Varsovia (Warszawa), Polonia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

Contacto:

ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
tel. +48 22 569 68 32,
+48 22 569 68 51,
+48 22 569 96 92,
+48 22 569 96 94

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Polityka międzynarodowa i integracja europejskaEstudios en idioma polaco
Polityka społeczna i gospodarczaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Gospodarowanie zasobami organizacjiEstudios en idioma polaco
Rachunkowość i zarządzanie finansamiEstudios en idioma polaco
EnfermeríaEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Film i teatrEstudios en idioma polaco
Kolekcjonerstwo – rzeczoznawstwo – rynek sztukiEstudios en idioma polaco
Komunikacja w biznesieEstudios en idioma polaco
Media w kulturzeEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kulturąEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco
ArtesEstudios en idioma polaco
Moduł edytorskiEstudios en idioma polaco
Turystyka kulturowa WłochEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Informacja publicznaEstudios en idioma polaco
Moduł filozoficznyEstudios en idioma polaco
Moduł finansowo-gospodarczyEstudios en idioma polaco
Moduł prawno-informatycznyEstudios en idioma polaco
Moduł socjologiczno-ekonomicznyEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Dziedzictwo historyczne Polski i regionuEstudios en idioma polaco
Moduł ogólnohistorycznyEstudios en idioma polaco
Przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-uEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
Dydaktyka historii sztukiEstudios en idioma polaco
Historia sztuki świataEstudios en idioma polaco
Opis i analiza dzieła sztukiEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Grafika komputerowaEstudios en idioma polaco
Inżynieria wiedzyEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
FinansowaEstudios en idioma polaco
InformatycznaEstudios en idioma polaco
MuseologíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Monitoring środowiskowy i technologie środowiskoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowaEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Instytucjonalna pomoc rodzinie i społecznościom lokalnymEstudios en idioma polaco
Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznymEstudios en idioma polaco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudios en idioma polaco
Chrześcijańska turystyka religijnaEstudios en idioma polaco
Człowiek w cyberprzestrzeniEstudios en idioma polaco
GestiónEstudios en idioma polaco
Bazy danychEstudios en idioma polaco
Moduł informatycznyEstudios en idioma polaco
Podstawy matematykiEstudios en idioma polaco
Procesy biznesoweEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo ogólneEstudios en idioma polaco
Komunikacja medialno-kulturowaEstudios en idioma polaco
EuropeistykaEstudios en idioma polaco
Moduł administracyjnyEstudios en idioma polaco
Moduł kulturowo-społecznyEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
Nauki o rodzinieEstudios en idioma polaco
Asystent rodzinyEstudios en idioma polaco
Wsparcie i opieka nad osobą starszą i niesamodzielnąEstudios en idioma polaco
Ochrona dóbr kultury i środowiskaEstudios en idioma polaco
Stosunki i prawo międzynarodoweEstudios en idioma polaco
Korporacje transnarodoweEstudios en idioma polaco
Służba zagraniczna i organizacje międzynarodoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowymEstudios en idioma polaco
Zarządzanie publiczneEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Inżynieria środowiskaEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
Derecho CanónicoEstudios en idioma polaco
Administracyjno-sądowa (kanoniczna)Estudios en idioma polaco
Kanoniczno-cywilnaEstudios en idioma polaco
MedicinaEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna i psychoterapiaEstudios en idioma polaco
Psychologia pracy i organizacjiEstudios en idioma polaco
Psychologia sądowa i penitencjarnaEstudios en idioma polaco
Psychologia wspomagania rozwojuEstudios en idioma polaco
TeologíaEstudios en idioma polaco
Teologia ogólnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionychEstudios en idioma polaco
Tyflopedagogika z edukacją włączającąEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Specialized Theological Studies Estudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
BibliotecologíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia człowiekaEstudios en idioma polaco
Biologia środowiskowa i molekularnaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Dyplomacja publiczna i analiza politycznaEstudios en idioma polaco
Europa Środkowo-WschodniaEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
DesignEstudios en idioma polaco
Film i teatrEstudios en idioma polaco
Komunikacja w biznesieEstudios en idioma polaco
Media użytkowe w kulturzeEstudios en idioma polaco
Tożsamość i komunikacja międzykulturowaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kulturąEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Filología ItalianaEstudios en idioma polaco
Moduł metodycznyEstudios en idioma polaco
Moduł translatorskiEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Moduł nauczycielskiEstudios en idioma polaco
Moduł projektowyEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Informacja publicznaEstudios en idioma polaco
Moduł filozoficznyEstudios en idioma polaco
Moduł finansowo-gospodarczyEstudios en idioma polaco
Moduł prawno-informatycznyEstudios en idioma polaco
Moduł socjologiczno-ekonomicznyEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Historia XX wiekuEstudios en idioma polaco
Przygotowanie do zawodu nauczyciela historii i WOS-uEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
Dydaktyka plastykiEstudios en idioma polaco
Muzealnictwo i animacja kulturyEstudios en idioma polaco
Rzeczoznawstwo i rynek dzieł sztukiEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
CyberbezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Systemy inteligentneEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawczaEstudios en idioma polaco
Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dzieckaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Sustainability StudiesEstudios en idioma inglés
Monitoring środowiskowyEstudios en idioma polaco
Polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiemEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Badania opinii publicznej, polityki i rynkuEstudios en idioma polaco
Socjologia ekonomiczno-menedżerskaEstudios en idioma polaco
Socjologia zarządzania i relacji interpersonalnychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowejEstudios en idioma polaco
E-administracjaEstudios en idioma polaco
E-badania naukoweEstudios en idioma polaco
E-edukacjaEstudios en idioma polaco
E-finanseEstudios en idioma polaco
E-usługiEstudios en idioma polaco
E-zdrowieEstudios en idioma polaco
Moduł informatycznyEstudios en idioma polaco
Moduł językowyEstudios en idioma polaco
Moduł społecznyEstudios en idioma polaco
Zabezpieczenie danychEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwemEstudios en idioma polaco
Big data w analityce społecznejEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Ekonomia menedżerskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
Inżynieria środowiskaEstudios en idioma polaco
Nauki o rodzinieEstudios en idioma polaco
Coaching rodzinyEstudios en idioma polaco
Mediacje i negocjacjeEstudios en idioma polaco
Specjalistyczne studia teologiczneEstudios en idioma polaco
HomiletykaEstudios en idioma polaco
KatechetykaEstudios en idioma polaco
LiturgikaEstudios en idioma polaco
MisjologiaEstudios en idioma polaco
PatrologiaEstudios en idioma polaco
Teologia biblijnaEstudios en idioma polaco
Teologia dogmatywnaEstudios en idioma polaco
Teologia duchowościEstudios en idioma polaco
Teologia fundamentalnaEstudios en idioma polaco
Teologia kulturyEstudios en idioma polaco
Teologia moralnaEstudios en idioma polaco
Teologia pastoralnaEstudios en idioma polaco
Teologia religii i ekumenicznaEstudios en idioma polaco
Teologia środków społecznego przekazuEstudios en idioma polaco
Stosunki i prawo międzynarodoweEstudios en idioma polaco
Korporacje transnarodoweEstudios en idioma polaco
Służba zagraniczna i organizacje międzynarodoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem kulturowymEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »

Facultadesmás »
Página web de la universidad:
uksw.edu.pl

Mapa

Privacy Policy