Gdańsk, Polonia

Uniwersytet Gdański

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Criminology and Criminal JusticeEstudios en idioma inglés
European Business AdministrationEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Komunikowanie polityczneEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki polityczne i studia regionalneEstudios en idioma polaco
Specjalność ustrojowo-samorządowaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Biznes elektronicznyEstudios en idioma polaco
Ekonomika transportu i logistykaEstudios en idioma polaco
Innowacyjność w gospodarceEstudios en idioma polaco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościEstudios en idioma polaco
Teoria przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Krytyka i popularyzacja kulturyEstudios en idioma polaco
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowychEstudios en idioma polaco
EtnologíaEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Cywilizacja śródziemnomorskaEstudios en idioma polaco
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorycznaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowychEstudios en idioma polaco
Specjalność literacko-kulturowaEstudios en idioma polaco
Translatoryka i język biznesuEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Física médicaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
GeologíaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Financial AnalystEstudios en idioma inglés
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja bezpieczeństwa publicznegoEstudios en idioma polaco
Administracja biznesu i finansówEstudios en idioma polaco
Administracja gospodarczaEstudios en idioma polaco
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Administracja wymiaru sprawiedliwościEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudios en idioma polaco
Historia w przestrzeni medialnejEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka ogólnaEstudios en idioma polaco
OceanografíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia biomedycznaEstudios en idioma polaco
Chemia kosmetykówEstudios en idioma polaco
Chemia żywościEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Antropologia i socjologia kulturyEstudios en idioma polaco
Socjologia życia publicznegoEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Asystent senioraEstudios en idioma polaco
Asystentura rodzinEstudios en idioma polaco
Akwakultura – biznes i technologiaEstudios en idioma polaco
AmerykanistykaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
Biologia medycznaEstudios en idioma polaco
NeurobiologíaEstudios en idioma polaco
Diagnostyka molekularno-biochemicznaEstudios en idioma polaco
Cultural CommunicationEstudios en idioma polaco
DyplomacjaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja publicznaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Etnofilologia kaszubskaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorycznaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Specjalność edytorskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność publicystyczno-dziennikarskaEstudios en idioma polaco
Filologia romańska z drugim językiem romańskimEstudios en idioma polaco
Kultura i mediaEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorycznaEstudios en idioma polaco
Genetyka i biologia eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódEstudios en idioma polaco
Hydrografia morskaEstudios en idioma polaco
IberystykaEstudios en idioma polaco
Specjalność międzykulturowaEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorycznaEstudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Informatyka, profil ogólnoakademickiEstudios en idioma polaco
Aplikacje internetowe i bazy danychEstudios en idioma polaco
Informatyka ogólnaEstudios en idioma polaco
Informatyka, profil praktycznyEstudios en idioma polaco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma inglés
Comercio ExteriorEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma polaco
Finanse międzynarodowe i bankowośćEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowy transport i handel morskiEstudios en idioma polaco
Projekty w biznesie międzynarodowymEstudios en idioma polaco
MISHIH – Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne i SpołeczneEstudios en idioma polaco
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudios en idioma polaco
Analiza danychEstudios en idioma polaco
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniachEstudios en idioma polaco
Matematyka ekonomicznaEstudios en idioma polaco
Modelowanie zjawisk fizycznychEstudios en idioma polaco
NiemcoznawstwoEstudios en idioma polaco
Specjalność biznesowo-turystycznaEstudios en idioma polaco
Specjalność historyczno-filologicznaEstudios en idioma polaco
Ochrona zasobów przyrodniczychEstudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
Produkcja form audiowizualnychEstudios en idioma polaco
ReligioznawstwoEstudios en idioma polaco
RosjoznawstwoEstudios en idioma polaco
Specjalność biznesowo-gospodarczaEstudios en idioma polaco
Specjalność medioznawczaEstudios en idioma polaco
SinologiaEstudios en idioma polaco
SkandynawistykaEstudios en idioma polaco
SlawistykaEstudios en idioma polaco
Studia bałkańskieEstudios en idioma polaco
Studia wschodnieEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem białoruskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem chińskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem japońskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem litewskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem łotewskimEstudios en idioma polaco
Język rosyjski z językiem ukraińskimEstudios en idioma polaco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejEstudios en idioma polaco
Wiedza o teatrzeEstudios en idioma polaco
Zarządzanie instytucjami artystycznymiEstudios en idioma polaco
Specjalność menedżerskaEstudios en idioma polaco
Specjalność sceniczno-menedżerskaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Biznes chemicznyEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psicología clínicaEstudios en idioma polaco
NeurobiopsychologiaEstudios en idioma polaco
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarnaEstudios en idioma polaco
Psychologia dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polaco
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzajuEstudios en idioma polaco
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguEstudios en idioma polaco
Psychologia pracy i biznesuEstudios en idioma polaco
Psychologia rodzinyEstudios en idioma polaco
Psychologia sportuEstudios en idioma polaco
PsychoseksuologiaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwojuEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
European and International Business LawEstudios en idioma inglés
Quantum Information TechnologyEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządoweEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki polityczneEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Logistics and MobilityEstudios en idioma inglés
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwEstudios en idioma polaco
E-commerceEstudios en idioma polaco
Ekonomika transportu i logistykaEstudios en idioma polaco
Innowacyjność w gospodarceEstudios en idioma polaco
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Kultura audiowizualnaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kulturąEstudios en idioma polaco
EtnologíaEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Kształcenie w zakresie językoznawstwaEstudios en idioma polaco
Kształcenie w zakresie literaturoznawstwaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Przetwarzanie języka naturalnegoEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorycznaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
Język-kultura-mediaEstudios en idioma polaco
Przekład-komunikacja-kulturaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Física médicaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma inglés
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Finance and AccountingEstudios en idioma inglés
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska – historia i WOSEstudios en idioma polaco
Współczesne muzeumEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
Lingüística aplicadaEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka finansowaEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
OceanografíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Digital ChemistryEstudios en idioma inglés
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia biomedycznaEstudios en idioma polaco
Chemia i technologia środowiskaEstudios en idioma polaco
Chemia obliczeniowaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Asystentura rodzin w pracy socjalnejEstudios en idioma polaco
Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społecznościEstudios en idioma polaco
AmerykanistykaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo państwaEstudios en idioma polaco
Służby specjalne i graniczneEstudios en idioma polaco
Biologia medycznaEstudios en idioma polaco
Biznes chemicznyEstudios en idioma polaco
Biznes i technologie ekologiczneEstudios en idioma polaco
Cultural CommunicationEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Fotografia medialna i reklamowaEstudios en idioma polaco
Reklama i public relationsEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorycznaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Media i PREstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudios en idioma polaco
Specjalność edytorskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filologia romańska i iberystykaEstudios en idioma polaco
Geografia fizyczna z geoinformacjąEstudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Informatyka i ekonometriaEstudios en idioma polaco
Business InformaticsEstudios en idioma inglés
Informatyka, profil ogólnoakademickiEstudios en idioma polaco
Krajoznawstwo i turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma inglés
Comercio ExteriorEstudios en idioma polaco
Comercio InternacionalEstudios en idioma polaco
Operaciones Comerciales InternacionalesEstudios en idioma polaco
Finanse międzynarodowe i bankowośćEstudios en idioma polaco
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaEstudios en idioma polaco
Międzynarodowe strategie marketingoweEstudios en idioma polaco
Międzynarodowy transport i handel morskiEstudios en idioma polaco
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudios en idioma polaco
Podatki i doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
Prawo w administracji i gospodarceEstudios en idioma polaco
SkandynawistykaEstudios en idioma polaco
SlawistykaEstudios en idioma polaco
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyEstudios en idioma polaco
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneEstudios en idioma polaco
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejEstudios en idioma polaco
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Arqueología Estudios en idioma polaco
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Ciencias Médicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki chemiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o kulturze i religii Estudios en idioma polaco
Nauki o sztuce Estudios en idioma polaco
Nauki o Ziemi i środowisku Estudios en idioma polaco

MBAmás »
Executive MBA Estudios en idioma inglés

Doble titulaciónmás »
Université Toulouse 1 Capitole, France

Otros programasmás »
Operaciones Comerciales Internacionales Estudios en idioma inglés
SP Start for Ph.D. in Social Sciences Estudios en idioma inglés
Comercio Exterior Estudios en idioma polaco
Contabilidad e impuestos Estudios en idioma polaco
Derecho Civil Estudios en idioma polaco
Derecho del Trabajo Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Historia del arte Estudios en idioma polaco
Psicología clínica Estudios en idioma polaco
Analiza danych - big data Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Estudios en idioma polaco
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Estudios en idioma polaco
Design w przestrzeni społecznej (międzyuczelniane) Estudios en idioma polaco
Diagnostyka psychologiczna Estudios en idioma polaco
Dyplomacja współczesna Estudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli Estudios en idioma polaco
Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością Estudios en idioma polaco
Emisja i higiena głosu Estudios en idioma polaco
Event manager Estudios en idioma polaco
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Estudios en idioma polaco
Gedanistyka Estudios en idioma polaco
GIS - System Informacji Geograficznej Estudios en idioma polaco
Italianistyka Estudios en idioma polaco
Komercjalizacja nieruchomości Estudios en idioma polaco
Legislacja administracyjna Estudios en idioma polaco
Logistyka dla nauczycieli Estudios en idioma polaco
Logopedia Estudios en idioma polaco
Logopedia medialna Estudios en idioma polaco
Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych Estudios en idioma polaco
Marketing międzynarodowy Estudios en idioma polaco
Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Estudios en idioma polaco
Menedżer w instytucjach kultury Estudios en idioma polaco
Metodologia badań w naukach prawnych Estudios en idioma polaco
Międzywydziałowe studia podyplomowe edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa Estudios en idioma polaco
Międzywydziałowe studia podyplomowe przygotowujące do uzyskania naukowego doktora w dyscyplinie "ekonomia i finanse" oraz "nauki o zarządzaniu i jakości" Estudios en idioma polaco
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka kaszubskiego Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcego Estudios en idioma polaco
Neurologopedia Estudios en idioma polaco
Ochrona danych osobowych Estudios en idioma polaco
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym Estudios en idioma polaco
Podatki i prawo podatkowe Estudios en idioma polaco
Podstawy informatyki Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia menedżerskie Estudios en idioma polaco
Podyplomowe studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii Estudios en idioma polaco
Postępowanie administracyjne Estudios en idioma polaco
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich Estudios en idioma polaco
Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii Estudios en idioma polaco
Prawo dla mediatorów Estudios en idioma polaco
Prawo medyczne Estudios en idioma polaco
Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej Estudios en idioma polaco
Prawo spółek Estudios en idioma polaco
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Estudios en idioma polaco
Psychologia edukacji Estudios en idioma polaco
Psychologia przywództwa w organizacjach Estudios en idioma polaco
Psychologia sportu Estudios en idioma polaco
Psychologia transportu Estudios en idioma polaco
Psychotraumatologia Estudios en idioma polaco
Rachunkowość ACCA Estudios en idioma polaco
Rachunkowość ACCA - poziom profesjonalny Estudios en idioma polaco
Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna Estudios en idioma polaco
Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z programowaniem i analizą danych Estudios en idioma polaco
Skandynawistyka Estudios en idioma polaco
Socjoterapia i praca z grupą Estudios en idioma polaco
Stosowana analiza zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Estudios en idioma polaco
Studia podyplomowe menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Estudios en idioma polaco
Studia podyplomowe pedagogiczne Estudios en idioma polaco
Studia podyplomowe polonistyczne - nauczanie języka polskiego Estudios en idioma polaco
Studia podyplomowe uzupełniające terapii logopedycznej Estudios en idioma polaco
Surdologopedia Estudios en idioma polaco
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Estudios en idioma polaco
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Estudios en idioma polaco
Tłumaczenia ustne Estudios en idioma polaco
Translatoryka - przekład literacki Estudios en idioma polaco
Translatoryka - przekład literatury popularnej Estudios en idioma polaco
Translatoryka - przekład medyczny Estudios en idioma polaco
Translatoryka - przekład specjalistyczny Estudios en idioma polaco
Transport i logistyka Estudios en idioma polaco
Ubezpieczenia społeczne Estudios en idioma polaco
Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Estudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych Estudios en idioma polaco
Wiedza o Oriencie Estudios en idioma polaco
Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Estudios en idioma polaco
Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej Estudios en idioma polaco
Wycena nieruchomości Estudios en idioma polaco
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa Estudios en idioma polaco
Zamówienia publiczne Estudios en idioma polaco
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej Estudios en idioma polaco
Zarządzanie kapitałem ludzkim Estudios en idioma polaco
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL) Estudios en idioma polaco
Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym Estudios en idioma polaco
Zarządzanie podmiotami lotniczymi Estudios en idioma polaco
Zarządzanie procesami w biznesie Estudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami Estudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami IT Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Derecho y Administración
Facultad de Gestión
Facultad de Lenguas
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Página web de la universidad:
ug.edu.pl

Mapa


« volver - Universidades
Privacy Policy