Bydgoszcz, Polonia

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiologíaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Lider społecznyEstudios en idioma polaco
Polityka lokalnaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polacoestudios duales
Educación FísicaEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Film i teatrEstudios en idioma polaco
Moda w kulturzeEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Fizyczne podstawy kryminalistykiEstudios en idioma polaco
Technologie energii odnawialnejEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Animacja społeczna i zarządzanie kulturąEstudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem karieryEstudios en idioma polaco
Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczneEstudios en idioma polaco
Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo ekologiczneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo ekonomiczneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo polityczno-militarneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo społeczneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaEstudios en idioma polaco
Cyberdemokracja i studia nad rozwojemEstudios en idioma polaco
Architektura cyberbezpieczeństwa w państwie i organizacjiEstudios en idioma polaco
Social media marketingEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
EdytorstwoEstudios en idioma polaco
Redakcja tekstów literackich i użytkowychEstudios en idioma polaco
Redakcja wydawnictw i techniki redakcyjneEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowejEstudios en idioma polaco
Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakościEstudios en idioma polaco
Fizyka w radioterapii i kontrola jakościEstudios en idioma polaco
GermanistykaEstudios en idioma polaco
Humanistyka drugiej generacjiEstudios en idioma polaco
Innowacyjność i zarządzanie sferą publicznąEstudios en idioma polaco
Kreowanie marki państwa i instytucji publicznychEstudios en idioma polaco
Office managerEstudios en idioma polaco
Promocja marki wsiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie rozwojem i wizerunkiem miastEstudios en idioma polaco
KognitywistykaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana angielsko-arabskaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana angielsko-niemieckaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjskaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjskaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana rosyjsko-chińskaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapiąEstudios en idioma polaco
Prawo w biznesieEstudios en idioma polaco
Przewodnictwo i pilotaż turystycznyEstudios en idioma polaco
Rewitalizacja dróg wodnychEstudios en idioma polaco
SocjoinformatykaEstudios en idioma polaco
WojskoznawstwoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytkówEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Salud y protección laboralEstudios en idioma polaco
Inżynieria biokompozytów i biomateriałówEstudios en idioma polaco
Inżynieria materiałowaEstudios en idioma polaco
Inżynieria techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
MechatronikaEstudios en idioma polaco
Inżynieria systemów bezzałogowychEstudios en idioma polaco
Mechatronika przemysłowa i produkcyjnaEstudios en idioma polaco
Systemy pomiarowe i diagnostyczneEstudios en idioma polaco
Rewitalizacja dróg wodnychEstudios en idioma polaco
Navegación FluvialEstudios en idioma polaco
Zarządzanie infrastrukturą wodnąEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
Psychologia społecznaEstudios en idioma polaco
Psychologia w biznesieEstudios en idioma polaco
Psychologia wspomagania rozwojuEstudios en idioma polaco
Psychologia zdrowia i rehabilitacjiEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Dziecko/uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole podstawowej - podstawy pedagogiki specjalnejEstudios en idioma polaco
Język obcy we wczesnej edukacjiEstudios en idioma polaco
Kultura językaEstudios en idioma polaco
Organizacja pracy przedszkola/szkoły z elementami prawa oświatowego o praw dziecka; kultura przedszkola/szkołyEstudios en idioma polaco
Podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieliEstudios en idioma polaco
Przygotowanie do integracji treści nauczaniaEstudios en idioma polaco
Przygotowanie w zakresie pedagogiczno-psychologicznymEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Kultur und KommunikationEstudios en idioma alemán
BiologíaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Educación FísicaEstudios en idioma polaco
Instruktor (w wybranej dyscyplinie sportu)Estudios en idioma polaco
Odnowa biologicznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w sporcie i rekreacjiEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Kultura małych ojczyznEstudios en idioma polaco
Kultura popularnaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Animacja społeczno-kulturowa i zarządzanie projektamiEstudios en idioma polaco
Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczneEstudios en idioma polaco
Moduł ogólnopedagogicznyEstudios en idioma polaco
Wsparcie dziecka i rodzinyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiemEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
GermanistykaEstudios en idioma polaco
Inżynieria materiałowaEstudios en idioma polaco
Inżynieria techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana angielsko-arabskaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana angielsko-niemieckaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana angielsko-rosyjskaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjskaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
MechatronikaEstudios en idioma polaco
Projektowanie mechatroniczne i technologie 3DEstudios en idioma polaco
Systemy pomiarowe i diagnostyczneEstudios en idioma polaco
Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacjiEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapiąEstudios en idioma polaco
Proces wydawniczy i praktyka tekstuEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowymEstudios en idioma polaco
System bezpieczeństwa i obronności państwaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytkówEstudios en idioma polaco
Zarządzanie sferą publicznąEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Psicología Estudios en idioma polaco
Informatyka techniczna i telekomunikacja Estudios en idioma polaco
Inżynieria materiałowa Estudios en idioma polaco
Inżynieria mechaniczna Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o kulturze i religii Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco
Nauki o Ziemi i środowisku Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Sztuki muzyczne Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Wydział Edukacji Muzycznej
Wydział Filozofii
Wydział Fizyki
Wydział Historyczny
Wydział Informatyki
Wydział Inżynierii Materiałowej
Wydział Językoznawstwa
Wydział Literaturoznawstwa
Wydział Mechatroniki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Geograficznych
Wydział Nauk o Kulturze
Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Wydział Pedagogiki
Wydział Prawa i Ekonomii
Wydział Psychologii
Página web de la universidad:
www.ukw.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy