Cracovia (Kraków), Polonia

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia z modułem chemia – specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Ekonomia przedsiębiorstwaEstudios en idioma polaco
Ekonomia społecznaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z penitencjarystykąEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z readaptacją społecznąEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
Języki specjalistyczne i tłumaczenia (specjalność nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco
Język włoski stosowanyEstudios en idioma polaco
Filología RománicaEstudios en idioma polaco
Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim (nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem angielskimEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem francuskimEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem niemieckimEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem ukraińskimEstudios en idioma polaco
Filologia rosyjska z językiem włoskimEstudios en idioma polaco
Specjalność przekładoznawczaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Física TeóricaEstudios en idioma polaco
Fizyka z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Geografia z przyrodą (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
GeoinformacjaEstudios en idioma polaco
GeomonitoringEstudios en idioma polaco
GeopolíticaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Antropologia historyczna (nienauczycielska)Estudios en idioma polacoestudios virtuales
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka uniwersalnaEstudios en idioma polaco
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika rodzinyEstudios en idioma polaco
Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnieńEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z profilaktyką społecznąEstudios en idioma polaco
Specjalność społeczno-opiekuńczaEstudios en idioma polaco
PeriodismoEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo w nowych mediachEstudios en idioma polaco
Edukacja medialna i kompetencje cyfroweEstudios en idioma polaco
Psychologia mediów i komunikowanie wizerunkoweEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Asystent rodzinyEstudios en idioma polaco
Organizator pomocy instytucjonalnejEstudios en idioma polaco
Turismo EcológicoEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Industria HoteleraEstudios en idioma polaco
Animacja w turystyce i rekreacjiEstudios en idioma polaco
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po PolsceEstudios en idioma polaco
Turystyka międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Architektura informacjiEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo zdrowotneEstudios en idioma polaco
Edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczneEstudios en idioma polaco
Zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia z elementami ratownictwa specjalistycznegoEstudios en idioma polaco
DesignEstudios en idioma polaco
Digital DesignEstudios en idioma polaco
Etyka – mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z modułem biznesowymEstudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielska – język niemiecki w biznesieEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Edytorstwo i komunikacja medialnaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska (polonistyczna)Estudios en idioma polaco
Filologia ukraińskaEstudios en idioma polaco
Filologia ukraińska z językiem francuskimEstudios en idioma polaco
Filologia ukraińska z językiem hiszpańskimEstudios en idioma polaco
Filologia ukraińska z językiem niemieckimEstudios en idioma polaco
Filologia ukraińska z językiem rosyjskimEstudios en idioma polaco
Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologiiEstudios en idioma polaco
GrafikaEstudios en idioma polaco
HR w mediach i organizacjach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Organización InternacionalEstudios en idioma polaco
MediaEstudios en idioma polaco
KognitywistykaEstudios en idioma polaco
Komunikacja wizualnaEstudios en idioma polaco
KryminalistykaEstudios en idioma polaco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Logistyka przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
Logistyka publicznaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaEstudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielskaEstudios en idioma polaco
Studia nad wizualnością – Visual StudiesEstudios en idioma polaco
Sztuka i edukacjaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Sztuka i mediaEstudios en idioma polaco
Turystyka historyczna i muzealnictwoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysowe w służbach mundurowychEstudios en idioma polaco
Zarządzanie z elementami interwencji kryzysowejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznychEstudios en idioma polaco
Asystentura medycznaEstudios en idioma polaco
Ubezpieczenia społeczneEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Administracja systemami informatycznymiEstudios en idioma polaco
Multimedia i technologie internetoweEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo materiałowe i technologii materiałowychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo technologii informacyjnychEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Edukacja techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka stosowana w techniceEstudios en idioma polaco
Inżynieria materiałowa i komputerowe wspomaganie procesów produkcjiEstudios en idioma polaco
MechatronikaEstudios en idioma polaco
Mechatronika samochodowaEstudios en idioma polaco
Technika z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Geodezja i geoinformacjaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościamiEstudios en idioma polaco
Gospodarka odnawialnymi źródłami energiiEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzenna obszarów miejskichEstudios en idioma polaco
Rozwój lokalny i regionalnyEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
Psychologia edukacyjnaEstudios en idioma polaco
Historia – studia nauczycielskieEstudios en idioma polaco
Antropologia historyczna (nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Nauczyciel biologii i geografiiEstudios en idioma polaco
Nauczyciel biologii i geografii z przyrodąEstudios en idioma polaco
Nauczyciel biologii i geografii z wiedzą o społeczeństwieEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)Estudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna z edukacją technicznąEstudios en idioma polaco
Psychologia i biologia zwierzątEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia laboratoryjna – specjalność nienauczycielskaEstudios en idioma polaco
Biologia środowiskowa – specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo finansowo-podatkoweEstudios en idioma polaco
Menedżer społecznyEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
Przekładoznawstwo i technologie tłumaczeniowe (nienauczycielska)Estudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Filología RománicaEstudios en idioma polaco
Język francuski stosowany: copywritingEstudios en idioma polaco
Literatury romańskie w świecieEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność przekładoznawczaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Física TeóricaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Geografia nauczycielska (bez II przedmiotu)Estudios en idioma polaco
Geografia z wiedzą o społeczeństwieEstudios en idioma polaco
Nauki o Ziemi i o środowiskuEstudios en idioma polaco
GeopolíticaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja samorządowaEstudios en idioma polaco
Administracja sektora prywatnegoEstudios en idioma polaco
E-administracjaEstudios en idioma polaco
Koordynator polityk publicznychEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska (uprawnienia do nauczania przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie)Estudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielska: antropologia historycznaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Data scienceEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Seguridad en el TrabajoEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo techniczneEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielska + drugi etap edukacyjnyEstudios en idioma polaco
Matematyka uniwersalnaEstudios en idioma polaco
Matematyka uniwersalna i matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z penitencjarystyką (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Tutoring edukacyjnyEstudios en idioma polaco
Wychowanie do życia w rodzinieEstudios en idioma polaco
PeriodismoEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo społeczneEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo sportoweEstudios en idioma polaco
Multimedialny storytellingEstudios en idioma polaco
PinturaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Kryminologia i dezorganizacja społecznaEstudios en idioma polaco
Socjologia biznesu z elementami design thinkingEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Koordynator pomocy postpenitencjarnejEstudios en idioma polaco
Organizator usług społecznychEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemowąEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawnąEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Turismo de NegociosEstudios en idioma polaco
Turystyka kulturowaEstudios en idioma polaco
Turystyka przygodowaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w turystyceEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, biurowość i cyfryzacjaEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Art & designEstudios en idioma polaco
ArtEstudios en idioma polaco
DesignEstudios en idioma polaco
Art & scienceEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo informacyjneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo militarneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo wewnętrzne i administracja publicznaEstudios en idioma polaco
Edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym i wychowaniem fizycznym (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnościąEstudios en idioma polaco
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowegoEstudios en idioma polacoestudios virtuales
Edukacja techniczno-informatycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka stosowana w techniceEstudios en idioma polaco
MechatronikaEstudios en idioma polaco
Technika z informatyką (nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Technologie internetowe i multimediaEstudios en idioma polaco
Etyka – mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z modułem translatorycznymEstudios en idioma polaco
Specjalność nienauczycielska – przekład w biznesieEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Menedżer i animator kulturyEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z glottodydaktykąEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i publikowaniem cyfrowymEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z glottodydaktyką i zarządzanie wizerunkiemEstudios en idioma polaco
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
KryminalistykaEstudios en idioma polaco
Kulturoznawstwo i wiedza o mediachEstudios en idioma polaco
Coaching medialnyEstudios en idioma polaco
Cyberkulturoznawstwo i przemysły kreatywneEstudios en idioma polaco
Menedżer i animator kulturyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie wizerunkiem i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Logistyka międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Menedżer logistykiEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Media content & creative writingEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa polityka społeczna i analitykaEstudios en idioma polaco
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieEstudios en idioma polaco
Sztuka i edukacjaEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna (specjalność nauczycielska)Estudios en idioma polaco
Sztuka współczesnaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfroweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie ochroną środowiskaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach społecznychEstudios en idioma polaco
Aktywizacja i readaptacja społecznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysem w rodzinieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysowe i readaptacja społecznaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Psicología Estudios en idioma polaco
Ekonomia i finanse Estudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o bezpieczeństwie Estudios en idioma polaco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco
Nauki o sztuce Estudios en idioma polaco
Nauki o Ziemi i środowisku Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Sztuki
Página web de la universidad:
www.uken.krakow.pl/

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy