Rijeka, Croacia

Sveučilište u Rijeci

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

Trg braće Mažuranića 10
51000 RIJEKA
(+385 51) 406 500
(+385 51) 216 671
(+385 51) 216 091

diplomatura
Estudios
Biotehnologija i istraživanje lijekovaEstudios en idioma croata
BrodogradnjaEstudios en idioma croata
BrodostrojarstvoEstudios en idioma croata
Dentalna medicinaEstudios en idioma croata
EkonomijaEstudios en idioma croata
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvuEstudios en idioma croata
ElektrotehnikaEstudios en idioma croata
Engleski jezik i književnostEstudios en idioma croata
FilozofijaEstudios en idioma croata
FizikaEstudios en idioma croata
FizioterapijaEstudios en idioma croata
Gluma i medijiEstudios en idioma croata
GrađevinarstvoEstudios en idioma croata
Hrvatski jezik i književnostEstudios en idioma croata
InformatikaEstudios en idioma croata
KulturologijaEstudios en idioma croata
Likovna pedagogijaEstudios en idioma croata
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometuEstudios en idioma croata
MatematikaEstudios en idioma croata
MedicinaEstudios en idioma croata
Medicinsko - laboratorijska dijagnostikaEstudios en idioma croata
Menadžment održivog razvojaEstudios en idioma croata
Nautika i tehnologija pomorskog prometaEstudios en idioma croata
Njemački jezik i književnostEstudios en idioma croata
PedagogijaEstudios en idioma croata
PolitehnikaEstudios en idioma croata
Poslovna ekonomijaEstudios en idioma croata
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvuEstudios en idioma croata
PovijestEstudios en idioma croata
Povijest umjetnostiEstudios en idioma croata
PravoEstudios en idioma croata
PrimaljstvoEstudios en idioma croata
Primijenjena umjetnostEstudios en idioma croata
PsihologijaEstudios en idioma croata
RačunarstvoEstudios en idioma croata
Radiološka tehnologijaEstudios en idioma croata
Rani predškolski odgoj i obrazovanjeEstudios en idioma croata
Sanitarno inženjerstvoEstudios en idioma croata
Sestrinstvo - RijekaEstudios en idioma croata
Sestrinstvo - studijski centar KarlovacEstudios en idioma croata
StrojarstvoEstudios en idioma croata
Talijanski jezik i književnostEstudios en idioma croata
Tehnologija i organizacija prometaEstudios en idioma croata
Učiteljski studijEstudios en idioma croata
Upravni studijEstudios en idioma croata

licenciatura
Estudios
Biotehnologija u mediciniEstudios en idioma croata
BrodogradnjaEstudios en idioma croata
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometaEstudios en idioma croata
Diskretna matematika i primjeneEstudios en idioma croata
EkonomijaEstudios en idioma croata
Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvuEstudios en idioma croata
ElektrotehnikaEstudios en idioma croata
Engleski jezik i književnostEstudios en idioma croata
FilozofijaEstudios en idioma croata
FizikaEstudios en idioma croata
Fizika i filozofijaEstudios en idioma croata
Fizika i informatikaEstudios en idioma croata
Fizika i matematikaEstudios en idioma croata
FizioterapijaEstudios en idioma croata
GrađevinarstvoEstudios en idioma croata
Hrvatski jezik i književnostEstudios en idioma croata
InformatikaEstudios en idioma croata
Inženjerstvo i fizika materijalaEstudios en idioma croata
Istraživanje i razvoj lijekovaEstudios en idioma croata
Javna upravaEstudios en idioma croata
KulturologijaEstudios en idioma croata
Likovna pedagogijaEstudios en idioma croata
Logistika i menadžment u pomorstvu i prometuEstudios en idioma croata
MatematikaEstudios en idioma croata
Matematika i informatikaEstudios en idioma croata
Medicinska kemijaEstudios en idioma croata
Medicinsko laboratorijska dijagnostikaEstudios en idioma croata
Medijske umjetnosti i prakseEstudios en idioma croata
Nautika i tehnologija pomorskog prometaEstudios en idioma croata
Njemački jezik i književnostEstudios en idioma croata
PedagogijaEstudios en idioma croata
Politehnika i InformatikaEstudios en idioma croata
Poslovna ekonomijaEstudios en idioma croata
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvuEstudios en idioma croata
PovijestEstudios en idioma croata
Povijest umjetnostiEstudios en idioma croata
Primijenjena umjetnostEstudios en idioma croata
PsihologijaEstudios en idioma croata
RačunarstvoEstudios en idioma croata
Rani predškolski odgoj i obrazovanjeEstudios en idioma croata
Sanitarno inženjerstvoEstudios en idioma croata
Sestrinstvo - Promicanje i zaštita mentalnog zdravljaEstudios en idioma croata
StrojarstvoEstudios en idioma croata
Tehnologija i organizacija prometaEstudios en idioma croata
Página web de la universidad:
www.uniri.hr

Mapa

Privacy Policy