Arad, Rumania

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

B-dul Revoluţiei, nr. 77,
310130 Arad, România
P. O. BOX 2/158 AR
Tel. +40-257-283010

diplomatura
Estudios
Administrarea afacerilorEstudios en idioma rumano
Arte vizualeEstudios en idioma rumano
Asistenţă socialăEstudios en idioma rumano
Contabilitate şi informatică de gestiuneEstudios en idioma rumano
Economia comerţului, turismului şi serviciilorEstudios en idioma rumano
Educaţie fizică şi sportEstudios en idioma rumano
Finanţe şi bănciEstudios en idioma rumano
InformaticăEstudios en idioma rumano
Ing. produselor alimentareEstudios en idioma rumano
Ingineria mediuluiEstudios en idioma rumano
Inginerie şi managementEstudios en idioma rumano
Limbă şi literaturăEstudios en idioma rumano
ManagementEstudios en idioma rumano
MarketingEstudios en idioma rumano
MatematicăEstudios en idioma rumano
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarEstudios en idioma rumano
PsihologieEstudios en idioma rumano
Psihopedagogie specialăEstudios en idioma rumano
Şt. ale comunicăriiEstudios en idioma rumano
Ştiinţe administrativeEstudios en idioma rumano
TeologieEstudios en idioma rumano

licenciatura
Estudios
Administrarea afacerilor în comerț și turismEstudios en idioma rumano
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiEstudios en idioma rumano
Analiză economică, evaluare de active şi afaceriEstudios en idioma rumano
Buget public, pieţe financiare şi bănciEstudios en idioma rumano
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economieEstudios en idioma rumano
Ing. produselor alimentareEstudios en idioma rumano
Ingineria mediuluiEstudios en idioma rumano
Limbă şi literaturăEstudios en idioma rumano
Management şi finanţare în administraţia publicăEstudios en idioma rumano
Ştiinţe administrativeEstudios en idioma rumano
Strategii și politici de managementEstudios en idioma rumano
TeologieEstudios en idioma rumano

Doctoradomás »
Teologie Estudios en idioma rumano

Facultadesmás »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
Página web de la universidad:
www.uav.ro

Mapa

Privacy Policy