Presentación de la universidad
Varsovia (Warszawa), Polonia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tipo de universidad: agrícolas
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Organic Agriculture and Food ProductionEstudios en idioma inglés
BiologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
DietetykaEstudios en idioma polaco
Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywnościEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
AgriculturaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
ConstrucciónEstudios en idioma polaco
HorticulturaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Organización e Ingeniería de la ProducciónEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Seguridad AlimentariaEstudios en idioma polaco
SilviculturaEstudios en idioma polaco
ZootecniaEstudios en idioma polaco
Architektura krajobrazuEstudios en idioma polaco
Bioinżynieria zwierzątEstudios en idioma polaco
Gastronomia i hotelarstwoEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichEstudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Inżynieria ekologicznaEstudios en idioma polaco
Inżynieria i gospodarka wodnaEstudios en idioma polaco
Inżynieria systemów biotechnicznychEstudios en idioma polaco
Inżynieria środowiskaEstudios en idioma polaco
MeblarstwoEstudios en idioma polaco
Ochrona zdrowia roślinEstudios en idioma polaco
Technologia drewnaEstudios en idioma polaco
Technologia żywności i żywienia człowiekaEstudios en idioma polaco
Technologie energii odnawialnejEstudios en idioma polaco
Towaroznawstwo w biogospodarceEstudios en idioma polaco
Żywienie człowieka i ocena żywnościEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Medicina VeterinariaEstudios en idioma inglés
VeterinariaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
EconomíaEstudios en idioma inglés
HorticulturaEstudios en idioma inglés
Ingeniería CivilEstudios en idioma inglés
Engineering InfrastructureEstudios en idioma inglés
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma inglés
Restoration and Management of EnvironmentEstudios en idioma inglés
SilviculturaEstudios en idioma inglés
Forest Information TechnologyEstudios en idioma inglés
Environmental EngineeringEstudios en idioma inglés
Information systems in Water Resources ManagementEstudios en idioma inglés
Finance and AccountingEstudios en idioma inglés
Informatics and EconometricsEstudios en idioma inglés
Information Systems in ManagementEstudios en idioma inglés
AgriculturaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
ConstrucciónEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
HorticulturaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Organización e Ingeniería de la ProducciónEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Seguridad AlimentariaEstudios en idioma polaco
SilviculturaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
ZootecniaEstudios en idioma polaco
Architektura krajobrazuEstudios en idioma polaco
Bioinżynieria zwierzątEstudios en idioma polaco
DietetykaEstudios en idioma polaco
Gastronomia i hotelarstwoEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikichEstudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Inżynieria ekologicznaEstudios en idioma polaco
Inżynieria i gospodarka wodnaEstudios en idioma polaco
Inżynieria środowiskaEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Technologia drewnaEstudios en idioma polaco
Technologia żywności i żywienia człowiekaEstudios en idioma polaco
Technologie energii odnawialnejEstudios en idioma polaco
Towaroznawstwo w biogospodarceEstudios en idioma polaco
Żywienie człowieka i ocena żywnościEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Veterinaria Estudios en idioma polaco
Ekonomia i finanse Estudios en idioma polaco
Informatyka techniczna i telekomunikacja Estudios en idioma polaco
Inżynieria lądowa i transport Estudios en idioma polaco
Inżynieria mechaniczna Estudios en idioma polaco
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki leśne Estudios en idioma polaco
Rolnictwo i ogrodnictwo Estudios en idioma polaco
Technologia żywności i żywienia Estudios en idioma polaco
Zootechnika i rybactwo Estudios en idioma polaco

MBAmás »
Zarządzanie w agrobiznesie MBA Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Administracja i finanse publiczne Estudios en idioma polaco
Administracja systemami i aplikacjami Estudios en idioma polaco
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym Estudios en idioma polaco
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska Estudios en idioma polaco
Biostatystyka i analiza danych w ochronie zdrowia publicznego Estudios en idioma polaco
Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków Estudios en idioma polaco
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych Estudios en idioma polaco
Choroby psów i kotów Estudios en idioma polaco
Choroby zwierząt nieudomowionych Estudios en idioma polaco
Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa Estudios en idioma polaco
Drewno - surowiec i technologia Estudios en idioma polaco
Edukacja zdalna w erze cyfrowej Estudios en idioma polaco
Efektywna administracja systemami linuksowymi Estudios en idioma polaco
Ekonomika rolnictwa Estudios en idioma polaco
Epizootiologia i administracja weterynaryjna Estudios en idioma polaco
Florystyka – sztuka układania kwiatów Estudios en idioma polaco
Gerontologia społeczna Estudios en idioma polaco
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Estudios en idioma polaco
Informatyka i technologie informacyjne Estudios en idioma polaco
Infrastruktura drogowa w lasach Estudios en idioma polaco
Logistyka Estudios en idioma polaco
Metody i techniki menedżerskie Estudios en idioma polaco
Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii Estudios en idioma polaco
Ochrona zdrowia publicznego Estudios en idioma polaco
Od pomysłu do audytu: przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektu z obszaru life sciences z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania Estudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Estudios en idioma polaco
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie Estudios en idioma polaco
Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia bankowości i finansów Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia bankowości spółdzielczej Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia baz danych Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia controllingu i rachunkowości zarządczej Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia konserwacji drewna Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia rachunkowości Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia rachunkowości bankowej Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia rachunkowości podatkowej i międzynarodowej Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia rozrachunków publicznoprawnych Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze drzewnym Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia strategii i psychologii inwestowania Estudios en idioma polaco
Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne Estudios en idioma polaco
Prawo podatkowe - kadry i płace Estudios en idioma polaco
Projektowanie geotechniczne Estudios en idioma polaco
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym Estudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie Estudios en idioma polaco
Przyroda i Biologia Estudios en idioma polaco
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych Estudios en idioma polaco
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie Estudios en idioma polaco
Systemy informacyjne i analiza danych Estudios en idioma polaco
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności Estudios en idioma polaco
Systemy zarządzania jakością w Lasach Państwowych Estudios en idioma polaco
Technologie informacyjne i zarządzanie łańcuchem dostaw Estudios en idioma polaco
Transport i spedycja Estudios en idioma polaco
Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych Estudios en idioma polaco
Weterynaryjna diagnostyka laboratoryjna Estudios en idioma polaco
Wycena nieruchomości Estudios en idioma polaco
Zamówienia publiczne Estudios en idioma polaco
Zarządzanie bankiem spółdzielczym Estudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych Estudios en idioma polaco
Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie Estudios en idioma polaco
Zarządzanie flotą samochodową Estudios en idioma polaco
Zarządzanie nieruchomościami Estudios en idioma polaco
Zarządzanie populacjami zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych i konfliktowych Estudios en idioma polaco
Zarządzanie w agrobiznesie – MBA Estudios en idioma polaco
Zarządzanie w energetyce Estudios en idioma polaco
Zoopsychologia - problemy behawioru psów Estudios en idioma polaco
Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym Estudios en idioma polaco
Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie Estudios en idioma polaco
Żywienie człowieka i gastronomia Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomiczny
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Leśny
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii
Wydział Rolnictwa i Biologii
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Technologii Drewna
Wydział Technologii Żywności
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Wydział Żywienia Człowieka
Página web de la universidad: www.sggw.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy