Breslavia (Wrocław), Polonia

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Tipo de universidad: militares
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
GestiónEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kapitałem ludzkimEstudios en idioma polaco
Zarządzanie systemami logistycznymiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie w służbach mundurowychEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Seguridad PúblicaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polaco
LogistykaEstudios en idioma polaco
Logistyka systemu obronnegoEstudios en idioma polaco
Systemy transportowe w logistyceEstudios en idioma polaco
Logistyka – studia wojskoweEstudios en idioma polaco
Dowodzenie pododdziałamiEstudios en idioma polaco

ingeniería técnica
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
InformáticaEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeniEstudios en idioma polaco
Systemy i sieci informatyczneEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo w systemach transportowych i logistycznychEstudios en idioma polaco
Inżynieria bezpieczeństwa technicznegoEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Dowodzenie – studia wojskoweEstudios en idioma polaco
Dowodzenie pododdziałamiEstudios en idioma polaco
Informatyka – studia wojskoweEstudios en idioma polaco
Eksploatacja systemów informatycznychEstudios en idioma polaco
Inżynieria bezpieczeństwa – studia wojskoweEstudios en idioma polaco
Inżynieria wojskowaEstudios en idioma polaco
Obrona przed bronią masowego rażeniaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
GestiónEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kadramiEstudios en idioma polaco
Zarządzanie logistykąEstudios en idioma polaco
Zarządzanie systemami informatycznymiEstudios en idioma polaco
Ingeniería CivilEstudios en idioma polaco
Techniczne systemy bezpieczeństwa i ratownictwo techniczneEstudios en idioma polaco
Bezpieczeństwo narodoweEstudios en idioma polaco
Seguridad PúblicaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie kryzysoweEstudios en idioma polaco
Zarządzanie – studia wojskoweEstudios en idioma polaco
Dowodzenie pododdziałamiEstudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Gestión
Instytut Dowodzenia
Instytut Przywództwa
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Página web de la universidad:
www.wojsko-polskie.pl/awl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy