Breslavia (Wrocław), Polonia

Uniwersytet Wrocławski

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
BiotecnologíaEstudios en idioma inglés
QuímicaEstudios en idioma inglés
Business and AdministrationEstudios en idioma inglés
BusinessEstudios en idioma inglés
FinanceEstudios en idioma inglés
GovernanceEstudios en idioma inglés
Criminal JusticeEstudios en idioma inglés
European CulturesEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
AstronomíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
MicrobiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia człowiekaEstudios en idioma polaco
Biologia eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
Biologia środowiskaEstudios en idioma polaco
NauczycielskaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Comparative PoliticsEstudios en idioma inglés
Europe in the WorldEstudios en idioma inglés
Global SecurityEstudios en idioma inglés
Media and PoliticsEstudios en idioma inglés
Administración PúblicaEstudios en idioma polaco
Marketing politycznyEstudios en idioma polaco
Media w polityceEstudios en idioma polaco
Przywództwo polityczneEstudios en idioma polaco
Służby graniczneEstudios en idioma polaco
Służby zagraniczneEstudios en idioma polaco
CriminologíaEstudios en idioma polaco
EconomíaEstudios en idioma polaco
Derecho FiscalEstudios en idioma polaco
Economía InternacionalEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Ekonomia innowacjiEstudios en idioma polaco
Prawo w biznesieEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Ekologie kulturyEstudios en idioma polaco
Kultura filmowaEstudios en idioma polaco
Studia miejskie i globalneEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
EkonofizykaEstudios en idioma polaco
Fizyka doświadczalnaEstudios en idioma polaco
Fizyka komputerowaEstudios en idioma polaco
Fizyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
GeologíaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Entidad TerritorialEstudios en idioma polaco
Seguridad InternaEstudios en idioma polaco
Administracja europejskaEstudios en idioma polaco
Administracja sektora publicznegoEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
ArchivologíaEstudios en idioma polaco
AmerykanistykaEstudios en idioma polaco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudios en idioma polaco
DokumentalistykaEstudios en idioma polaco
Dokumentalistyka konserwatorskaEstudios en idioma polaco
RegionalistykaEstudios en idioma polaco
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z historiąEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z wosEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Analiza danychEstudios en idioma polaco
Matematyka aktuarialno-finansowaEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka stosowanaEstudios en idioma polaco
Matematyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
Matematyka w ekonomiiEstudios en idioma polaco
MicrobiologíaEstudios en idioma polaco
MusicologíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Edukacja dorosłych i marketing społecznyEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z terapiąEstudios en idioma polaco
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaEstudios en idioma polaco
ResocjalizacjaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Analityka chemicznaEstudios en idioma polaco
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiEstudios en idioma polaco
Chemia ogólnaEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Global StudiesEstudios en idioma inglés
Gospodarka i biznes międzynarodowyEstudios en idioma polaco
Służby zagraniczneEstudios en idioma polaco
Studia europejskieEstudios en idioma polaco
Studia niemieckieEstudios en idioma polaco
Studia wschodnieEstudios en idioma polaco
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznegoEstudios en idioma polaco
Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnegoEstudios en idioma polaco
Społeczności lokalneEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
TurismoEstudios en idioma polaco
AnglistykaEstudios en idioma polaco
Język angielski w komunikacji profesjonalnejEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia pisemneEstudios en idioma polaco
Tłumaczenia ustneEstudios en idioma polaco
TłumaczeniowaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Biologia człowiekaEstudios en idioma polaco
Chemia i toksykologia sądowaEstudios en idioma polaco
Chemia medycznaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja europejskaEstudios en idioma polaco
Dziedzictwo kultury materialnejEstudios en idioma polaco
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejEstudios en idioma polaco
Turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo audiowizualneEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo muzyczneEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo prasowe i onlineEstudios en idioma polaco
Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizjaEstudios en idioma polaco
Etnologia i antropologia kulturowaEstudios en idioma polaco
EuropeistykaEstudios en idioma polaco
Kadry i europejskiej przestrzeni publicznejEstudios en idioma polaco
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejEstudios en idioma polaco
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyEstudios en idioma polaco
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymEstudios en idioma polaco
Filologia chorwacka z językiem serbskimEstudios en idioma polaco
Filologia czeskaEstudios en idioma polaco
Filologia francuskaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Językoznawstwo germanistyczneEstudios en idioma polaco
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaEstudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo germanistyczneEstudios en idioma polaco
Filologia indyjskaEstudios en idioma polaco
HindiEstudios en idioma polaco
SanskrytEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
EdytorstwoEstudios en idioma polaco
FilmoznawstwoEstudios en idioma polaco
KomunikologiaEstudios en idioma polaco
Krytyka literacka i artystycznaEstudios en idioma polaco
Lider i animator społecznyEstudios en idioma polaco
LogopediaEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudios en idioma polaco
Nauczycielska (język polski i historia)Estudios en idioma polaco
Nauczycielska (język polski)Estudios en idioma polaco
Nauczycielska (tylko jako kontynuacja z i stopnia studiów)Estudios en idioma polaco
Retoryka stosowanaEstudios en idioma polaco
TeatrologiaEstudios en idioma polaco
Filologia ukraińskaEstudios en idioma polaco
Filologia ukraińska z językiem angielskimEstudios en idioma polaco
UkrainistykaEstudios en idioma polaco
Genetyka i biologia eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneEstudios en idioma polaco
Indywidualne studia międzyobszaroweEstudios en idioma polaco
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoEstudios en idioma polaco
Specjalizacja nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
ItalianistykaEstudios en idioma polaco
JudaistykaEstudios en idioma polaco
Komunikacja wizerunkowaEstudios en idioma polaco
Relaciones PúblicasEstudios en idioma polaco
BrandingEstudios en idioma polaco
Communication Design (projektowanie komunikacji)Estudios en idioma polaco
KoreanistykaEstudios en idioma polaco
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoEstudios en idioma polaco
MilitarioznawstwoEstudios en idioma polaco
Animacja odtwórstwa historycznegoEstudios en idioma polaco
Popularyzacja wiedzy o militariachEstudios en idioma polaco
NiderlandystykaEstudios en idioma polaco
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Estudios en idioma polaco
Publikowanie cyfrowe i siecioweEstudios en idioma polaco
SinologiaEstudios en idioma polaco
Socjologia ekonomicznaEstudios en idioma polaco
Socjologia grup dyspozycyjnychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w systemach logistycznychEstudios en idioma polaco
Studia śródziemnomorskieEstudios en idioma polaco
Specjalność arabskaEstudios en idioma polaco
Specjalność biblijnaEstudios en idioma polaco
Specjalność greckaEstudios en idioma polaco
Specjalność italskaEstudios en idioma polaco
Specjalność łacińskaEstudios en idioma polaco
Specjalność nowogreckaEstudios en idioma polaco
Specjalność nowołacińskaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie migracjamiEstudios en idioma polaco
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarnaEstudios en idioma polaco
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwoEstudios en idioma polaco
Sztuka komunikacjiEstudios en idioma polaco
Wymiary bezpieczeństwa europejskiegoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami społecznymiEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweEstudios en idioma polaco
Inżynieria geologicznaEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
DerechoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia biznesu i organizacjiEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieżyEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłegoEstudios en idioma polaco
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudios en idioma polaco
Pedagogika specjalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Administration in International OrganizationsEstudios en idioma inglés
Data ScienceEstudios en idioma inglés
Global communicationEstudios en idioma inglés
Media and/for DevelopmentEstudios en idioma inglés
Public DiplomacyEstudios en idioma inglés
Public Relations and Corporate CommunicationEstudios en idioma inglés
LL.M. International and European LawEstudios en idioma inglés
International Business LawEstudios en idioma inglés
Modern Human Rights LawEstudios en idioma inglés
Medical BiotechnologyEstudios en idioma inglés
Public HistoryEstudios en idioma inglés
ArqueologíaEstudios en idioma polaco
Archeologia powszechnaEstudios en idioma polaco
Archeologia w przestrzeni publicznejEstudios en idioma polaco
AstronomíaEstudios en idioma polaco
BiologíaEstudios en idioma polaco
Biologia człowiekaEstudios en idioma polaco
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaEstudios en idioma polaco
Ekologia i różnorodność biologicznaEstudios en idioma polaco
BiotecnologíaEstudios en idioma polaco
Biología molecularEstudios en idioma polaco
BioinformatykaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia medycznaEstudios en idioma polaco
Biotechnologia peptydów i białekEstudios en idioma polaco
Mikrobiologia molekularnaEstudios en idioma polaco
Ciencias políticasEstudios en idioma polaco
Administración PúblicaEstudios en idioma inglés
Política GubernamentalEstudios en idioma inglés
Central and East European StudiesEstudios en idioma inglés
Democracy and Development in European and CaucasusEstudios en idioma inglés
Political CommunicationEstudios en idioma inglés
EconomíaEstudios en idioma polaco
Master Managerial EconomicsEstudios en idioma inglés
Economía InternacionalEstudios en idioma polaco
Gestión financieraEstudios en idioma polaco
Doradztwo podatkoweEstudios en idioma polaco
Ekonomia i społeczeństwoEstudios en idioma polaco
Prawo w biznesieEstudios en idioma polaco
Estudios culturalesEstudios en idioma polaco
Kultura i mediaEstudios en idioma polaco
Kulturowa krytyka sztukiEstudios en idioma polaco
Filología ClásicaEstudios en idioma polaco
Filología HispánicaEstudios en idioma polaco
Filolog hiszpański w świecie cyfrowymEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorskaEstudios en idioma polaco
Filología rusaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma polaco
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymEstudios en idioma polaco
FísicaEstudios en idioma polaco
Master’s Study of Theoretical PhysicsEstudios en idioma inglés
Fizyka doświadczalnaEstudios en idioma polaco
Fizyka komputerowaEstudios en idioma polaco
Fizyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
Specjalizacja nauczycielskaEstudios en idioma polaco
GeografíaEstudios en idioma polaco
Tourism and HospitalityEstudios en idioma inglés
Analizy lokalne i regionalneEstudios en idioma polaco
GeoekologiaEstudios en idioma polaco
Geoinformatyka i kartografiaEstudios en idioma polaco
Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrzaEstudios en idioma polaco
GeologíaEstudios en idioma polaco
Applied GeoscienceEstudios en idioma inglés
HidrogeologíaEstudios en idioma polaco
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiEstudios en idioma polaco
Geologia poszukiwawczaEstudios en idioma polaco
Petrologia i mineralogia stosowanaEstudios en idioma polaco
Gestión y administraciónEstudios en idioma polaco
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoEstudios en idioma polaco
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaEstudios en idioma polaco
Administracja usług publicznychEstudios en idioma polaco
Doradztwo podatkowe i podatkiEstudios en idioma polaco
Gospodarka mieniem publicznymEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
ArchivologíaEstudios en idioma polaco
AmerykanistykaEstudios en idioma polaco
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudios en idioma polaco
DokumentalistykaEstudios en idioma polaco
Dokumentalistyka konserwatorskaEstudios en idioma polaco
RegionalistykaEstudios en idioma polaco
Regionalistyka i kształtowanie przestrzeni lokalnejEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z historiąEstudios en idioma polaco
Specjalność nauczycielska z wosEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
InformáticaEstudios en idioma polaco
Inteligentne przetwarzanie danychEstudios en idioma polaco
MatemáticasEstudios en idioma polaco
Analiza danychEstudios en idioma polaco
Matematyka aktuarialno-finansowaEstudios en idioma polaco
Matematyka nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Matematyka stosowanaEstudios en idioma polaco
Matematyka teoretycznaEstudios en idioma polaco
Matematyka w ekonomiiEstudios en idioma polaco
MicrobiologíaEstudios en idioma polaco
MusicologíaEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Animacja społeczno-kulturalnaEstudios en idioma polaco
Edukacja dorosłych i marketing społecznyEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńcza z terapiąEstudios en idioma polaco
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaEstudios en idioma polaco
Poradnictwo rodzinneEstudios en idioma polaco
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryEstudios en idioma polaco
ResocjalizacjaEstudios en idioma polaco
Terapia pedagogicznaEstudios en idioma polaco
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaEstudios en idioma polaco
Protección del Medio AmbienteEstudios en idioma polaco
Analityka środowiskaEstudios en idioma polaco
Ocena oddziaływania na środowiskoEstudios en idioma polaco
QuímicaEstudios en idioma polaco
Advanced Synthesis In ChemistryEstudios en idioma inglés
Analityka instrumentalnaEstudios en idioma polaco
Chemia – studia międzynarodoweEstudios en idioma polaco y inglésEstudios en idioma polaco y inglés
Chemia fizycznaEstudios en idioma polaco
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiEstudios en idioma polaco
Chemia nieorganiczna i katalizaEstudios en idioma polaco
Chemia organicznaEstudios en idioma polaco
Relaciones internacionalesEstudios en idioma polaco
Global StudiesEstudios en idioma inglés
Dyplomacja publiczna i mediaEstudios en idioma polaco
Gospodarka i biznes międzynarodowyEstudios en idioma polaco
Studia niemieckieEstudios en idioma polaco
Studia regionalne i rozwojoweEstudios en idioma polaco
Studia wschodnieEstudios en idioma polaco
Współczesne służby dyplomatyczneEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Intercultural MediationEstudios en idioma inglés
Estudio de MercadoEstudios en idioma polaco
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznychEstudios en idioma polaco
Socjologia przestrzeniEstudios en idioma polaco
Socjologia sztukiEstudios en idioma polaco
Socjologia techniki i ekologiiEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
TurismoEstudios en idioma polaco
AnglistykaEstudios en idioma polaco
Empirical and Theoretical LinguisticsEstudios en idioma inglés
Antropologia literatury, teatru i filmuEstudios en idioma polaco
Chemia i toksykologia sądowaEstudios en idioma polaco
Chemia medycznaEstudios en idioma polaco
Dyplomacja europejskaEstudios en idioma polaco
Política ExteriorEstudios en idioma polaco
Seguridad InternacionalEstudios en idioma polaco
Dyplomacja lokalna i regionalnaEstudios en idioma polaco
Kultura polityczna i mediaEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Journalism and social communicationEstudios en idioma inglés
Dziennikarstwo audiowizualneEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo specjalistyczneEstudios en idioma polaco
Fotografia i filmEstudios en idioma polaco
Media relationsEstudios en idioma polaco
Etnologia i antropologia kulturowaEstudios en idioma polaco
EuropeistykaEstudios en idioma polaco
EU Regional PolicyEstudios en idioma inglés
Bezpieczeństwo wewnętrzne UEEstudios en idioma polaco
Europejski samorząd terytorialnyEstudios en idioma polaco
Governance w ueEstudios en idioma polaco
UE w stosunkach międzynarodowychEstudios en idioma polaco
Filologia chorwacka z językiem serbskimEstudios en idioma polaco
Filologia czeskaEstudios en idioma polaco
Filologia francuskaEstudios en idioma polaco
Filolog francuski w świecie cyfrowymEstudios en idioma polaco
Specjalność translatorskaEstudios en idioma polaco
Filologia germańskaEstudios en idioma polaco
Język niemiecki w komunikacji specjalistycznejEstudios en idioma polaco
Języki i kultury SkandynawiiEstudios en idioma polaco
Językoznawstwo germanistyczneEstudios en idioma polaco
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaEstudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo germanistyczneEstudios en idioma polaco
Specjalność językoznawcza z elementami komunikacji w biznesieEstudios en idioma polaco
TranslatorykaEstudios en idioma polaco
Filologia indyjskaEstudios en idioma polaco
Filologia polskaEstudios en idioma polaco
EdytorstwoEstudios en idioma polaco
EdytorstwoEstudios en idioma polaco
FilmoznawstwoEstudios en idioma polaco
Krytyka literacka i artystycznaEstudios en idioma polaco
Lider i animator społecznyEstudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudios en idioma polaco
Nauczycielska (język polski i historia)Estudios en idioma polaco
Nauczycielska (język polski)Estudios en idioma polaco
Filologia ukraińskaEstudios en idioma polaco
Filologia ukraińska z językiem angielskimEstudios en idioma polaco
UkrainistykaEstudios en idioma polaco
Genetyka i biologia eksperymentalnaEstudios en idioma polaco
Gospodarka przestrzennaEstudios en idioma polaco
Historia cywilizacji śródziemnomorskichEstudios en idioma polaco
Historia w przestrzeni publicznejEstudios en idioma polaco
Archiwistyka cyfrowaEstudios en idioma polaco
EdytorstwoEstudios en idioma polaco
Interpretacja historiiEstudios en idioma polaco
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznejEstudios en idioma polaco
Pamięć i polityka historycznaEstudios en idioma polaco
PopularyzacjaEstudios en idioma polaco
Indywidualne studia międzyobszaroweEstudios en idioma polaco
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoEstudios en idioma polaco
Biblioteki publiczne i szkolneEstudios en idioma polaco
Cyfrowe dziedzictwo kulturyEstudios en idioma polaco
InfobrokeringEstudios en idioma polaco
Zarządzanie informacjąEstudios en idioma polaco
Interdyscyplinarne studia europejskieEstudios en idioma polaco
Europeizacja i regionalizacjaEstudios en idioma polaco
Pamięć kulturowa i tożsamośćEstudios en idioma polaco
Inżynieria geologicznaEstudios en idioma polaco
JudaistykaEstudios en idioma polaco
Komunikacja wizerunkowaEstudios en idioma polaco
Communication ManagementEstudios en idioma inglés
Relaciones PúblicasEstudios en idioma polaco
BrandingEstudios en idioma polaco
Communication Design (projektowanie komunikacji)Estudios en idioma polaco
Kryminologia prawniczaEstudios en idioma polaco
NiderlandystykaEstudios en idioma polaco
Publikowanie cyfrowe i siecioweEstudios en idioma polaco
Digitalizacja i publikowanie zbiorówEstudios en idioma polaco
Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowychEstudios en idioma polaco
Socjologia ekonomicznaEstudios en idioma polaco
Socjologia grup dyspozycyjnychEstudios en idioma polaco
Badania i ewaluacja polityk publicznychEstudios en idioma polaco
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnegoEstudios en idioma polaco
Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwaEstudios en idioma polaco
Socjotechniki wpływu społecznegoEstudios en idioma polaco
Zarządzanie strukturami logistycznymiEstudios en idioma polaco
Studia śródziemnomorskieEstudios en idioma polaco
Specjalność klasycznaEstudios en idioma polaco
Specjalność nowogreckaEstudios en idioma polaco
Specjalność włoskaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie projektami społecznymiEstudios en idioma polaco
Analityk społecznyEstudios en idioma polaco
Komunikator w projektach społecznychEstudios en idioma polaco
Lider projektów społecznychEstudios en idioma polaco
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Arqueología Estudios en idioma polaco
Astronomía Estudios en idioma polaco
Ciencias Físicas Estudios en idioma polaco
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Informática Estudios en idioma polaco
Lingüística Estudios en idioma polaco
Matemáticas Estudios en idioma polaco
Pedagogía Estudios en idioma polaco
Psicología Estudios en idioma polaco
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Estudios en idioma polaco
Literaturoznawstwo Estudios en idioma polaco
Nauki biologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki chemiczne Estudios en idioma polaco
Nauki o bezpieczeństwie Estudios en idioma polaco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Estudios en idioma polaco
Nauki o kulturze i religii Estudios en idioma polaco
Nauki o polityce i administracji Estudios en idioma polaco
Nauki o sztuce Estudios en idioma polaco
Nauki o Ziemi i środowisku Estudios en idioma polaco
Nauki prawne Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Administración Pública Estudios en idioma polaco
Derecho del Medio Ambiente Estudios en idioma polaco
Impuestos Estudios en idioma polaco
Salud y protección laboral Estudios en idioma polaco
Angielski język specjalistyczny Estudios en idioma polaco
Archeologia sądowa Estudios en idioma polaco
Audyt wewnętrzny podmiotów leczniczych Estudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia Estudios en idioma polaco
Compliance w praktyce kadry zarządzającej Estudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i Public Relations Estudios en idioma polaco
Dźwięk i audiosfera Estudios en idioma polaco
Egzekucja administracyjna Estudios en idioma polaco
Informatyzacja administracji publicznej Estudios en idioma polaco
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie Estudios en idioma polaco
Joga klasyczna Estudios en idioma polaco
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego Estudios en idioma polaco
Kryminalistyka Estudios en idioma polaco
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego Estudios en idioma polaco
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media Estudios en idioma polaco
Logopedia ogólna i kliniczna Estudios en idioma polaco
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Estudios en idioma polaco
Nauczanie matematyki Estudios en idioma polaco
Nauki sądowe Estudios en idioma polaco
Neurologopedia kliniczna Estudios en idioma polaco
Ochrona Danych Osobowych Estudios en idioma polaco
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Estudios en idioma polaco
Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej Estudios en idioma polaco
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Estudios en idioma polaco
Prawo Gospodarcze i Handlowe Estudios en idioma polaco
Prawo Gospodarki Nieruchomościami Estudios en idioma polaco
PRAWO GOSPODARKI ODPADAMI Estudios en idioma polaco
Prawo Inwestycyjne Estudios en idioma polaco
Prawo Karne Wykonawcze Estudios en idioma polaco
Prawo medyczne i bioetyki Estudios en idioma polaco
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Estudios en idioma polaco
Prawo w biznesie Estudios en idioma polaco
Prawo zamówień publicznych Estudios en idioma polaco
Przekład (filologia angielska) Estudios en idioma polaco
Psychodietetyka Estudios en idioma polaco
Psychogerontologia Estudios en idioma polaco
Psychologia Zarządzania Estudios en idioma polaco
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Estudios en idioma polaco
Specjalista ds. Zarządzania rehabilitacją Estudios en idioma polaco
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym Estudios en idioma polaco
Zarządzanie oświatą Estudios en idioma polaco
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Estudios en idioma polaco
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Estudios en idioma polaco
Zawód mediatora Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Lenguas
Facultad de Matemáticas e Informática
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Página web de la universidad:
uni.wroc.pl

Mapa

YouTube

« volver - Universidades
Privacy Policy