercetare în matematicăEstudios en idioma rumano
Masterat european de protecţie a drepturilor copiluluiEstudios en idioma rumano
Matematică didacticăEstudios en idioma rumano
Matematici financiareEstudios en idioma rumano
Materiale avansate. NanotehnologiiEstudios en idioma rumano
Medierea conflictelor în educaţieEstudios en idioma rumano
Mediul actual şi dezvoltare durabilăEstudios en idioma rumano
Metode cantitative în economieEstudios en idioma rumano
Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicalăEstudios en idioma rumano
Modelare şi simulareEstudios en idioma rumano
Modele matematice şi statistică aplicatăEstudios en idioma rumano
Muzeologie şi restaurareEstudios en idioma rumano
Negocieri-relaţii publiceEstudios en idioma rumano
Optimizare computaţionalăEstudios en idioma rumano
Patrimoniu culturalEstudios en idioma rumano
Patrimoniu şi turism culturalEstudios en idioma rumano
Politici publice şi management instituţionalEstudios en idioma rumano
Politici şi management în educaţieEstudios en idioma rumano
Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilorEstudios en idioma rumano
Psihologie clinică şi psihoterapieEstudios en idioma rumano
Psihologie educaţională şi consiliereEstudios en idioma rumano
Relaţii publice şi publicitateEstudios en idioma rumano
Relaţii şi strategii interculturaleEstudios en idioma rumano
Relaţii umane şi comunicareEstudios en idioma rumano
Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionaleEstudios en idioma rumano
Riscuri naturale si amenajarea teritoriuluiEstudios en idioma rumano
Securitate comunitară şi controlul violenţeiEstudios en idioma rumano
Securitatea informaţieiEstudios en idioma rumano
Sisteme distribuiteEstudios en idioma rumano
Sisteme informaţionale contabileEstudios en idioma rumano
Sisteme informaţionale pentru afaceriEstudios en idioma rumano
Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătateEstudios en idioma rumano
Statistică şi econometrieEstudios en idioma rumano
Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie)Estudios en idioma rumano
Ştiinţe politiceEstudios en idioma rumano
Strategii ale carităţii creştineEstudios en idioma rumano
Structuri matematice fundamentaleEstudios en idioma rumano
Studii americaneEstudios en idioma rumano
Studii avansate în chimieEstudios en idioma rumano
Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologiiEstudios en idioma rumano
Studii egeo-mediteraneeneEstudios en idioma rumano
Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept)Estudios en idioma rumano
Studii europene de integrare şi securitateEstudios en idioma rumano
Studii francofoneEstudios en idioma rumano
Supervizare şi planificare socialăEstudios en idioma rumano
Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimediaEstudios en idioma rumano
Teologia sistematică în context contemporanEstudios en idioma rumano
Teologie practică şi pastoral – misionarăEstudios en idioma rumano
Teoria şi practica formării religioaseEstudios en idioma rumano
Terapii de cuplu şi familieEstudios en idioma rumano
Traducere şi terminologieEstudios en idioma rumano
Turism şi dezvoltare regionalăEstudios en idioma rumano
Viaţa bisericii – istorie şi actualitateEstudios en idioma rumano

Doctoradomás »
Biologie Estudios en idioma rumano
Chimie Estudios en idioma rumano
Cibernetică şi statistică Estudios en idioma rumano
Contabilitate Estudios en idioma rumano
Drept Estudios en idioma rumano
Economie Estudios en idioma rumano
Economie şi afaceri internaţionale Estudios en idioma rumano
Filologie Estudios en idioma rumano
Filosofie Estudios en idioma rumano
Finanțe Estudios en idioma rumano
Fizică Estudios en idioma rumano
Geografie Estudios en idioma rumano
Geologie Estudios en idioma rumano
Informatică Estudios en idioma rumano
Informatică economică Estudios en idioma rumano
Istorie Estudios en idioma rumano
Management Estudios en idioma rumano
Marketing Estudios en idioma rumano
Matematică Estudios en idioma rumano
Psihologie Estudios en idioma rumano
Sociologie Estudios en idioma rumano
Ştiinţa mediului Estudios en idioma rumano
Ştiinţe ale comunicării Estudios en idioma rumano
Ştiinţe ale educaţiei Estudios en idioma rumano
Ştiinţe politice Estudios en idioma rumano
Teologie Estudios en idioma rumano

Facultadesmás »
Facultatea de Biologie
Facultatea de Chimie
Facultatea de Drept
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Facultatea de Fizică
Facultatea de Geografie și Geologie
Facultatea de Informatică
Facultatea de Istorie
Facultatea de Litere
Facultatea de Matematică
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
O istorie a Universităţii din Iaşi ne poartă prin lecţiile manualului de istorie a românilor, încă din secolul al XVI-lea. Dacă, în general, existenţa unei universităţi este legată de contextul istoric, în România Universitatea din Iaşi a avut de multe ori rolul de creatoare de istorie. În secolul al XVII-lea, de exemplu, universitatea a fost un adăpost al culturii bizantine; mai târziu a fost unul dintre cei mai importanţi factori ai răspândirii limbii române şi ai culturii autohtone; după înfiinţarea sa ca prima instituţie de învăţământ superior modern a României, universitatea a furnizat statului cei mai importanţi gânditori şi actori în viaţa publică pentru ca, în perioada comunismului, să menţină viu spiritul umanist.
Página web de la universidad:
www.uaic.ro

Mapa

Privacy Policy