Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskimEstudios en idioma inglés
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Ekonomia przedsiębiorstwaEstudios en idioma polaco
Ekonomia społecznaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z penitencjarystykąEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z readaptacją społecznąEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco y españolEstudios en idioma polaco y español
Języki specjalistyczne i tłumaczeniaEstudios en idioma polaco y españolEstudios en idioma polaco y español
Filología InglesaEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco y italianoEstudios en idioma polaco y italiano
Język włoski stosowanyEstudios en idioma polaco y italianoEstudios en idioma polaco y italiano
Filología RománicaEstudios en idioma polaco y francésEstudios en idioma polaco y francés
Filología rusaEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
Filologia rosyjska z językiem angielskimEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
Filologia rosyjska z językiem francuskimEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
Filologia rosyjska z językiem niemieckimEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
Filologia rosyjska z językiem ukraińskimEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
Filologia rosyjska z językiem włoskimEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
PrzekładoznawczaEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
FísicaEstudios en idioma polaco
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Fizyka z informatyką (nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Geografia z przyrodąEstudios en idioma polaco
GeoinformacjaEstudios en idioma polaco
GeomonitoringEstudios en idioma polaco
GeopolíticaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Antropologia historycznaEstudios en idioma polaco
Historia i wiedza o społeczeństwieEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Specjalność łączona - matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska - matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielska - matematyka uniwersalnaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika społeczno-opiekuńczaEstudios en idioma polaco
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąEstudios en idioma polaco
PeriodismoEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo w nowych mediachEstudios en idioma polaco
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweEstudios en idioma polaco
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Asystent rodzinyEstudios en idioma polaco
Organizator pomocy instytucjonalnejEstudios en idioma polaco
Turismo EcológicoEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Industria HoteleraEstudios en idioma polaco
Animacja w turystyce i rekreacjiEstudios en idioma polaco
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość w turystyceEstudios en idioma polaco
Turystyka międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Architektura informacjiEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo zdrowotneEstudios en idioma polaco
DesignEstudios en idioma polaco
Digital DesignEstudios en idioma polaco
Etyka – mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco y alemánEstudios en idioma polaco y alemán
Język niemiecki w biznesieEstudios en idioma polaco y alemánEstudios en idioma polaco y alemán
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco y alemánEstudios en idioma polaco y alemán
Specjalność nauczycielska z modułem biznesowymEstudios en idioma polaco y alemánEstudios en idioma polaco y alemán
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Edytorstwo i komunikacja medialnaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia ukraińskaEstudios en idioma polaco y ucranianoEstudios en idioma polaco y ucraniano
Filologia ukraińska z językiem francuskimEstudios en idioma polaco y ucranianoEstudios en idioma polaco y ucraniano
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco y ucranianoEstudios en idioma polaco y ucraniano
Filologia ukraińska z językiem niemieckimEstudios en idioma polaco y ucranianoEstudios en idioma polaco y ucraniano
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimEstudios en idioma polaco y ucranianoEstudios en idioma polaco y ucraniano
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiiEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
HR w mediach i organizacjach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Organización InternacionalEstudios en idioma polaco
MediaEstudios en idioma polaco
KognitywistykaEstudios en idioma polaco
Komunikacja wizualnaEstudios en idioma polaco
KryminalistykaEstudios en idioma polaco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Logistyka przedsiębiorstw (nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
Logistyka publiczna (nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaEstudios en idioma polaco
Studia nad wizualnością – Visual StudiesEstudios en idioma polaco
Sztuka i edukacjaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Sztuka i mediaEstudios en idioma polaco
Turystyka historyczna i muzealnictwoEstudios en idioma polaco
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowychEstudios en idioma polaco
Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznychEstudios en idioma polaco
Asystentura medycznaEstudios en idioma polaco
Ubezpieczenia społeczneEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Administracja systemami informatycznymiEstudios en idioma polaco
Multimedia i technologie internetoweEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Edukacja techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka stosowana w techniceEstudios en idioma polaco
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiEstudios en idioma polaco
MechatronikaEstudios en idioma polaco
Technika z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Geodezja i geoinformacjaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiEstudios en idioma polaco
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichEstudios en idioma polaco
Rozwój lokalny i regionalnyEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
Psychologia edukacyjnaEstudios en idioma polaco
Historia – studia nauczycielskieEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Nauczyciel biologii i geografiiEstudios en idioma polaco
Nauczyciel biologii i geografii z przyrodąEstudios en idioma polaco
Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwieEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Estudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna z edukacją technicznąEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Psychologia i biologia zwierzątEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia laboratoryjnaEstudios en idioma polaco
Biologia środowiskowa (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Biologia z modułem chemia (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo finansowo-podatkoweEstudios en idioma polaco
Menedżer społecznyEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco y españolEstudios en idioma polaco y español
Komunikacja międzykulturowaEstudios en idioma polaco y españolEstudios en idioma polaco y español
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco y españolEstudios en idioma polaco y español
Filología InglesaEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Literatura i mediaEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Przekładoznawstwo - technologie tłumaczenioweEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Specjalność nauczycielska - metodyka nauczania języka angielskiego i cyfrowy nauczyciel języka angielskiegoEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco y italianoEstudios en idioma polaco y italiano
Tłumaczenie specjalistyczneEstudios en idioma polaco y italianoEstudios en idioma polaco y italiano
Filología RománicaEstudios en idioma polaco y francésEstudios en idioma polaco y francés
Język francuski stosowany: copywritingEstudios en idioma polaco y francésEstudios en idioma polaco y francés
Literatury romańskie w świecieEstudios en idioma polaco y francésEstudios en idioma polaco y francés
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco y francésEstudios en idioma polaco y francés
Filología rusaEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
PrzekładoznawczaEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco y rusoEstudios en idioma polaco y ruso
FísicaEstudios en idioma polaco
Fizyka materiiEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska - geografia nauczycielska (bez II przedmiotu)Estudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska - geografia z wiedzą o społeczeństwieEstudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielska - nauki o Ziemi i środowiskuEstudios en idioma polaco
GeopolíticaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowaEstudios en idioma polaco
E-administracjaEstudios en idioma polaco
Koordynator polityk publicznychEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Educación cívicaEstudios en idioma polaco
Antropologia historycznaEstudios en idioma polaco
Historia i teraźniejszośćEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Data scienceEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Specjalność łączona - matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielska - matematyka uniwersalnaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Edukacja dorosłych z coachingiemEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z penitencjarystykąEstudios en idioma polaco
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
PeriodismoEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo społeczneEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo sportoweEstudios en idioma polaco
Multimedialny storytelingEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo międzynarodowe i polityka zagranicznaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja publicznaEstudios en idioma polaco
Studia europejskieEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Kryminologia i dezorganizacja społecznaEstudios en idioma polaco
Socjologia biznesu z elementami design thinkingEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Koordynator pomocy postpenitencjarnejEstudios en idioma polaco
Organizator usług społecznychEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Turismo de NegociosEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznejEstudios en idioma polaco
Turystyka kulturowaEstudios en idioma polaco
Turystyka przygodowaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w turystyceEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, biurowość i cyfryzacjaEstudios en idioma polaco
Art & designEstudios en idioma polaco
ArtEstudios en idioma polaco
DesignEstudios en idioma polaco
Art & scienceEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo informacyjneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo militarneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publicznaEstudios en idioma polaco
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z wychowaniem fizycznymEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąEstudios en idioma polaco
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoEstudios en idioma polaco
Edukacja techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka stosowana w techniceEstudios en idioma polaco
MechatronikaEstudios en idioma polaco
Technika z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Technologie internetowe i multimedialneEstudios en idioma polaco
Etyka – mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco y alemánEstudios en idioma polaco y alemán
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco y alemánEstudios en idioma polaco y alemán
Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznymEstudios en idioma polaco y alemánEstudios en idioma polaco y alemán
Specjalność nienauczycielska - przekład w biznesieEstudios en idioma polaco y alemánEstudios en idioma polaco y alemán
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Menedżer i animator kulturyEstudios en idioma polaco
Nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowymEstudios en idioma polaco
Nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzaniem wizerunkowymEstudios en idioma polaco
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
KryminalistykaEstudios en idioma polaco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachEstudios en idioma polaco
Coaching medialnyEstudios en idioma polaco
Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywneEstudios en idioma polaco
Menedżer i animator kulturyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Logistyka międzynarodowa (nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
Menedżer logistyki (nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Media content & creative writingEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaEstudios en idioma polaco
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieEstudios en idioma polaco
Sztuka i edukacjaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Sztuka współczesnaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie ochroną środowiskaEstudios en idioma polaco
Ochrona środowiska w polityce społecznejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energiiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznychEstudios en idioma polaco
Aktywizacja i readaptacja społecznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysem w rodzinieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysowe i profilaktyka społecznaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Psicología Estudios en idioma polaco
Ekonomia i finanse Estudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o bezpieczeństwie Estudios en idioma polaco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco
Nauki o sztuce Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco
Nauko o Ziemi i środowisku Estudios en idioma polaco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
Página web de la universidad:
www.uken.krakow.pl/

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy