Presentación de la universidad
Gdańsk, Polonia

Uniwersytet Gdański

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FísicaEstudios en idioma inglés
Física MédicaEstudios en idioma inglés
MatemáticasEstudios en idioma inglés
Economical mathematicsEstudios en idioma inglés
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma inglés
Cultural CommunicationEstudios en idioma inglés
European Business AdministrationEstudios en idioma inglés
Financial AnalystEstudios en idioma inglés
Intercultural and Business Relations in EuropeEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Europeistyka i przemiany globalneEstudios en idioma polaco
Komunikowanie polityczne i publiczneEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki polityczneEstudios en idioma polaco
Ustrojowo-samorządowaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Analityk rynkuEstudios en idioma polaco
Audytor przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
Biznes elektronicznyEstudios en idioma polaco
Ekonomika transportu i logistykaEstudios en idioma polaco
Innowacyjność w gospodarceEstudios en idioma polaco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościEstudios en idioma polaco
Teoria przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Krytyka i edukacja kulturalnaEstudios en idioma polaco
Redaktor serwisów on-lineEstudios en idioma polaco
EtnologíaEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Cywilizacja śródziemnomorskaEstudios en idioma polaco
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
MiędzykulturowaEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
Filología RománicaEstudios en idioma polaco
Komunikacja kulturowaEstudios en idioma polaco
Kultura i mediaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Język biznesu i translatorykaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Translatoryka i język biznesuEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kulturąEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Física médicaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
GeologíaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
MercadotecniaEstudios en idioma polaco
Inwestycje i nieruchomościEstudios en idioma polaco
MenedżerEstudios en idioma polaco
Menedżer personalnyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie jakością i środowiskiemEstudios en idioma polaco
Zarządzanie małym przedsiębiorstwemEstudios en idioma polaco
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w turystyceEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
ContabilidadEstudios en idioma polaco
Bankowość i doradztwo finansoweEstudios en idioma polaco
Finanse i ubezpieczeniaEstudios en idioma polaco
Finanse przedsiębiorstw i controllingEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja bezpieczeństwa publicznegoEstudios en idioma polaco
Administracja finansów i biznesuEstudios en idioma polaco
Administracja gospodarczaEstudios en idioma polaco
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Administracja wymiaru sprawiedliwościEstudios en idioma polaco
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Aplikacje internetowe i bazy danychEstudios en idioma polaco
Informatyka ogólnaEstudios en idioma polaco
Tester programistaEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka ekonomicznaEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
OceanografíaEstudios en idioma polaco
Oceanografia biologicznaEstudios en idioma polaco
Oceanografia fizycznaEstudios en idioma polaco
Oceanografia geologiczno-chemicznaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualnąEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społecznąEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna i wczesna interwencja społecznaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia biomedycznaEstudios en idioma polaco
Chemia kosmetykówEstudios en idioma polaco
Chemia żywnościEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Akwakultura – biznes i technologiaEstudios en idioma polaco
AmerykanistykaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
Biologia medycznaEstudios en idioma polaco
NeurobiologíaEstudios en idioma polaco
Diagnostyka molekularno-biochemicznaEstudios en idioma polaco
DyplomacjaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja publicznaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Etnofilologia kaszubskaEstudios en idioma polaco
Animacyjno-medialnaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Biznesowo-gospodarczaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowaEstudios en idioma polaco
EdytorskaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Nauczycielska, edytorskaEstudios en idioma polaco
Publicystyczno-dziennikarskaEstudios en idioma polaco
Genetyka i biologia eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódEstudios en idioma polaco
Ichtiologia morskaEstudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Analityka gospodarczaEstudios en idioma polaco
Aplikacje informatyczne w biznesieEstudios en idioma polaco
Metody analizy danychEstudios en idioma polaco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Comercio ExteriorEstudios en idioma polaco
Europejski wymiar przedsiębiorczościEstudios en idioma polaco
Finanse międzynarodowe i bankowośćEstudios en idioma polaco
Marketing międzynarodowyEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowy transport i handel morskiEstudios en idioma polaco
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudios en idioma polaco
NiemcoznawstwoEstudios en idioma polaco
Biznesowo-turystycznaEstudios en idioma polaco
Integracji europejskiejEstudios en idioma polaco
Ochrona zasobów przyrodniczychEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Oligofrenopedagogika z surdopedagogikąEstudios en idioma polaco
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogicznąEstudios en idioma polaco
Oligofrenopedagogika z tyflopedagogikąEstudios en idioma polaco
Pedagogika wczesnej edukacjiEstudios en idioma polaco
Wczesna edukacja z edukacją teatralnąEstudios en idioma polaco
Wczesna edukacja z językiem angielskimEstudios en idioma polaco
Wczesna edukacja z logopediąEstudios en idioma polaco
Wczesna edukacja z terapią pedagogicznąEstudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
ReligioznawstwoEstudios en idioma polaco
RosjoznawstwoEstudios en idioma polaco
Biznesowo-gospodarczaEstudios en idioma polaco
MedioznawczaEstudios en idioma polaco
SinologiaEstudios en idioma polaco
SkandynawistykaEstudios en idioma polaco
Język, kultura i gospodarka FinlandiiEstudios en idioma polaco
Komunikacja międzykulturowaEstudios en idioma polaco
Media i społeczeństwo w krajach nordyckichEstudios en idioma polaco
SlawistykaEstudios en idioma polaco
JęzykoznawczaEstudios en idioma polaco
KulturoznawczaEstudios en idioma polaco
LiteraturoznawczaEstudios en idioma polaco
Studia bałkańskieEstudios en idioma polaco
Studia wschodnieEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem chińskimEstudios en idioma polaco
Studium humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiejEstudios en idioma polaco
Tradycje cywilizacji europejskiej - filologicznaEstudios en idioma polaco
Tradycje cywilizacji europejskiej - historycznaEstudios en idioma polaco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejEstudios en idioma polaco
Wiedza o teatrzeEstudios en idioma polaco
Organizacja i animacja działalności teatralnejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie instytucjami artystycznymiEstudios en idioma polaco
MenedżerskaEstudios en idioma polaco
Sceniczno-menedżerskaEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Biznes chemicznyEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FísicaEstudios en idioma inglés
Física MédicaEstudios en idioma inglés
MatemáticasEstudios en idioma inglés
Applied mathematicsEstudios en idioma inglés
Financial mathematicsEstudios en idioma inglés
Theoretical mathematicsEstudios en idioma inglés
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma inglés
Cultural CommunicationEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Europeistyka i przemiany globalneEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki polityczneEstudios en idioma polaco
Ustrojowo-samorządowąEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Analityk rynkuEstudios en idioma polaco
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
E-commerceEstudios en idioma polaco
Ekonomika transportu i logistykaEstudios en idioma polaco
Finanse w przedsiębiorstwach (specjalność akredytowana przez ACCA)Estudios en idioma polaco
Gospodarowanie zasobami ludzkimiEstudios en idioma polaco
Innowacyjność w gospodarceEstudios en idioma polaco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Kultura audiowizualnaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kulturąEstudios en idioma polaco
EtnologíaEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Studia klasyczneEstudios en idioma polaco
Studia renesansoweEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Przetwarzanie języka naturalnegoEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
Filología RománicaEstudios en idioma polaco
Komunikacja kulturowaEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
LingwistycznaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Translatoryka i język biznesuEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Física médicaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
MercadotecniaEstudios en idioma polaco
Inwestycje i nieruchomościEstudios en idioma polaco
MenedżerEstudios en idioma polaco
Menedżer personalnyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie jakością i środowiskiemEstudios en idioma polaco
Zarządzanie małym przedsiębiorstwemEstudios en idioma polaco
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w turystyceEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
ContabilidadEstudios en idioma polaco
Bankowość i doradztwo finansoweEstudios en idioma polaco
Biegły rewidentEstudios en idioma polaco
Finanse i ubezpieczeniaEstudios en idioma polaco
Finanse przedsiębiorstw i controllingEstudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
Rachunkowość ACCAEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Informatyka ogólnaEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka finansowaEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka stosowanaEstudios en idioma polaco
Matematyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
OceanografíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Edukacja dorosłychEstudios en idioma polaco
Edukacja mobilna w kulturze cyfrowejEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnymEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapiiEstudios en idioma polaco
Pedagogika społeczna – animacja zmianyEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkołyEstudios en idioma polaco
Pedagogika wielokulturowościEstudios en idioma polaco
Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją szkolnąEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia biomedycznaEstudios en idioma polaco
Chemia i technologia środowiskaEstudios en idioma polaco
Chemia obliczeniowaEstudios en idioma polaco
Zaawansowana analityka chemicznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie substancjami niebezpiecznymiEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Asystentura rodzin w pracy socjalnejEstudios en idioma polaco
Środowiskowa praca socjalnaEstudios en idioma polaco
AmerykanistykaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Biologia medycznaEstudios en idioma polaco
Biznes i technologia ekologicznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Biznesowo-gospodarczaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Relaciones PúblicasEstudios en idioma polaco
EdytorskaEstudios en idioma polaco
Krytyka artystyczno-literackaEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Retoryczna (public relations)Estudios en idioma polaco
Wiedza o filmieEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Analityka gospodarczaEstudios en idioma polaco
Aplikacje informatyczne w biznesieEstudios en idioma polaco
Informatyka ekonomicznaEstudios en idioma polaco
Statystyka ubezpieczeniowaEstudios en idioma polaco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
NeurologopediaEstudios en idioma polaco
Wczesna interwencja logopedycznaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Comercio ExteriorEstudios en idioma polaco
Europejski wymiar przedsiębiorczościEstudios en idioma polaco
Europejski wymiar przedsiębiorczości,Estudios en idioma polaco
Finanse międzynarodowe i bankowośćEstudios en idioma polaco
Finanse międzynarodowe i bankowość,Estudios en idioma polaco
Handel zagraniczny,Estudios en idioma polaco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa ekonomia menedżerska,Estudios en idioma polaco
Międzynarodowe strategie marketingoweEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe strategie marketingowe,Estudios en idioma polaco
Międzynarodowy transport i handel morskiEstudios en idioma polaco
Międzynarodowy transport i handel morski,Estudios en idioma polaco
Turystyka międzynarodowaEstudios en idioma polaco
Turystyka międzynarodowa.Estudios en idioma polaco
NiemcoznawstwoEstudios en idioma polaco
Komunikacja międzykulturowaEstudios en idioma polaco
MedioznawstwoEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeńEstudios en idioma polaco
Rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciowąEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościąEstudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
Prawo w administracji i gospodarceEstudios en idioma polaco
SkandynawistykaEstudios en idioma polaco
Studia regionalneEstudios en idioma polaco
TranslatorycznaEstudios en idioma polaco
SlawistykaEstudios en idioma polaco
Językoznawczo-translatorycznaEstudios en idioma polaco
Literaturoznawczo-kulturoznawczaEstudios en idioma polaco
TeatrologiaEstudios en idioma polaco
Dramaturgiczno-krytycznaEstudios en idioma polaco
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrodyEstudios en idioma polaco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
NeurobiopsychologiaEstudios en idioma polaco
Psychologia pracy i biznesuEstudios en idioma polaco
PsychoseksuologiaEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Derecho Estudios en idioma inglés
Física Estudios en idioma inglés
Historia Estudios en idioma inglés
Matemáticas Estudios en idioma inglés
Psicología Estudios en idioma inglés
Biology and Oceanography Estudios en idioma inglés
Chemistry and Biochemistry Estudios en idioma inglés
Doctoral Studies in the fields of Education and Political Science Estudios en idioma inglés
Earth Sciences and Technical Sciences in the fields of oceanology Estudios en idioma inglés
Economics and Management Estudios en idioma inglés
Ekonomics Estudios en idioma inglés
Mathematics and Informatics Estudios en idioma inglés
Philological Doctoral Studies in the fields of Linguistics and Literary studies Estudios en idioma inglés
Ciencias de la Tierra Estudios en idioma polaco
Derecho Estudios en idioma polaco
Economía Estudios en idioma polaco
Filología Estudios en idioma polaco
Física Estudios en idioma polaco
Gestión Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Psicología Estudios en idioma polaco
Biologia, Ekologia i Mikrobiologia Estudios en idioma polaco
Chemia i Biologia Estudios en idioma polaco
Europeistyka Estudios en idioma polaco
Matematyka i Informatyka Estudios en idioma polaco
Oceanografia i Geografia Estudios en idioma polaco
Pedagogika i Nauka o Polityce Estudios en idioma polaco

MBAmás »
Executive MBA Estudios en idioma inglés
MBA in Banking Management (MBA-BM) Estudios en idioma inglés

Doble titulaciónmás »
Université Toulouse 1 Capitole, France Estudios en idioma francés

Otros programasmás »
Operaciones Comerciales Internacionales Estudios en idioma inglés
Comercio Exterior Estudios en idioma polaco
Derecho Civil Estudios en idioma polaco
Historia del arte Estudios en idioma polaco
Psicología clínica Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Estudios en idioma polaco
Biologia Sądowa Estudios en idioma polaco
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Estudios en idioma polaco
Cywilizacje – studia międzykulturowe Estudios en idioma polaco
Design w przestrzeni społecznej Estudios en idioma polaco
Diagnostyka psychologiczna Estudios en idioma polaco
Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka Estudios en idioma polaco
Dyplomacja współczesna Estudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudios en idioma polaco
Emisji i Higieny Głosu Estudios en idioma polaco
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Estudios en idioma polaco
Gedanistyki Estudios en idioma polaco
Gerontologopedyczne Estudios en idioma polaco
GIS - System Informacji Geograficznej Estudios en idioma polaco
Historii Estudios en idioma polaco
Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji Estudios en idioma polaco
Innowacyjne praktyki public relations Estudios en idioma polaco
Italianistyczne Estudios en idioma polaco
Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym Estudios en idioma polaco
Komercjalizacja nieruchomości (we współpracy z firmą JLL) Estudios en idioma polaco
Lean Management w usługach (we współpracy z firmą konsultingową LeanQ Team) Estudios en idioma polaco
Legislacja administracyjna Estudios en idioma polaco
Lider innowacji. Organizacja i finansowanie projektów innowacyjnych Estudios en idioma polaco
Logopedia medialna Estudios en idioma polaco
Logopedyczne Estudios en idioma polaco
Marketing Międzynarodowy Estudios en idioma polaco
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej) (międzywydziałowe) Estudios en idioma polaco
Menedżer w instytucjach kultury Estudios en idioma polaco
Menedżerskie Estudios en idioma polaco
Międzyuczelnianie "Design w przestrzeni społecznej" Estudios en idioma polaco
Międzywydziałowe Ubezpieczenia Społeczne Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka kaszubskiego Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcego Estudios en idioma polaco
Neurologopedyczne Estudios en idioma polaco
Niderlandzkie Estudios en idioma polaco
Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REACH Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych Estudios en idioma polaco
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego Estudios en idioma polaco
Oligofrenologopedyczne Estudios en idioma polaco
Organizacja Pomocy Społecznej Estudios en idioma polaco
Pedagogiczne Estudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Estudios en idioma polaco
Podatki i prawo podatkowe Estudios en idioma polaco
Podstaw Informatyki Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Estudios en idioma polaco
Postępowanie administracyjne Estudios en idioma polaco
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich Estudios en idioma polaco
Prawa pracy Estudios en idioma polaco
Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii Estudios en idioma polaco
Prawo dla mediatorów Estudios en idioma polaco
Prawo medyczne Estudios en idioma polaco
Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej Estudios en idioma polaco
Prawo Spółek Estudios en idioma polaco
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Estudios en idioma polaco
Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej Estudios en idioma polaco
Przekład specjalistyczny dla tłumaczy języka niemieckiego Estudios en idioma polaco
Psychologia Przywództwa w Organizacjach Estudios en idioma polaco
Psychologia Sportu Estudios en idioma polaco
Psychologia Transportu Estudios en idioma polaco
Psychotraumatologia Estudios en idioma polaco
Rachunkowości i Podatków Estudios en idioma polaco
Rachunkowość ACCA Estudios en idioma polaco
Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny Estudios en idioma polaco
Reklama i Marketing Medialny Estudios en idioma polaco
Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna Estudios en idioma polaco
Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami Estudios en idioma polaco
Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych Estudios en idioma polaco
Skandynawistyczne Estudios en idioma polaco
Socjoterapia i praca z grupą Estudios en idioma polaco
Start po doktorat z ekonomii Estudios en idioma polaco
Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Estudios en idioma polaco
Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Estudios en idioma polaco
Surdologopedyczne Estudios en idioma polaco
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Estudios en idioma polaco
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Estudios en idioma polaco
Tłumaczenia ustne Estudios en idioma polaco
Translatoryka - przekład literatury popularnej Estudios en idioma polaco
Translatoryka - przekład specjalistyczny Estudios en idioma polaco
Translatoryka – przekład literacki Estudios en idioma polaco
Translatoryka – przekład medyczny Estudios en idioma polaco
Transport i Logistyka Estudios en idioma polaco
Uzupełniające Terapii Logopedycznej Estudios en idioma polaco
Waloryzacja i Ochrona Obszarów Przyrodniczych Estudios en idioma polaco
Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Estudios en idioma polaco
Wczesnej Interwencji Logopedycznej Estudios en idioma polaco
Wiedza o Oriencie Estudios en idioma polaco
Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Estudios en idioma polaco
Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej (międzywydziałowe) Estudios en idioma polaco
Współzarządzanie rozwojem miast i gmin Estudios en idioma polaco
Wycena Nieruchomości Estudios en idioma polaco
Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji Estudios en idioma polaco
Zamówienia Publiczne Estudios en idioma polaco
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej Estudios en idioma polaco
Zarządzanie kapitałem ludzkim Estudios en idioma polaco
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (we współpracy z JLL oraz EURO STYL) Estudios en idioma polaco
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Estudios en idioma polaco
Zarządzanie Projektami Estudios en idioma polaco
Zarządzanie Projektami IT Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Derecho y Administración
Facultad de Gestión
Facultad de Lenguas
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Página web de la universidad: ug.edu.pl

Mapa


« volver - Universidades
Privacy Policy