Olsztyn, Polonia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiologíaEstudios en idioma polaco
Applied BiologyEstudios en idioma inglés
Biologia stosowanaEstudios en idioma polaco
Nauczanie biologiiEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
EnfermeríaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Matematyka stosowana i analiza danychEstudios en idioma polaco
Nauczanie matematyki i informatykiEstudios en idioma polaco
MicrobiologíaEstudios en idioma polaco
ParteríaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Doradztwo zawodowe i personalneEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczaEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna z animacją kulturalnąEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
Analityka i zarządzanie publiczneEstudios en idioma polaco
Analiza i kreowanie trendówEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
DietetykaEstudios en idioma polaco
Doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dokumentalistyka medialnaEstudios en idioma polaco
Nowe mediaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
Filologia angielska w zakresie nauczania językaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiegoEstudios en idioma polaco
Wiedza o kulturzeEstudios en idioma polaco
Lingwistyka w biznesieEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Nauki o rodzinieEstudios en idioma polaco
Coaching i tutoring rodzinnyEstudios en idioma polaco
Mediacje rodzinneEstudios en idioma polaco
Politologia i stosunki międzynarodoweEstudios en idioma polaco
Produkcja muzyczna i realizacja dźwiękuEstudios en idioma polaco
Ratownictwo medyczneEstudios en idioma polaco
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
AgriculturaEstudios en idioma polaco
Producción AgrícolaEstudios en idioma polaco
AgrobiznesEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
ConstrucciónEstudios en idioma polaco
Industria EnergéticaEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Informatyka ogólnaEstudios en idioma polaco
Inżynieria systemów informatycznychEstudios en idioma polaco
Organización e Ingeniería de la ProducciónEstudios en idioma polaco
Zarządzanie innowacjamiEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Kształtowanie środowiskaEstudios en idioma polaco
SilviculturaEstudios en idioma polaco
Economía ForestalEstudios en idioma polaco
ZootecniaEstudios en idioma polaco
Chów i hodowla zwierząt amatorskichEstudios en idioma polaco
Hodowla i użytkowanie zwierzątEstudios en idioma polaco
Hodowla koni i jeździectwoEstudios en idioma polaco
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koniEstudios en idioma polaco
Architektura krajobrazuEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościEstudios en idioma polaco
Gastronomia – sztuka kulinarnaEstudios en idioma polaco
Geodezja i kartografiaEstudios en idioma polaco
Geodezja i geomatykaEstudios en idioma polaco
Geodezja i szacowanie nieruchomościEstudios en idioma polaco
GeoinformatykaEstudios en idioma polaco
Zdalne systemy pomiaroweEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Doradztwo na rynku nieruchomościEstudios en idioma polaco
Planowanie i inżynieria przestrzennaEstudios en idioma polaco
Ichtiologia i akwakulturaEstudios en idioma polaco
Inżynieria środowiskaEstudios en idioma polaco
Environmental EngineeringEstudios en idioma inglés
Inżynieria komunalnaEstudios en idioma polaco
Inżynieria w logistyceEstudios en idioma polaco
Mechanika i budowa maszynEstudios en idioma polaco
MechatronikaEstudios en idioma polaco
Technologia żywności i żywienie człowiekaEstudios en idioma polaco
Dairy TechnologyEstudios en idioma inglés
NutriciónEstudios en idioma polaco
Seguridad AlimentariaEstudios en idioma polaco
Technologia mięsaEstudios en idioma polaco
Technologia mleczarskaEstudios en idioma polaco
Technologia produktów roślinnychEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
MedicinaEstudios en idioma inglés
DerechoEstudios en idioma polaco
FisioterapiaEstudios en idioma polaco
MedicinaEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna i zdrowiaEstudios en idioma polaco
Psychologia wychowawcza i szkolnaEstudios en idioma polaco
TeologíaEstudios en idioma polaco
Formacja kapłańskaEstudios en idioma polaco
Muzyka sakralnaEstudios en idioma polaco
Nauczanie religiiEstudios en idioma polaco
VeterinariaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Educación CorreccionalEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudios en idioma polaco
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
AgriculturaEstudios en idioma polaco
Protección de la FloraEstudios en idioma polaco
Zarządzanie produkcjąEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biología molecularEstudios en idioma polaco
Ekspertyzy przyrodniczeEstudios en idioma polaco
Nauczanie biologiiEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia farmaceutycznaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia molekularnaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia przemysłowaEstudios en idioma polaco
ConstrucciónEstudios en idioma polaco
Budowle i konstrukcje inżynierskieEstudios en idioma polaco
Budownictwo energooszczędneEstudios en idioma polaco
Inżynieria drogowaEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Gestión financiera, administración bancaria y segurosEstudios en idioma polaco
E-handel i usługiEstudios en idioma polaco
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesoweEstudios en idioma polaco
EnfermeríaEstudios en idioma polaco
Filología InglesaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Gestión de MaterialesEstudios en idioma inglés
LogistykaEstudios en idioma polaco
Marketing i zarządzanie produktemEstudios en idioma polaco
Rachunkowość i zarządzanie finansamiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwemEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja skarbowaEstudios en idioma polaco
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnymEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesnąEstudios en idioma polaco
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Data Science in PracticeEstudios en idioma inglés
Data Science w praktyceEstudios en idioma polaco
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychEstudios en idioma polaco
Techniki multimedialneEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudios en idioma polaco
Nauczanie matematyki i informatykiEstudios en idioma polaco
MicrobiologíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnymEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapiąEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnegoEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Ochrona i kształtowanie środowiskaEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Chemia stosowana – nowe materiały i procesyEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
SilviculturaEstudios en idioma polaco
Nowe trendy w leśnictwieEstudios en idioma polaco
Turismo y actividades recreativasEstudios en idioma polaco
ZootecniaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia w hodowli zwierzątEstudios en idioma polaco
Hodowla i użytkowanie zwierzątEstudios en idioma polaco
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcychEstudios en idioma polaco
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywienioweEstudios en idioma polaco
Analityka i zarządzanie publiczneEstudios en idioma polaco
Analiza i kreowanie trendówEstudios en idioma polaco
Architektura krajobrazuEstudios en idioma polaco
Kształtowanie i ochrona krajobrazuEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo regionalne i lokalneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
DietetykaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneEstudios en idioma polaco
Komunikacja wizerunkowaEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudios en idioma polaco
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudios en idioma polaco
Edukacja muzyczna szkolnaEstudios en idioma polaco
Muzyka estradowaEstudios en idioma polaco
Filologia angielska w zakresie nauczania językaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Edytorstwo tekstówEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiegoEstudios en idioma polaco
Gastronomia – sztuka kulinarnaEstudios en idioma polaco
Geodezja i kartografiaEstudios en idioma polaco
Geodesy and GeoinformaticsEstudios en idioma inglés
Geodezja i technologie informatyczneEstudios en idioma polaco
Geodezja inżynieryjnaEstudios en idioma polaco
Technologie satelitarne w geomatyceEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościamiEstudios en idioma polaco
Zarządzenie przestrzeniąEstudios en idioma polaco
Interdyscyplinarne studia strategiczneEstudios en idioma polaco
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolni-spożywczejEstudios en idioma polaco
Inżynieria środowiskaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma inglés
Environmental BiotechnologyEstudios en idioma inglés
Process Engineering and Environmental ProtectionEstudios en idioma inglés
Inżynieria sanitarna i wodnaEstudios en idioma polaco
Lingwistyka w biznesieEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Mechanika i budowa maszynEstudios en idioma polaco
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszynEstudios en idioma polaco
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszynEstudios en idioma polaco
MechatronikaEstudios en idioma polaco
Nauki o rodzinieEstudios en idioma polaco
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodzinyEstudios en idioma polaco
Mediacje rodzinneEstudios en idioma polaco
Odnawialne źródła energiiEstudios en idioma polaco
Politologia i stosunki międzynarodoweEstudios en idioma polaco
Technologia żywności i żywienie człowiekaEstudios en idioma polaco
Food EngineeringEstudios en idioma inglés
NutriciónEstudios en idioma polaco
Tecnología AlimentariaEstudios en idioma polaco
Inżynieria przetwórstwa żywnościEstudios en idioma polaco
TowaroznawstwoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie procesami w produkcji i usługachEstudios en idioma polaco
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Ciencias Médicas Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Veterinaria Estudios en idioma polaco
Ekonomia i finanse Estudios en idioma polaco
Inżynieria lądowa i transport Estudios en idioma polaco
Inżynieria mechaniczna Estudios en idioma polaco
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Nauki teologiczne Estudios en idioma polaco
Rolnictwo i ogrodnictwo Estudios en idioma polaco
Technologia żywności i żywienia Estudios en idioma polaco
Zootechnika i rybactwo Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias Técnicas
Facultad de Derecho y Administración
Facultad de Humanidades
Facultad de Matemáticas e Informática
Facultad de Medicina
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Otros centros educativos
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuEłk

Página web de la universidad:
www.uwm.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy