Varsovia (Warszawa), Polonia

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Tipo de universidad: otras instituciones de educación superior
Estatus: privadas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
GestiónEstudios en idioma inglés
Accounting and ControllingEstudios en idioma inglés
Corporate ManagementEstudios en idioma inglés
GestiónEstudios en idioma polaco
EMarketing & Social MediaEstudios en idioma polaco
Menedżer biznesuEstudios en idioma polaco
MerketingEstudios en idioma polaco
Nowe trendy w turystyceEstudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowejEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Rachunkowość i controllingEstudios en idioma polaco
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie działalnością innowacyjnąEstudios en idioma polaco
Zarządzanie państwemEstudios en idioma polaco
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w bankowości i finansachEstudios en idioma polaco
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Administración bancaria y segurosEstudios en idioma polaco
Análisis FinancieroEstudios en idioma polaco
Contabilidad GeneralEstudios en idioma polaco
Controlling i audyt finansowyEstudios en idioma polaco
Doradztwo finansowo-księgoweEstudios en idioma polaco
Finanse i inwestycjeEstudios en idioma polaco
Rachunkowość i finanse publiczneEstudios en idioma polaco
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administración PúblicaEstudios en idioma polaco
Entidad TerritorialEstudios en idioma polaco
Administracja bezpieczeństwa narodowegoEstudios en idioma polaco
Administracja dyplomatyczno-konsularnaEstudios en idioma polaco
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)Estudios en idioma polaco
Administracja instytucji europejskichEstudios en idioma polaco
Administracja skarbowaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Estudios en idioma polaco
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaEstudios en idioma polaco
Zamówienia publiczneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo informacji publicznejEstudios en idioma polaco
DyplomacjaEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Bazy danychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo obiektów i informacjiEstudios en idioma polaco
Inżynieria systemówEstudios en idioma polaco
Systemy mobilneEstudios en idioma polaco
Systemy weboweEstudios en idioma polaco
Technologie siecioweEstudios en idioma polaco
Organización e Ingeniería de la ProducciónEstudios en idioma polaco
Inżynieria obsługi procesów wytwórczychEstudios en idioma polaco
Logistyka procesów wytwórczychEstudios en idioma polaco
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczychEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzaniaEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna dzieci i dorosłychEstudios en idioma polaco
Psychologia mediówEstudios en idioma polaco
Psychologia ogólnaEstudios en idioma polaco
Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacjiEstudios en idioma polaco
Psychologia sądowaEstudios en idioma polaco
Psychologia sportu, zdrowia, life-style coachingEstudios en idioma polaco
Psychologia transportuEstudios en idioma polaco
Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczneEstudios en idioma polaco
Społeczna psychologia międzykulturowaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
GestiónEstudios en idioma polaco
EMarketing & Social MediaEstudios en idioma polaco
Marketing politycznyEstudios en idioma polaco
Menedżer HREstudios en idioma polaco
MerketingEstudios en idioma polaco
Nowe trendy w turystyceEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Przywództwo w biznesieEstudios en idioma polaco
Rachunkowość i audytEstudios en idioma polaco
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie działalnością innowacyjnąEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie państwemEstudios en idioma polaco
Zarządzanie projektamiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w bankowości i finansachEstudios en idioma polaco
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administración PúblicaEstudios en idioma polaco
Entidad TerritorialEstudios en idioma polaco
Administracja bezpieczeństwa narodowegoEstudios en idioma polaco
Administracja dyplomatyczno-konsularnaEstudios en idioma polaco
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)Estudios en idioma polaco
Administracja instytucji europejskichEstudios en idioma polaco
Administracja skarbowaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Estudios en idioma polaco
Fundusze i systemy finansowania projektów Unii EuropejskiejEstudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychEstudios en idioma polaco
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaEstudios en idioma polaco
Zamówienia publiczneEstudios en idioma polaco
Zarządzanie ochroną zdrowiaEstudios en idioma polaco

MBAmás »
Executive Master of Business Administration Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Psicología clínica Estudios en idioma polaco
Salud y protección laboral Estudios en idioma polaco
Asystent rodziny Estudios en idioma polaco
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości Estudios en idioma polaco
Audyt śledczy Estudios en idioma polaco
Bibliotekoznawsto i informacja naukowa Estudios en idioma polaco
Budowanie kompetencji menedżerskich Estudios en idioma polaco
Compliance w organizacji Estudios en idioma polaco
Doradztwo i mentoring międzykulturowy Estudios en idioma polaco
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka. Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera Estudios en idioma polaco
Emisja głosu Estudios en idioma polaco
Executive Master of Business Administration (EMBA) Estudios en idioma polaco
Inspektor Ochrony Danych (RODO) Estudios en idioma polaco
Kontrola wewnętrzna i audyt Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Media, kultura, sztuka Estudios en idioma polaco
Menedżer Jakości Estudios en idioma polaco
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych Estudios en idioma polaco
Menedżerskie studia podyplomowe Estudios en idioma polaco
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie Estudios en idioma polaco
Neurologopedia Estudios en idioma polaco
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudios en idioma polaco
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Estudios en idioma polaco
Technika z wychowaniem komunikacyjnym Estudios en idioma polaco
Zarządzanie Flotą Samochodową Estudios en idioma polaco
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Estudios en idioma polaco
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Estudios en idioma polaco

Otros centros educativos
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w CiechanowieCiechanów

Página web de la universidad: www.wsm.warszawa.pl/

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy