Gdańsk, Polonia

Uniwersytet Gdański

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
American StudiesEstudios en idioma inglés
Criminology and Criminal JusticeEstudios en idioma inglés
Cultural CommunicationEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Analityk gospodarczyEstudios en idioma polaco
Audytor przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
Biznes elektronicznyEstudios en idioma polaco
Ekonomika transportu i logistykaEstudios en idioma polaco
Innowacyjność w gospodarceEstudios en idioma polaco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościEstudios en idioma polaco
Teoria przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
EtnologíaEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Specjalność literacko-kulturowaEstudios en idioma polaco
Translatoryka i język biznesuEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Kulturowo-estetycznaEstudios en idioma polaco
Społeczno-etycznaEstudios en idioma polaco
TeoretycznaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
GeologíaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Financial AnalystEstudios en idioma inglés
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja bezpieczeństwa publicznegoEstudios en idioma polaco
Administracja finansów i biznesuEstudios en idioma polaco
Administracja gospodarczaEstudios en idioma polaco
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Administracja wymiaru sprawiedliwościEstudios en idioma polaco
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudios en idioma polaco
Edukacja regionalnaEstudios en idioma polaco
Historia w przestrzeni medialnejEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
OceanografíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualnąEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społecznąEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia biomedycznaEstudios en idioma polaco
Chemia kosmetykówEstudios en idioma polaco
Chemia żywnościEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Antropologia i socjologia kulturyEstudios en idioma polaco
Socjologia życia publicznegoEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Akwakultura – biznes i technologiaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo globalneEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
Biologia medycznaEstudios en idioma polaco
NeurobiologíaEstudios en idioma polaco
Diagnostyka biochemiczno-meolekularnaEstudios en idioma polaco
DyplomacjaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Etnofilologia kaszubskaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
EdytorskaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Publicystyczno-dziennikarskaEstudios en idioma polaco
Filologia romańska (z drugim językiem romańskim)Estudios en idioma polaco
Fizyk medycznaEstudios en idioma polaco
Genetyka i biologia eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódEstudios en idioma polaco
Hydrografia morskaEstudios en idioma polaco
IberystykaEstudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma inglés
Comercio ExteriorEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma polaco
Finanse międzynarodowe i bankowośćEstudios en idioma polaco
Marketing międzynarodowyEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowy transport i handel morskiEstudios en idioma polaco
Projekty w biznesie międzynarodowymEstudios en idioma polaco
MISHIS - Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne i SpołeczneEstudios en idioma polaco
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudios en idioma polaco
NiemcoznawstwoEstudios en idioma polaco
Integración EuropeaEstudios en idioma polaco
Specjalność biznesowo-turystycznaEstudios en idioma polaco
Specjalność historyczno-filologicznaEstudios en idioma polaco
Ochrona zasobów przyrodniczychEstudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
Produkcja form audiowizualnychEstudios en idioma polaco
ReligioznawstwoEstudios en idioma polaco
RosjoznawstwoEstudios en idioma polaco
Specjalność biznesowo-gospodarczaEstudios en idioma polaco
Specjalność medioznawczaEstudios en idioma polaco
SinologiaEstudios en idioma polaco
SkandynawistykaEstudios en idioma polaco
SlawistykaEstudios en idioma polaco
Studia bałkańskieEstudios en idioma polaco
Studia wschodnieEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem białoruskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem chińskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem japońskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem litewskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem łotewskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem ukraińskimEstudios en idioma polaco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejEstudios en idioma polaco
Wiedza o teatrzeEstudios en idioma polaco
Zarządzanie instytucjami artystycznymiEstudios en idioma polaco
Specjalność menedżerskaEstudios en idioma polaco
Specjalność sceniczno-menedżerskaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Biznes chemicznyEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
Psychologia dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polaco
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzajuEstudios en idioma polaco
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguEstudios en idioma polaco
Psychologia rodzinyEstudios en idioma polaco
Psychologia sądowa i zagrożeń społecznychEstudios en idioma polaco
Psychologia sportuEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
American StudiesEstudios en idioma inglés
Cultural CommunicationEstudios en idioma inglés
Quantum Information TechnologyEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
E-commerceEstudios en idioma polaco
Ekonomika transportu i logistykaEstudios en idioma polaco
Innowacyjność w gospodarceEstudios en idioma polaco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościEstudios en idioma polaco
Ścieżka studiów w ramach modułów specjalnościowychEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
EtnologíaEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Przetwarzanie języka naturalnegoEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Język-kultur-mediaEstudios en idioma polaco
Przekład-komunikacja-kulturaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Kulturowo-estetycznaEstudios en idioma polaco
Społeczno-etycznaEstudios en idioma polaco
TeoretycznaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Finance and AccountingEstudios en idioma inglés
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja bezpieczeństwa publicznegoEstudios en idioma polaco
Administracja finansów i biznesuEstudios en idioma polaco
Administracja gospodarczaEstudios en idioma polaco
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Administracja wymiaru sprawiedliwościEstudios en idioma polaco
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Współczesne muzeumEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
OceanografíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapiiEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia biomedycznaEstudios en idioma polaco
Chemia kosmetykówEstudios en idioma polaco
Chemia żywnościEstudios en idioma polaco
Zaawansowana analityka chemicznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymiEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Problema SocialEstudios en idioma polaco
Analiza społeczna i przetwarzanie danychEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Problemy runku pracyEstudios en idioma polaco
Sociology of Everyday LifeEstudios en idioma polaco
Socjologia miastaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Biologia medycznaEstudios en idioma polaco
Biznes chemicznyEstudios en idioma polaco
Biznes i technologia ekologicznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Fotografia medialna i reklamowaEstudios en idioma polaco
Reklama i public relationsEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
EdytorskaEstudios en idioma polaco
Media i PREstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia romańska i iberystykaEstudios en idioma polaco
Fizyk medycznaEstudios en idioma polaco
Geografia fizyczna z geoinformacjąEstudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma inglés
Comercio ExteriorEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma polaco
Ekonomia Unii EuropejskiejEstudios en idioma polaco
Finanse międzynarodowe i bankowośćEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe strategie marketingoweEstudios en idioma polaco
Międzynarodowy transport i handel morskiEstudios en idioma polaco
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudios en idioma polaco
NiemcoznawstwoEstudios en idioma polaco
Komunikacja międzykulturowaEstudios en idioma polaco
MedioznawstwoEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeńEstudios en idioma polaco
Rehabilitacja i wsparcie w dorosłości z terapią zajęciowąEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościąEstudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
Prawo w administracji i gospodarceEstudios en idioma polaco
SkandynawistykaEstudios en idioma polaco
SlawistykaEstudios en idioma polaco
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyEstudios en idioma polaco
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneEstudios en idioma polaco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Arqueología Estudios en idioma polaco
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Ciencias Médicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Psicología Estudios en idioma polaco
Ekonomia i finanse Estudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki chemiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o kulturze i religii Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco
Nauki o sztuce Estudios en idioma polaco
Nauki o zarządzaniu i jakości Estudios en idioma polaco
Nauki o Ziemi i środowisku Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco

MBAmás »
Executive MBA Estudios en idioma inglés

Doble titulaciónmás »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Otros programasmás »
Operaciones Comerciales Internacionales Estudios en idioma inglés
PS przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim Estudios en idioma inglés
SP Start for Ph.D. in Social Sciences Estudios en idioma inglés
Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa Estudios en idioma polaco
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" [międzywydziałowe] Estudios en idioma polaco
PS Gerontologopedyczne Estudios en idioma polaco
PS Logopedyczne Estudios en idioma polaco
PS Menedżerskie Estudios en idioma polaco
PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Estudios en idioma polaco
PS Polonistyczne - Nauczyciel Języka Polskiego Estudios en idioma polaco
SP Analiza Danych - Big Data Estudios en idioma polaco
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Estudios en idioma polaco
SP Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Estudios en idioma polaco
SP Design w przestrzeni społecznej [międzyuczelniane] Estudios en idioma polaco
SP Diagnostyka psychologiczna Estudios en idioma polaco
SP Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka Estudios en idioma polaco
SP Dyplomacja współczesna Estudios en idioma polaco
SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudios en idioma polaco
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli Estudios en idioma polaco
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością Estudios en idioma polaco
SP Emisji i Higieny Głosu Estudios en idioma polaco
SP Event Manager Estudios en idioma polaco
SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Estudios en idioma polaco
SP Gedanistyki Estudios en idioma polaco
SP GIS - System Informacji Geograficznej Estudios en idioma polaco
SP Handel Zagraniczny Estudios en idioma polaco
SP Historii Estudios en idioma polaco
SP Historii sztuki Estudios en idioma polaco
SP Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji Estudios en idioma polaco
SP Italianistyczne Estudios en idioma polaco
SP Komercjalizacja nieruchomości [we współpracy z firmą JLL] Estudios en idioma polaco
SP Legislacja administracyjna Estudios en idioma polaco
SP Logopedia medialna Estudios en idioma polaco
SP Marketing Międzynarodowy Estudios en idioma polaco
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Estudios en idioma polaco
SP Menedżer w instytucjach kultury Estudios en idioma polaco
SP Metodologia badań w naukach prawnych Estudios en idioma polaco
SP Nauczanie języka kaszubskiego Estudios en idioma polaco
SP Nauczanie języka polskiego jako obcego Estudios en idioma polaco
SP Neurologopedyczne Estudios en idioma polaco
SP Niderlandzkie Estudios en idioma polaco
SP Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH Estudios en idioma polaco
SP Ochrona danych osobowych Estudios en idioma polaco
SP Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego Estudios en idioma polaco
SP Oligofrenologopedyczne Estudios en idioma polaco
SP Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym Estudios en idioma polaco
SP Organizacja Pomocy Społecznej Estudios en idioma polaco
SP Pedagogiczne Estudios en idioma polaco
SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Estudios en idioma polaco
SP Podatki i prawo podatkowe Estudios en idioma polaco
SP Podstaw Informatyki Estudios en idioma polaco
SP Postępowanie administracyjne Estudios en idioma polaco
SP Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich Estudios en idioma polaco
SP Prawa pracy Estudios en idioma polaco
SP Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Estudios en idioma polaco
SP Prawo cywilne Estudios en idioma polaco
SP Prawo dla mediatorów Estudios en idioma polaco
SP Prawo medyczne Estudios en idioma polaco
SP Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej Estudios en idioma polaco
SP Prawo Spółek Estudios en idioma polaco
SP Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Estudios en idioma polaco
SP Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego Estudios en idioma polaco
SP Psychologia Kliniczna Estudios en idioma polaco
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach Estudios en idioma polaco
SP Psychologia Sportu Estudios en idioma polaco
SP Psychologia Transportu Estudios en idioma polaco
SP Psychotraumatologia Estudios en idioma polaco
SP Rachunkowości i Podatków Estudios en idioma polaco
SP Rachunkowość ACCA Estudios en idioma polaco
SP Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny Estudios en idioma polaco
SP Reklama i Marketing Medialny Estudios en idioma polaco
SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Estudios en idioma polaco
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna Estudios en idioma polaco
SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych Estudios en idioma polaco
SP Skandynawistyczne Estudios en idioma polaco
SP Socjoterapia i praca z grupą Estudios en idioma polaco
SP Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Estudios en idioma polaco
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Estudios en idioma polaco
SP Surdologopedyczne Estudios en idioma polaco
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Estudios en idioma polaco
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Estudios en idioma polaco
SP Tłumaczenia ustne Estudios en idioma polaco
SP Translatoryka - przekład literatury popularnej Estudios en idioma polaco
SP Translatoryka - przekład specjalistyczny Estudios en idioma polaco
SP Translatoryka – przekład literacki Estudios en idioma polaco
SP Translatoryka – przekład medyczny Estudios en idioma polaco
SP Transport i Logistyka Estudios en idioma polaco
SP Ubezpieczenia Społeczne [międzywydziałowe] Estudios en idioma polaco
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej Estudios en idioma polaco
SP Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych Estudios en idioma polaco
SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej Estudios en idioma polaco
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Estudios en idioma polaco
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem Estudios en idioma polaco
SP Wczesnej Interwencji Logopedycznej Estudios en idioma polaco
SP Wiedza o Oriencie Estudios en idioma polaco
SP Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Estudios en idioma polaco
SP Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Estudios en idioma polaco
SP Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej [międzywydziałowe] Estudios en idioma polaco
SP Wycena Nieruchomości Estudios en idioma polaco
SP Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa Estudios en idioma polaco
SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji Estudios en idioma polaco
SP Zamówienia Publiczne Estudios en idioma polaco
SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej + Estudios en idioma polaco
SP Zarządzanie Kapitałem Ludzkim Estudios en idioma polaco
SP Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi [we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL] Estudios en idioma polaco
SP Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi Estudios en idioma polaco
SP Zarządzanie procesami w biznesie Estudios en idioma polaco
SP Zarządzanie Projektami Estudios en idioma polaco
SP Zarządzanie Projektami IT Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Derecho y Administración
Facultad de Gestión
Facultad de Lenguas
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Página web de la universidad:
ug.edu.pl

Mapa


« volver - Universidades
Privacy Policy