Cracovia (Kraków), Polonia

Pontificia Universidad Juan Pablo II

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tipo de universidad: universidades
Estatus: públicas

diplomatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FilosofíaEstudios en idioma inglés
FilosofíaEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Europa WschodniaEstudios en idioma polaco
Historia chrześcijaństwaEstudios en idioma polaco
Historia doktryn politycznych i prawnychEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogicznąEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z socjoterapiąEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznieEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z osobą starsząEstudios en idioma polaco
Praca socjalna z rodziną i dzieckiemEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polaco
Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanieEstudios en idioma polaco
Analityka sieci – big data, SEO, performance marketingEstudios en idioma polaco
Digital biznes – tworzenie, ekonomia i zarządzanieEstudios en idioma polaco
Kreatywność wirtualna – innowacje, aplikacje, designEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Communication and Media StudiesEstudios en idioma inglés
E-dziennikarstwoEstudios en idioma polaco
Realizacja radiowo-telewizyjnaEstudios en idioma polaco
Reklama, branding, public relationsEstudios en idioma polaco
Muzyka kościelna (w przygotowaniu)Estudios en idioma polaco
Nauki o rodzinieEstudios en idioma polaco
Mediacje rodzinneEstudios en idioma polaco
Terapia zajęciowaEstudios en idioma polaco
Ochrona dóbr kulturyEstudios en idioma polaco
Socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego (w przygotowaniu)Estudios en idioma polaco
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemEstudios en idioma polaco
Turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymEstudios en idioma polaco

programas largos de primer título
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
Derecho CanónicoEstudios en idioma polaco
PsicologíaEstudios en idioma polaco
Psychologia duchowości i formacjiEstudios en idioma polaco
Psychologia edukacji i coachinguEstudios en idioma polaco
Psychologia kliniczna z psychoterapiąEstudios en idioma polaco
Psychologia w biznesie i reklamieEstudios en idioma polaco
TeologíaEstudios en idioma polaco
TeologíaEstudios en idioma inglés
Teologia kapłańskaEstudios en idioma polaco
Teologia katechetyczno-pastoralnaEstudios en idioma polaco
Teologia systematycznaEstudios en idioma polaco

licenciatura
Estudios
estudios diurnos
estudios de modalidades a distancia
FilosofíaEstudios en idioma polaco
FilosofíaEstudios en idioma inglés
Etyka stosowanaEstudios en idioma polaco
Filozofia i chrześcijaństwoEstudios en idioma polaco
Filozofia i etyka - specjalność nauczycielskaEstudios en idioma polaco
Filozofia systematycznaEstudios en idioma polaco
Filozofia w nauceEstudios en idioma polaco
HistoriaEstudios en idioma polaco
Historia del arteEstudios en idioma polaco
PedagogíaEstudios en idioma polaco
Resocjalizacja z socjoterapiąEstudios en idioma polaco
TanatopedagogikaEstudios en idioma polaco
SociologíaEstudios en idioma polaco
Badanie rynku i opinii publicznejEstudios en idioma polaco
Organizacja i analiza przestrzeni publicznejEstudios en idioma polaco
Trabajo sociaEstudios en idioma polaco
Kuratela społecznaEstudios en idioma polaco
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieEstudios en idioma polaco
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polaco
ArchivologíaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwoEstudios en idioma polaco
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudios en idioma polaco
Digital media – analiza i zarządzanieEstudios en idioma polaco
E-content dziennikarskiEstudios en idioma polaco
Produkcja radiowo-telewizyjnaEstudios en idioma polaco
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relationsEstudios en idioma polaco
Relaciones PúblicasEstudios en idioma polaco
Projektowanie promocyjneEstudios en idioma polaco
Reklama i brandingEstudios en idioma polaco
Nauki o rodzinieEstudios en idioma polaco
Interwencja kryzysowaEstudios en idioma polaco
Poradnictwo rodzinneEstudios en idioma polaco
Turystyka i zarządzanie dziedzictwemEstudios en idioma polaco
Kultury AzjiEstudios en idioma polaco
Turystyka historycznaEstudios en idioma polaco
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymEstudios en idioma polaco

Doctoradomás »
Filosofía Estudios en idioma polaco
Historia Estudios en idioma polaco
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Estudios en idioma polaco
Nauki socjologiczne Estudios en idioma polaco
Nauki teologiczne Estudios en idioma polaco

Otros programasmás »
Podyplomowe Studia Duszpasterstwo Rodzin Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Edukacja Medialna/Media Relations Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media/Creative Social Media Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w Kulturach Świata" Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia z Archiwistyki, Zarządzania Dokumentacją i Bibliotekoznawstwa Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia z Bioetyki Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia z Katechezy Przedszkolnej Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze Estudios en idioma polaco
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego Estudios en idioma polaco
Studia Podyplomowe z Franciszkanizmu Estudios en idioma polaco

Facultadesmás »
Facultad de Teologia
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego

Otros centros educativos
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

Página web de la universidad:
www.upjp2.edu.pl

Mapa

« volver - Universidades
Privacy Policy